Colofon

parkstadveendam.nl

De domeinnaam parkstadveendam.nl bestaat sinds 31 december 2003. Deze was eerst bedoeld voor het "Forum van het Noorden". De oprichter van het forum vond eigenlijk ook dat sinds de verdwijning van de website veendam.org er weinig informatie was te verkrijgen over Veendam. Dit is de reden voor ons geweest om een site te bouwen waar je alle informatie kan vinden over Veendam. Wij hopen dit doel te bereiken met medewerking van vrijwilligers.

Persberichten

Parkstadveendam.nl plaatst in principe persberichten die betrekking hebben op Veendam en de directe omgeving. Persberichten kunnen aangeboden worden op het algemene e-mailadres dat hieronder vermeld staat. Graag aanleveren in een (niet opgemaakt) tekstbestand met eventueel met afbeeldingen in e-mail of als word-document. Liever geen ingescande affiches. De redactie bepaalt of een persbericht geplaatst wordt. Het aanleveren is geen garantie voor plaatsing.

Activiteiten Agenda

Parkstadveendam.nl biedt de mogelijkheid om activiteiten aan te kondigen in onze agenda. Deze activiteiten moeten plaatsvinden in Veendam of in de directe omgeving en moeten publiekelijk toegangkelijk zijn. Aanbieden van activiteiten voor vermelding in de agenda kan op het algemeen e-mailadres. Ook hierbij bepaalt de redactie of een activiteit al dan niet geplaatst wordt.

Advertenties

Als u wilt adverteren op parkstadveendam.nl, stuur dan een e-mail naar het hieronder vermelde reclame e-mailadres. Wij nemen dan contact met u op om u te informeren over de mogelijkheden en de prijzen. Advertentieovereenkomsten gelden voor één jaar. Parkstadveendam.nl heeft tot doelstelling om de kosten van de exploitatiekosten van de site te dekken met de advertentie-inkomsten, niet om winst te maken.

Disclaimer en Copyright 2004 - 2019

De website Parkstadveendam.nl is de officiële website van de stichting Veendammer Internet Persbureau ( VIP ). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Veendammer Internet Persbureau ( VIP ). Tevens is zijn de stichting Veendammer Internet Persbureau ( VIP ) en de eigenaar van parkstadveendam.nl niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele fouten in teksten of foto`s die geplaatst zijn op deze website.

Contact

Algemeen: info@parkstadveendam.nl
parkstadveendam@gmail.com
Webmaster: webmaster@parkstadveendam.nl
Reclame: reclame@parkstadveendam.nl
Telefoon: 06 422 399 88
Tiplijn: 06 422 399 88
Medewerkers

Willem van der Werf

afbeelding van Willem van der Werf

Gert Jan Kruizinga

afbeelding van Gert Jan Kruizinga

Sinds 2005 ben ik werkzaam als vrijwilliger bij Parkstad Veendam. Mijn bijdrage bestaat uit het onderhouden van de servers waarop deze site draait en het ontwikkelen van de software waarmee parkstadveendam.nl getoond wordt. 

Redactie

afbeelding van Redactie

Freddy de Vries

Henk Gibcus

afbeelding van Henk Gibcus

Michael Huising

afbeelding van Michael Huising

Henk Drenth

Eindredactie

afbeelding van Eindredactie

Bijka Scholtens

 

Akram Darwish

afbeelding van Akram Darwish

Ik ben Akram Darwish en ik woon nu 5 jaar in Nederland. In mijn geboorteland Syrië had ik een eigen fotozaak. Ik ben blij dat ik nu in Veendam foto’s voor u mag maken.

Hans van Noort

afbeelding van Hans van Noort

Hans Schreurs

afbeelding van Hans Schreurs

Als politiek verslaggever volg ik de gemeentepolitiek en doe daar verslag van. Parkstadveendam.nl bericht niet alleen over de feiten en gebeurtenissen, maar is ook op zoek naar het verhaal achter de politiek.

Wat beweegt politici, waarom worden beslissingen genomen zoals ze worden genomen, wat zijn de consequenties voor onze gemeente. Dit alles in gewone-mensen-taal zodat u een beter inzicht krijgt in onze gemeentepolitiek. Kortom: politiek nieuws net even anders!