Colofon

parkstadveendam.nl

De domeinnaam parkstadveendam.nl bestaat sinds 31 december 2003. Deze was eerst bedoeld voor het "Forum van het Noorden". De oprichter van het forum vond eigenlijk ook dat sinds de verdwijning van de website veendam.org er weinig informatie was te verkrijgen over Veendam. Dit is de reden voor ons geweest om een site te bouwen waar je alle informatie kan vinden over Veendam. Wij hopen dit doel te bereiken met medewerking van vrijwilligers.

Persberichten

Parkstadveendam.nl plaatst in principe persberichten die betrekking hebben op Veendam en de directe omgeving. Persberichten kunnen aangeboden worden op het algemene e-mailadres welke hieronder vermeld staat. Graag aanleveren in een (niet opgemaakte) tekstbestand met eventuele afbeeldingen in e-mail of als word document. Liever geen ingescande affiches. De redactie bepaald of een persbericht al dan niet geplaatst wordt, het aanleveren is geen garantie van plaatsing.

Activiteiten Agenda

Parkstadveendam.nl bied de mogelijkheid om activiteiten aan te kondigen in onze agenda. Deze activiteiten moeten plaats vinden in Veendam of in de directe omgeving en moeten publiekelijk toegangkelijk zijn. Aanbieden van activiteiten voor vermelding in de agenda kan op het algemen e-mailadres. Ook hierbij bepaald de redactie of een activiteit al dan niet geplaatst wordt.

Advertenties

Als u wilt adverteren op parkstadveendam.nl stuur dan een e-mail naar het reclame e-mailadres hieronder vermeld. Wij nemen dan contact met u op om u te informeren over de mogelijkheden en prijzen. Advertentieovereenkomsten gelden per jaar. Parkstadveendam.nl heeft tot doelstelling om de kosten van het exploiteren van de site te dekken met de advertentieinkomsten, niet om winst te maken.

Contact

Algemeen: parkstadveendam@gmail.com
info@parkstadveendam.nl
Webmaster: webmaster@parkstadveendam.nl
Reclame: reclame@parkstadveendam.nl
Telefoon: 06 422 399 88
Tiplijn: 06 422 399 88
Medewerkers

Redactie

Gert Jan Kruizinga

Sinds 2005 ben ik werkzaam als vrijwilliger bij Parkstad Veendam. Mijn bijdrage bestaat uit het onderhouden van de servers waarop deze site draait en het ontwikkelen van de software waarmee parkstadveendam.nl getoond wordt. 

Redactie

Henk Gibcus

Michael Huising

Gerard Martens

Henk Drenth

Bianca Zijlstra-Kor

Jans Meijer

Jacob Kuipers

Sinds 2006 ben ik vrijwilliger bij Parkstadveendam. Mijn favoriete onderdeel is sportverslaggeving.  En verder het lokale nieuws plus fotograferen. In de jaren 90 heb ik nog gewerkt voor de  toenmalige Groninger Dagblad (Het huidige Dagblad van het Noorden). Ik ben een geboren en getogen Veendammer en ben op de wereld gekomen in 1953.