Kabelkrant van en voor Veendam


Kabelkrant Veendam
De kabelkrant kunt u ook bekijken bij de SKV op de TV kanaal 996 en op de analoog kanaal 66

App
Of download de gratis app voor de mobiele telefoon in de Play Store (Android).

play_prism_hlock_2x_resize.png


Advertentie
Nieuws

CBS 't Haimstee uit Veendam doneert
schoolspullen aan kinderen in OekraïneIMG-20240425-WA0012.jpg

De kinderen van CBS 't Haimstee hebben in april een mooie daad verricht door schoolspullen in te zamelen voor kinderen in Oekraïne. Op donderdag 25 april kwam Gerben Pek van de Sociale Brigade naar de school om de verzamelde spullen in ontvangst te nemen.

Directeur Mathilde Gerds benadrukt het belang van dergelijke initiatieven: "We vinden het cruciaal om niet alleen acties te organiseren voor onze eigen school, maar ook om oog te hebben voor de mensen om ons heen. Deze actie sluit daar perfect bij aan."

Gerben Pek werd verwelkomd met verschillende kratten vol schoolspullen, die binnenkort naar Oekraïne zullen worden gebracht om daar kinderen te ondersteunen in hun educatie.

Daarnaast nodigt CBS 't Haimstee ouders van harte uit om op 14 en 16 mei tussen 9:00 uur en 12:00 uur de school te bezoeken. Dit biedt een uitgelezen kans voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind(eren) om een kijkje te komen nemen en de sfeer te proeven.

112

Pand Kerkstraat Veendam wordt hermetisch
afgesloten na brand4-WhatsApp Image 2024-04-26 at 18.48.11.jpeg

Michael Huising 

Rond de klok van 17.30 uur werd brandweer Veendam  vrijdag gealarmeerd voor een winkelbrand in de Kerkstraat. Ter plaatse was de politie en handhaving reeds met een aantal voertuigen ter plaatse bij een leegstaand vervallen pand.

6-WhatsApp Image 2024-04-26 at 18.48.11 (2).jpeg

Toen de brandweer ter plaatse kwam dacht men ook gas te ruiken en werd het gebied rondom het pand ruimer afgezet. Uiteindelijk was er van een gaslekkage geen sprake. Wel bleken er in het pand een aantal brandjes te hebben gewoed die in de kiem zijn gesmoord, de brandweer hoefde dan ook geen slang meer uit te rollen.

7-WhatsApp Image 2024-04-26 at 18.48.11 (3).jpeg

Het pand wordt nu door de gemeente hermetisch afgesloten en ook zullen de nutsvoorzieningen worden afgesloten.


Fotoalbum: 
Nieuws

Gemeente Veendam ontvangt €2,6 miljoen voor het doortrekken van de Buitenwoellaan438099805_7564607403654954_5131592630968504068_n.jpg

Foto Peter Panneman

De gemeente Veendam heeft een subsidie van ruim €2,6 miljoen toegekend gekregen. Het Ministerie van BZK verstrekt deze bijdrage op grond van de Woningbouwimpuls (Wbi) en is bedoeld om woningbouw te versnellen. De gemeente heeft de subsidie aangevraagd voor het verbeteren van infrastructuur van de Buitenwoellaan.

Betere doorstroom van verkeer
Met het doortrekken van de Buitenwoellaan via het Buitenwoeltracé naar de N33 wordt de huidige wegenstructuur ontlast. Hierdoor blijven de wijken Buitenwoel en Veendam-Noord ook in de toekomst goed ontsloten voor het verkeer. Wethouder Henk Jan Schmaal is blij met de toegekende subsidie: “Dankzij deze bijdrage van het ministerie van BZK wordt het eindelijk mogelijk om aan de noordkant een goede structurele oplossing te creëren voor de ontsluiting naar de N33. Dit zorgt dan meteen voor de ontlasting van de straten eromheen. De noodzaak hiervan werd ook minister Hugo de Jong duidelijk tijdens zijn werkbezoek op 6 september 2023. Hiermee wordt een langgekoesterde wens van de gemeente eindelijk werkelijkheid.”

Woningbouwimpuls
Met de Woningbouwimpuls draagt het ministerie van BZK/VRO bij aan het realiseren van projecten die door een financieel tekort zonder steun moeilijk of traag tot stand komen. De middelen kunnen ingezet worden voor bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de woningen, de sanering van vervuilde grond of het uitplaatsen van bedrijven.

Binnenkort zal er worden gestart met de voorbereiding van het plan.

Laatste video

Grote Kerk Veendam
Nieuws

Zes Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Veendam438834363_7564686216980406_6526018275429195599_n.jpg

Door Peter Panneman

Op vrijdag 26 april 2024 zijn 6 inwoners van de gemeente Veendam gedecoreerd met een Koninklijke Onderscheiding. Mevrouw Drenth-Boer, de heer Hidding, mevrouw Romp-Evenga, mevrouw Dijk-van der Lende, de heer Korthuis en zijn echtgenote mevrouw Korthuis-Bruins (geen directe familie van burgemeester Korthuis) zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze hebben een lange staat van dienst, als het gaat om vrijwilligerswerk en hun bijdrage aan de maatschappij. Burgemeester Sandra Korthuis reikte de onderscheidingen uit in de raadszaal in het gemeentehuis in Veendam in het bijzijn van familie en vrienden.

Mw. C. Drenth-Boer.jpg

Mevrouw C. Drenth-Boer (72 jaar)
Mevrouw Clementine Drenth-Boer is sinds 1989 vrijwilliger bij de Welfare Club. De Welfare Club is ontstaan vanuit het Rode Kruis. Toen het Rode Kruis stopte met deze groep heeft het A.G. Wildervanckhuis de vrijwilligers en de groep overgenomen. De Welfare Club bestaat uit 10 bewoners uit het huis en deelnemers die in de wijk wonen. De club komt wekelijks bijeen om de handwerken en te knutselen. Met de inzet van mevrouw Drenth-Boer uit Veendam kan de club zelfstandig functioneren. Ze is sinds oktober 2000 vrijwilliger bij woon-zorg en revalidatiecentrum Veenkade, onderdeel van zorggroep Meander. Ze ondersteunt bij de organisatie van verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld het Alzheimercafé. Burgemeester Sandra Korthuis: “Met inzet, passie en groot plichtsbesef zet Clementine Drenth-Boer zich al meer dan 36 jaar in als vrijwilliger voor het welzijn van een grote groep inwoners. Voor verdiensten op het terrein van ouderenwelzijn is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Dhr. J.Hidding.jpg

De heer J. Hidding (83 jaar)
De heer Jan Hidding heeft zich naast zijn jarenlange ervaring als hoofdonderwijzer van een basisschool in Veendam tientallen jaren als vrijwilliger verdienstelijk gemaakt op sportief- en geologisch vlak. De heer Hidding uit Veendam heeft zich sinds 1994 ingezet voor activiteiten op geologisch terrein. Hij organiseert al bijna 30 jaar geologische excursies in Nederland, Duitsland, België, Denemarken en Frankrijk en is daarbij excursieleider. De activiteiten werden ondernomen vanuit de Geologische Vereniging NO Nederland. Deze is later overgegaan in vereniging ‘Het Kristal’ in Groningen. De heer Hidding is auteur van artikelen over de evolutie van het leven op aarde, waarmee hij zijn uitgebreide geologische kennis heeft vastgelegd. De artikelen zijn gepubliceerd in een geologisch tijdschrift van de geologische vereniging in Groningen.

Jan Hidding is al vele jaren actief als vrijwilliger bij de Tennis-en Padelclub Veendam. Sinds 2004 organiseert hij toernooien, de wintercompetitie en de zomertoss. Hij was redactielid van het clubblad en legde als fotograaf vele activiteiten vast binnen de club. Daarnaast was hij tien jaar voorzitter van de Stichting Peuterspeelzalen Veendam en 2 jaar bestuurslid van het sport -en recreatiecentrum ‘de Menterne’ in Muntendam. Burgemeester Sandra Korthuis: “De heer Jan Hidding heeft zich langdurig ingezet voor activiteiten in en rond Veendam. Voor verdiensten op het terrein van heemkunde, tennis en kinderopvang is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Mw. G. Romp-Evenga.jpg

Mevrouw G. Romp- Evenga (80 jaar)
Mevrouw Gieneke Romp-Evenga uit Veendam is vanaf 1979 lid van toneelvereniging De Harmonie. De toneelvereniging speelt volkstoneel in het Groninger dialect in dorpshuis De Wending in Zuidwending. Mevrouw Romp was betrokken bij ieder stuk dat is opgevoerd. Ze speelde vele rollen, was grimeuse en souffleuse. Ook dit jaar zal ze ook weer de spelers ondersteunen met souffleren. In 2014 werd ze benoemd tot erelid van toneelvereniging De Harmonie. Van 1973 tot aan 2021 was ze als vrijwilliger actief bij dorpshuis De Wending. Ze vervulde vrijwel alle taken: inkoop, bediening, bardiensten, catering en schoonmaken. Daarnaast was ze bestuurslid en vrijwilliger bij de Algemene Gymnastiekvereniging Ommelanderwijk Zuidwending (AGOZ) en heeft ze ook een aantal jaren in het bestuur van de Plattelandsvrouwen gezeten. Sandra Korthuis: “Mevrouw Gieneke Romp-Evenga heeft zich meer dan 50 jaar belangeloos ingezet voor allerlei activiteiten in en rond Veendam. Voor verdiensten op het terrein van dorpscohesie, toneel en gymnastiek is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Mw. R.Dijk-van der Lende.jpg

Mevrouw R. Dijk- van der Lende (72 jaar)
Mevrouw Roelie Dijk- van der Lende uit Veendam zet zich op veel fronten al jaren belangeloos in voor de maatschappij. Al meer dan 25 jaar is ze vrijwillig zorgcoördinator bij de vakantieweken van Het Vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). Ze ondersteunt al meer dan 10 jaar een gezin met een dochter met een meervoudige beperking. Vanaf 2016 is ze voorzitter van de vrouwenvereniging Passage Wildervank-Veendam. Mevrouw Dijk is erg begaan met het wel en wee van de leden. Als ze merkt dat iemand ondersteuning nodig heeft, gaat ze erheen om te helpen. In 1990 werd ze samen met haar man koster van de PKN-kerk in Wildervank. Na een aantal jaren verhuisden ze naar Spijk, waar ze dezelfde functie beoefenden. Na 12 jaar verhuisden ze weer naar Wildervank en werd ze ouderling. Nu woont ze in Veendam en is nu wijkbezoeker. Ze helpt bijvoorbeeld mensen die slecht ter been zijn met boodschappen.

Daarnaast is mevrouw Dijk al meer dan 17 jaar mantelzorger van haar kleinzoon die veel aandacht en begeleiding nodig heeft. Ze haalt hem regelmatig op uit Nijmegen om de ouders te ontlasten. Burgemeester Sandra Korthuis: “Altijd kunnen mensen een beroep doen op mevrouw Roelie Dijk- van der Lende waardoor ze voor velen het leven minder zwaar en mooier maakt. Ze is heel bescheiden over haar inzet, maar ze is goud waard. Vanwege haar verdiensten op het terrein van zorg, welzijn en religieus leven is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”

Mw. A.Korthuis-Bruins.jpg

De heer A. Korthuis en mevrouw A. Korthuis-Bruins (beiden 60 jaar)
André en Annie Korthuis zetten zich al sinds 1983 in voor de gemeenschap in het dorp Bareveld. Meneer Korthuis is beheerder en voorzitter van buurthuis de Maagdenpalm. Daarnaast is hij ook lid van het wijk- en buurtbeheer Bareveld. Hij is de spin in het web die mensen met elkaar verbindt en zet zich in om de wijk Bareveld leefbaar te houden. Deze werkzaamheden verricht hij naast zijn reguliere baan.

Meneer en mevrouw Korthuis organiseren allerlei activiteiten in buurthuis de Maagdenpalm zoals darts, bingo en de kinderclub. In de jaren negentig zorgden ze ervoor dat de overwoekerende ijsbaan weer in goede staat ging functioneren tot groot plezier van de buurt en de school. Ze maakten zich samen met het wijk- en buurtbeheer sterk voor het behoud van een basisschool in het gebied. OBS de Sleutel is nu een bloeiende school waar veel activiteiten plaatsvinden. Het echtpaar Korthuis heeft zich volop ingezet voor de herstructurering van de buurt. Meer dan 60 verouderde sociale huurwoningen werden gesloopt en er kwam nieuwbouw voor terug.

Dhr. A.Korthuis.jpg

André Korthuis ontving in 1998 een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds. Hij heeft twee kinderen uit een brandende woning gehaald. Bij de zoektocht naar het derde kind riskeerde hij zijn eigen leven. De brandweer vond het meisje dat de brand helaas niet overleefde.

Burgemeester Sandra Korthuis: “Meneer en mevrouw Korthuis zijn heel betrokken, enthousiaste mensen die zich al meer dan 40 jaar inzetten voor een leefbare buurt. Ze zijn onmisbare stuwende krachten in de buurt en staan altijd voor mensen klaar. Voor verdiensten op het terrein van leefbaarheid zijn André en Annie Korthuis-Bruins benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Summerfun

Summerfun in actie voor KinderhulpLOGO KINDERHULP_resize.png

Kinderzwerfboek is een onderdeel van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Kinderhulp helpt kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die in ons land opgroeien in armoede. En daar wil Summerfun Veendam graag bij helpen.

Summerfun heeft een online collectebus geopend en tijdens de Kinderzwerfboeken4Daagse gaan wij geld inzamelen voor Kinderhulp. Zelf doneert Summerfun de inleg van de pubquiz en de online bingo in deze collectebus.

QR COLLECTEBUS 2024_resize_0.png

Summerfun hoopt dat ook jullie een steentje bijdragen. Veel hoeft het niet te zijn, want alle beetjes helpen. Scan de QR code en dan kom je bij de collectebus. En lukt dat niet! Loop even binnen (Jakob Bruggemalaan 118) op maandag of dinsdagmiddag tussen 13.00 en 15.30 uur. Er staat een gewone collectebus bij de ingang waar geld ingegooid kan worden. Ook dat stort Summerfun in de online collectebus.

Er is de afgelopen tijd al 106 euro gestort. Super.

Tijdens CHOCOlive op donderdagmiddag maakt Bart de eindstand bekend.

Bedankt alvast voor jullie bijdrage.

Meer info over de Kinderzwerfboeken4Daagse vind je op de facebookpagina Summerfun Veendam.

Nieuws

’t Hoeske in Borgerswold is meer dan ontmoetenimage007.jpg

’t Hoeske is een ontmoetingsplek in een prachtig groene omgeving van Veendam. Er is van alles te doen: elkaar ontmoeten, bezig zijn in de tuin, creatief aan de slag, meehelpen in de catering, dieren verzorgen, heerlijk wandelen, samen fietsen, niets is te gek. En het mooie is: iedereen welkom!

’t Hoeske is de basis voor Actief in het Groen. Een mooie collectieve voorziening van deBasis Veendam voor alle inwoners van de gemeente Veendam. Er wordt uitgegaan van het actief inzetten van dat wat mensen (nog) wel kunnen om ze zo betrokken en actief te houden. Onlangs bezocht Hans Alderliesten van Movisie ’t Hoeske in Veendam om meer te weten te komen over Actief in het Groen. Hij was vooral benieuwd naar wat het effect van de activiteiten die Actief in het Groen organiseert heeft op de mensen. Ter plekke ging hij in gesprek met mensen die vaak te vinden zijn in en om ’t Hoeske. Ook wethouder Ans Grimbergen was hierbij aanwezig.

image008.jpg

Even rust
Zo heeft Hans een gesprek met Peter* en Gerda* (* niet hun echte namen). Peter heeft dementie, hij wil er echter niets van weten. Volgens hem is er niet zo veel aan de hand. Hij wordt ouder en ja, hij vergeet wel eens wat. Hij vindt het fijn dat ze hem bij ’t Hoeske nodig hebben. Hij doet allerhande klusjes, zowel binnen als buiten. Hij geniet ervan om samen met anderen lekker bezig te zijn.

Zijn vrouw Gerda is erg blij met de mogelijkheden van Actief in het Groen. Peter komt altijd blij en vol verhalen weer terug. Door de dementie van Peter staat Gerda altijd ‘aan’. Ze moet hem aldoor in de gaten houden, kijken waar hij is zodat ze weet dat het goed met hem gaat. Als hij naar ’t Hoeske gaat, heeft ze even tijd voor zichzelf, kan ze even ‘uit’ en op adem komen. Een win-win situatie!

Van alles te doen
Angelique Banus en Petra Bralds begeleiden de activiteiten bij ’t Hoeske. “Het mooie van ’t Hoeske is dat het voor iedereen iets te bieden heeft. Van een gezellige ontmoetingsplek binnen tot aan de slag buiten. Wat men ook wil doen, het kán.”

image009_resize.jpg

Contact met paarden
Een bijzondere activiteit is contact met paarden. Hans ontmoet Roos met pony Binky. Dieren in het algemeen kunnen zeer helpend zijn bij mensen met bijvoorbeeld dementie. Dieren oordelen niet, ze spiegelen dat wat de mens laat zien. Zo ook Binky. Hans, die geen paardenmens is, merkt dat Binky hem laat zien wat hij doet als hij voorzichtig met Binky rondloopt. Met een paar aanwijzingen van Roos wordt de interactie tussen Binky en Hans ineens veel actiever.

Veel voordelen
Margreet van den Berg van deBasis Veendam is de drijvende kracht achter Actief in het Groen. Zij heeft ook contact met paarden ontwikkeld. Dat Actief in het Groen zo’n vlucht neemt vind ze prachtig! “Deze collectieve activiteit levert zo veel op! Deelnemers hebben meer sociale contacten, voelen zich minder eenzaam, zijn mentaal weerbaarder, fitter en actiever. Maar ook mantelzorgers zoals Gerda worden ontlast. Mensen als Peter voelen zich nuttig doordat ze hun talenten in kunnen zetten, ze voelen zich gezien en nuttig.” Dat Actief in het Groen een succes is blijkt ook uit de cijfers. In het afgelopen half jaar hebben 1.403 mensen meegedaan met de activiteiten in en rondom ’t Hoeske, met 70 unieke deelnemers. Margreet, maar ook huisartsen in Veendam en andere zorgverleners, zijn er van overtuigd dat Actief in het Groen uitstel of afstel van de zorgvraag brengt en dat het vooral een positief effect heeft op de kwaliteit van leven van de deelnemers en hun naasten. Ook Hans is enthousiast. “Ik ben onder de indruk van de manier waarop deBasis Veendam te werk gaat: creatief, ondernemend, verbindend. Mooi om te zien hoe belang en behoeften van inwoners zelf voorop staat – en niet de aandoening of kwetsbaarheid.”.

ParkstadVeendam.nl zoekt vrijwilligers

20180329_213442A.jpg

Al meer dan 15 jaar probeert ParkstadVeendam.nl u het nieuws uit de regio te brengen op een laagdrempelige en begrijpelijke manier. Van moordzaak tot brandstichting, van aanrijding tot traumaheli, zomermarkten, koopavondconcerten, overlast in Borgerswold, wij waren er bij. Dit doen wij met een groep enthousiaste vrijwilligers die naast verslaggever vaak ook nog een betaalde baan hebben.

De laatste tijd is video verslaggeving ook een belangrijk onderdeel geworden van ons aanbod. We proberen hierbij ook zoveel mogelijk samen te werken met andere partijen in Veendam zoals RTV1 en SKV. Willen we echter regelmatig video verslagen uitbrengen dan hebben we daar een grotere groep vrijwilligers voor nodig.

Dus lijkt het je leuk om video te maken van wat er in de gemeente Veendam allemaal gebeurd? Heb je goede ideeën voor leuke programma's? Vind je dat een onderwerp in Veendam meer aandacht verdient? Of wil je wat meer doen met je videocamera dan alleen de (klein)kinderen in het zwembad filmen? Download onze folder en meld je aan.

Ervaring is niet vereist.

Klik hier voor onze folder.

112

Politie op zoek naar getuigen van explosie in VeendamPolitie Veendam Facebook.jpg

De politie doet onderzoek naar een explosie van zwaar vuurwerk in een woning aan de Korte Akkers in Veendam. Dat zware vuurwerk is op donderdag 25 april rond 03:50 uur door de brievenbus gegooid. We zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden, waarop mogelijk een verdacht voertuig te zien is.

Het zware vuurwerk is in de gang ontploft. De explosie die daarop volgt richtte veel schade aan. Gelukkig raakte niemand gewond.

Onderzoek
De politie is gelijk een onderzoek gestart. De Forensische Opsporing is aan de slag gegaan, we hebben buurtonderzoek gedaan en we hebben camerabeelden veiliggesteld. Op beelden is een mogelijk verdacht voertuig te zien.

Tips en/of camerabeelden
Heeft u iets verdachts gezien aan de Korte Akkers in Veendam en heeft u nog niet met ons gesproken? Woont u in de nabije omgeving en heeft u iets gezien of gehoord? Of woont u in de buurt en heeft u camerabeelden waar tussen 03:00 en 04:00 uur verdachte personen of een verdacht voertuig te zien is? We komen dan graag in contact met u. Bel ons via 0900-8844 of bel anoniem 0800-7000.

Nieuws, Regio

Stomend door de lente met de STAR438169915_7549715348477493_1007176378987629774_n.jpg

De meivakantie staat voor de deur. En dat betekent weer dat de stoomtrein van Museumspoorlijn STAR weer gaat rijden op de grens van Groningen en Drenthe. De komende weken staan weer bol van activiteiten bij de STAR.

Ritten in de meivakantie
In de meivakantie rijdt de stoomtrein diverse dagen: op 28 april, 1, 2, 5 en 9 mei. Op die dagen rijdt de trein twee keer tussen Stadskanaal en Veendam. Op 1, 2 en 9 mei rijdt de trein ook tussen Stadskanaal en Nieuw Buinen. Reserveren voor deze ritten is niet nodig.

100 jaar spoorlijn Stadskanaal – Ter Apel
Op 2 mei 2024 is het exact 100 jaar geleden dat de spoorlijn van Stadskanaal naar Ter Apel Rijksgrens (STAR) werd geopend. Een lijn die voor een deel maar korte tijd in gebruik is geweest. Nu liggen de rails nog tot en met Musselkanaal. Maar wat is er van die oude spoorlijn nog te zien? Op 2 mei kun je met een excursie mee langs de oude (spoorse) locaties. Dat gaat per trein en bus. Voor deze excursie is reserveren verplicht, want het aantal plaatsen is beperkt!

Nationale Stoomtreindag (Hemelvaartsdag)
Op Hemelvaartsdag (9 mei 2024) is het weer Nationale Stoomtreindag. Alle railmusea in Nederland zijn dan weer geopend voor het publiek. Traditiegetrouw staat deze dag bij Museumspoorlijn STAR weer in het teken van Stukgoederenvervoer. We laten zien hoe de trein een belangrijke rol speelde in het transport van goederen. Op deze dag rijden de treinen Stadskanaal en Veendam en tussen Stadskanaal en Nieuw-Buinen. Te Stadskanaal wordt ook gerangeerd met goederenwagons. Daarvoor wordt o.a. ook de ‘vuurloze’ stoomlocomotief gebruikt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over deze activiteiten op onze website: www.stadskanaalrail.nl. Daar zijn ook e-tickets te koop.

Nieuws

Voetgangersoversteekplaats 
Jakob Bruggemalaan is er weer438129466_7551666564949038_891482966418204459_n_0.jpg

Door Peter Panneman

Er kan vanaf vandaag (dinsdag 23-4-24) weer veilig worden overgestoken nabij de kruising Jakob Bruggemalaan met de Dr. A. Kuyperstraat en de Ds. Petersenstraat.

Na de werkzaamheden en herinrichting in de Jakob Bruggemalaan was de voetgangersoversteek plots verdwenen, terwijl de borden er nog wel stonden. Het aanbrengen kon niet eerder vanwege de slechte weersomstandigheden.

112

Steekincident aan de Kleine Belt in Veendam438802486_7552281811554180_1217456456456416839_n.jpg

Door Peter Panneman

Aan de Kleine Belt in Veendam heeft zich dinsdagavond omstreeks 19.30 uur een steekincident voorgedaan. Daarbij is een jongeman gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Er is inmiddels een jongeman aangehouden.

Politie en ambulancedienst waren snel ter plaatse. De omgeving rond de woning is afgezet en er wordt grootschalig onderzoek verricht.

Pagina's

Abonneren op parkstadveendam.nl RSS