Colofon

parkstadveendam.nl

De domeinnaam parkstadveendam.nl bestaat sinds 31 december 2003. Deze was eerst bedoeld voor het "Forum van het Noorden". De oprichter van het forum vond eigenlijk ook dat sinds de verdwijning van de website veendam.org er weinig informatie was te verkrijgen over Veendam. Dit is de reden voor ons geweest om een site te bouwen waar je alle informatie kan vinden over Veendam. Wij hopen dit doel te bereiken met medewerking van vrijwilligers.

Persberichten

Parkstadveendam.nl plaatst in principe persberichten die betrekking hebben op Veendam en de directe omgeving. Persberichten kunnen aangeboden worden op het algemene e-mailadres dat hieronder vermeld staat. Graag aanleveren in een (niet opgemaakt) tekstbestand met eventueel met afbeeldingen in e-mail of als word-document. Liever geen ingescande affiches. De redactie bepaalt of een persbericht geplaatst wordt. Het aanleveren is geen garantie voor plaatsing.

Activiteiten Agenda

Parkstadveendam.nl biedt de mogelijkheid om activiteiten aan te kondigen in onze agenda. Deze activiteiten moeten plaatsvinden in Veendam of in de directe omgeving en moeten publiekelijk toegangkelijk zijn. Aanbieden van activiteiten voor vermelding in de agenda kan op het algemeen e-mailadres. Ook hierbij bepaalt de redactie of een activiteit al dan niet geplaatst wordt.

Advertenties

Als u wilt adverteren op parkstadveendam.nl, stuur dan een e-mail naar het hieronder vermelde reclame e-mailadres. Wij nemen dan contact met u op om u te informeren over de mogelijkheden en de prijzen. Advertentieovereenkomsten gelden voor één jaar. Parkstadveendam.nl heeft tot doelstelling om de kosten van de exploitatiekosten van de site te dekken met de advertentie-inkomsten, niet om winst te maken.

Disclaimer en Copyright 2004 - 2019

De website Parkstadveendam.nl is de officiële website van de stichting Veendammer Internet Persbureau ( VIP ). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Veendammer Internet Persbureau ( VIP ). Tevens is zijn de stichting Veendammer Internet Persbureau ( VIP ) en de eigenaar van parkstadveendam.nl niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele fouten in teksten of foto`s die geplaatst zijn op deze website.

Contact

Algemeen: info@parkstadveendam.nl
parkstadveendam@gmail.com
Webmaster: webmaster@parkstadveendam.nl
Reclame: reclame@parkstadveendam.nl
Telefoon: 06 422 399 88
Tiplijn: 06 422 399 88
Medewerkers

Willem van der Werf

afbeelding van Willem van der Werf

Gert Jan Kruizinga

afbeelding van Gert Jan Kruizinga

Sinds 2005 ben ik werkzaam als vrijwilliger bij Parkstad Veendam. Mijn bijdrage bestaat uit het onderhouden van de servers waarop deze site draait en het ontwikkelen van de software waarmee parkstadveendam.nl getoond wordt. 

Redactie

afbeelding van Redactie

Freddy de Vries

Henk Gibcus

afbeelding van Henk Gibcus

Michael Huising

afbeelding van Michael Huising

Henk Drenth

IMG_2342.JPG

De Tuinhulpdienst als een soort tuinzorg

In Veendam hebben vrijwilligers een Tuinhulpdienst in het leven geroepen. Het is een initiatief van Harnold Scheepstra. De tuinhulp is er voor mensen die het zelf tijdelijk niet kunnen doen. En voor ouderen die het helemaal niet meer kunnen. De eerste stap is de tuin weer op orde maken. Daarna volgt het maandelijkse onderhoud.

“Het is een soort tuinzorg voor mensen die op leeftijd zijn, of om andere redenen niet zelf de tuin kunnen doen”, verteld de initiatiefnemer. “Ze hoeven dan niet te verhuizen, maar kunnen gewoon in hun huis blijven wonen. Eigenlijk verleen je met de Tuinzorg een stukje zorg die ze nu niet krijgen.”

Harnold Scheepstra is nog zoek naar extra vrijwilligers. Hij heeft er breed over nagedacht. “Het kunnen mensen zijn die het leuk vinden om bezig te zijn in de tuin, of die gepensioneerd zijn. Scholieren kunnen zich aanmelden in het kader van hun maatschappelijk stage. Vanuit een instelling zou het van een stukje dagbesteding kunnen zijn. Scholen kunnen tuinen in beheer nemen. Er is zelfs gedacht aan bedrijven om op deze manier een teambuildingsdag te organiseren.

Er zijn tuinen die eerst weer helemaal kaal moeten worden gemaakt. Als een tuin op orde is het een kwestie van bijhouden.

“We zitten nu op 35 hulpaanvragen, waarvan we er 10 hebben geholpen. Een mevrouw was dolblij dat het onkruid uit de tuin was gehaald. Wij komen maandelijks maximaal twee uur langs om de tuin netjes te houden.”

De grotere klussen als het kappen van bomen, het plaatsen van schuttingen en bestrating aanleggen wordt niet gedaan. Voor tuinen die helemaal zijn dicht gegroeid, waarbij zwaar materieel nodig is, wordt naar de hovenier doorverwezen.

“Wij hopen dat als we weer in de tuin bezig zijn de buren het ook zien en zich gemotiveerd voelen om te helpen. Net als vroeger, en dat is ook al veertig jaar geleden”, zegt Harnold lachend. We gingen sneeuw ruimen bij de buren.”

Het is beslist niet verplicht, maar de mensen die geholpen zijn geven na afloop meestal een fooi. Het geld wordt vloeit weer terug voor nieuwe tuingereedschap. En voor een bloemetje met een kaartje wanneer een vrijwilliger ziek is.

Aanmelding voor hulp van de Tuinhulpdienst kan via veendammersvlk@gmail.com

Eindredactie

afbeelding van Eindredactie

Bijka Scholtens

 

Akram Darwish

afbeelding van Akram Darwish

Ik ben Akram Darwish en ik woon nu 5 jaar in Nederland. In mijn geboorteland Syrië had ik een eigen fotozaak. Ik ben blij dat ik nu in Veendam foto’s voor u mag maken.

Hans van Noort

afbeelding van Hans van Noort

Hans Schreurs

afbeelding van Hans Schreurs

Als politiek verslaggever volg ik de gemeentepolitiek en doe daar verslag van. Parkstadveendam.nl bericht niet alleen over de feiten en gebeurtenissen, maar is ook op zoek naar het verhaal achter de politiek.

Wat beweegt politici, waarom worden beslissingen genomen zoals ze worden genomen, wat zijn de consequenties voor onze gemeente. Dit alles in gewone-mensen-taal zodat u een beter inzicht krijgt in onze gemeentepolitiek. Kortom: politiek nieuws net even anders!