Overslaan en naar de inhoud gaan

Regio

Advertentie

Eikenprocessierupsen actief

Door op woensdag, 11 juni, 2014 - 17:00

RUPS - De Eikenprocessierupsen (EPR) zijn weer volop actief. Door de zachte winter en het warme voorjaar hebben zij zich dit jaar snel kunnen ontwikkelen. De nesten van de eikenprocessierups zijn de afgelopen weken al op veel plaatsen in Overijssel, Drenthe en Friesland gesignaleerd en nu ook in de provincie Groningen aangetroffen. Daarmee is ook bij ons verhoogde waakzaamheid geboden omdat de brandharen van de rupsen voor overlast kunnen zorgen voor mensen en dieren.

In de provincie Groningen houdt de Werkgroep Eikenprocessierups Groningen (kortweg WEG) de vinger aan de pols. Verspreid over de provincie heeft ze een netwerk van feromoonvallen uitgezet om de verspreiding en ontwikkeling van de EPR-vlinders goed te kunnen volgen. Op de locaties waar vorig jaar vlinders of nesten van de EPR zijn aangetroffen worden nu door de beheerders extra inspecties uitgevoerd om rupsen en nesten op te sporen. Op deze wijze kunnen ze tijdig ingrijpen om overlast voor burgers zo veel mogelijk te voorkomen en de kosten van bestrijding te beperken.

De afgelopen jaren is het aantal locaties in Groningen waar EPR nesten zijn gevonden en gesaneerd beperkt gebleven. In 2013 betrof dit slechts twee locaties en van ernstige overlast was geen sprake. Desalniettemin blijkt uit de monitoring dat het aantal EPR vlinders elk jaar toeneemt en zij zich over een steeds groter gebied verspreiden. In 2013 zijn in de provincie Groningen 312 EPR-vlinders gevangen in 143 feromoonvallen. De WEG verwacht dat het aantal vlinders, rupsen en nesten van de EPR dit jaar en komende jaren verder toeneemt, waardoor de kans op het optreden van overlast steeds groter wordt. Daarom dienen gemeenten en andere beheerders goed voorbereid te zijn en is de gecoördineerde aanpak van de monitoring en bestrijding van de EPR van groot belang.

De EPR wordt nogal eens verward met rupsen van de spinselmot. Deze rupsen lijken veel op EPR maar zijn voor mens en dier niet gevaarlijk. De spinselmot treffen we veel op meidoorns en andere struiken aan. Daarbij lijkt het alsof de hele struik wordt ingesponnen en kaalgevreten.
De eikenprocessierups daarentegen vinden we nagenoeg alleen in eikenbomen. Boomverzorgers en medewerkers groen zullen hierop in deze periode alert moeten zijn.

Algemene informatie over de eikenprocessierups en de herkenning hiervan is te vinden op de site van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit van het ministerie van economische zaken.

www.nvwa.nl

Indien u als burger een EPR nest tegen komt, kunt u het beste de gemeente waarschuwen. Voor meer informatie over de eikenprocessierups en het optreden van gezondheidsklachten kunt u terecht bij de GGD Groningen, www.ggd.groningen.nl of telefoonnummer 050-367 4177.

Aanpak in Groningen
De Eikenprocessierups heeft zich vanuit het zuiden over ons hele land verspreid. In 2010 werden de eerste rupsen in de provincie Groningen aangetroffen. Gezien de ervaringen elders is toen besloten de EPR gezamenlijk aan te pakken en de opgedane kennis en ervaringen te delen.
Dit leidde tot de oprichting van de provinciale Werkgroep Eikenprocessierups Groningen (WEG). Hieraan nemen deel: de Iepenwacht Groningen, de provincie Groningen, Staatsbosbeheer Noord, de GGD Groningen en de gemeenten Marum, Groningen, Pekela / Veendam en Bellingwedde.
De WEG zet de aanpak van de EPR uit met als doel overlast door de eikenprocessierups zoveel mogelijk te voorkomen en de kosten van de beheermaatregelen te beperken. Zij werkt hiertoe samen met de Noordelijke Werkgroep EPR in Drenthe. De coördinatie vindt plaats door de Iepenwacht Groningen. De WEG coördineert de monitoring en voorlichting over de EPR.
Tevens heeft zij voor de Groninger beheerders de beleidsnotitie ‘'Beleidskader EPR in Groningen'' opgesteld en als praktische uitwerking hiervan het "Beheerplan Eikenprocessierups Groningen".
Dit beheerplan bevat praktische richtlijnen en protocollen om op uniforme wijze de monitoring, inspectie en bestrijding van EPR in Groningen ter hand te kunnen nemen. Het beheerplan EPR is begin dit jaar aan alle beheerders aangeboden.

Voor specifieke vragen of opmerkingen over de aanpak van de eikenprocessierups in Groningen kunt u contact opnemen met Stichting Iepenwacht Groningen via 050-3689797 of www.iepenwacht.nl.

Advertenties

Superleuke stormbaan in Muntendam

Door op maandag, 9 juni, 2014 - 21:00

MUNTENDAM - Op woensdagmiddag 4 juni j.l. werd er door de Stichting Jeugdwerkgroep Muntendam een stormbaanmiddag georganiseerd in de sportzaal van de Menterne in Muntendam.

Er was een grote opkomst, maar liefst 75 kinderen en de sfeer was zoals altijd erg gezellig. De kinderen waren in alle leeftijden aanwezig, waarvan een aantal jonge kinderen onder begeleiding van de ouders.

Eerst ging men in groepjes en daarna mochten de kinderen alleen en begon het feest pas goed. Er werd geklauterd, gesprongen en gegleden op de stormbaan en gezwaaid in de ringen. Iedereen was lekker sportief bezig en de kinderen vermaakten zich prima. Daarna werden er ijsjes uitgedeeld en uiteindelijk ging iedereen weer voldaan naar huis.

Advertenties

Ziegler Brandweertechniek Winschoten zoekt mensen

Door op dinsdag, 3 juni, 2014 - 18:00

WINSCHOTEN - Het gaat goed met Ziegler Brandweertechniek in Winschoten. Het bedrijf heeft op korte termijn tien extra mensen nodig en op langere termijn nog meer. Wij zoeken gedreven en gemotiveerde mensen voor de functies: elektromonteurs, allround carrosseriebouwers, pijpfitters/pompmonteurs en voor ons dochterbedrijf Visser in Leeuwarden een projectleider elektro.

Op zaterdag 14 juni organiseren wij van 10.00 - 13.00 uur een sollicitatiedag.

Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit om langs te komen. Aanmelden is niet nodig.

Wat kunt u verwachten?
Op deze sollicitatiedag krijgt u de gelegenheid om kennis te maken met een toonaangevende bouwer in brandweertechniek. Daarnaast kunt u informeel kennis maken met toekomstige(?) collega's.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Ontvangst met een kopje koffie of thee;
  • Bedrijfspresentatie;
  • Rondleiding door het bedrijf;
  • Speeddate met toekomstige(?) leidinggevenden.

Tip: Neem uw CV mee!

Algemene informatie over Ziegler vindt u op
zieglerbrandweertechniek.nl

Advertenties

Het Noord Nederlands Toneel lanceert jongerenplatform NNTWEE

Door op maandag, 2 juni, 2014 - 17:06

NNTWEE - Het Noord Nederlands Toneel krijgt al jarenlang veel jongeren over de vloer die meedoen aan tal van projecten en activiteiten. Het is de hoogste tijd voor een eigen platform waarin dit alles samenvalt. Het jongerenplatform NNTWEE staat voor vernieuwing, eigenzinnigheid en verbeeldingskracht. Geïnteresseerde jongeren (15 t/m 25 jaar) kunnen zich gratis aansluiten bij NNTWEE.

Feest met wethouder Paul de Rook als eregast
Op vrijdag 6 juni is Theater de Machinefabriek geopend voor het allereerste NNTWEE FEEST! Vanaf 20 uur is iedereen welkom en om 21uur zal niemand minder dan de nieuwe wethouder van cultuur van de gemeente Groningen, Paul de Rook het NNTWEE logo onthullen. De Rook was in 2002 zelf deelnemer aan het NNT-jongerenproject Dichterbij. De NNTWEE-leden stelden zelf een gevarieerd feestprogramma samen, met optredens van leeftijdsgenoten en mede-NNTWEE-leden.

Een greep uit het programma:
* live muziek (the New Poor, Eva Waterbolk, Crisilde van den Assem e.a.)
* spoken word
* poëzie (Rachel Raetzer, Pauline Sparrebook e.a.)
* theatermonologen
* performances (Kunstbende winnaars)
* DJ's (Jacob Boorsma, Roelof Admiraal)
* 11 tegen 11 tafelvoetbal (We love it when a plan comes together)
* Live Art Portrait Machine van Rikus Brederveld
* en nog veel veel meer...

NNTWEE FEEST vrijdag 6 juni
Iedereen welkom: 20uur
Opening door wethouder Paul de Rook: 21uur
Toegang: gratis (voor alle leeftijden)
Locatie: Theater de Machinefabriek, Bloemstraat 38 Groningen
Alle info en aanmelden NNTWEE: www.nnt.nl/nntwee

Dichterbij en andere projecten
Sinds 1999 biedt het NNT jaarlijks een grote groep jongeren (15 t/m 20 jaar) de kans om mee te doen met Dichterbij. Onder begeleiding van professionals en kunstvakstudenten wordt in een vakantieweek een eigen voorstelling gemaakt en opgevoerd voor publiek.
Daarnaast maakt het NNT voorstellingen met studenten (20 t/m 25 jaar) die gekoppeld zijn aan één van de grote NNT-producties. In 2013 speelde de minivoorstelling Hit & Run, door het hele land als introductie op Misdaad en Straf. In 2014 werd Oresteia voor Dummies gespeeld in klaslokalen als theatrale inleiding op de Oresteia van het NNT.
Al deze projecten voor en door jongeren en studenten in de leeftijd van 15 t/m 25 jaar vallen vanaf nu onder de titel NNTWEE.

Advertenties

Een rookvrije entree voor bezoekers OZG

Door op vrijdag, 30 mei, 2014 - 10:18

WINSCHOTEN/DELFZIJL - Met ingang van 1 juni geldt voor bezoekers, patiënten en personeel voor en rond de hoofdingang van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) een rookvrije zone. De rookvrije zone wordt op beide locaties duidelijk aangegeven met borden en een gemarkeerde lijn in de bestrating. Buiten deze gemarkeerde lijn kunnen rokers gebruikmaken van een rookabri.

De afgelopen jaren is met regelmaat door patiënten en medewerkers geklaagd over roken/ rooklucht en de overlast die dit veroorzaakt bij de ingangen van de OZG locaties. Hierdoor ontstond een ongezond en onverzorgd beeld, terwijl de OZG als organisatie juist ‘gezondheid en verzorgdheid' wil uitstralen. Vooral het ongewenst meeroken van sigarettenrook van anderen wordt door de niet-rokende burgers vervelend gevonden.

Blauw gemarkeerde lijn
De OZG wil haar rookbeleid, dat gericht is op een rookvrij OZG, duidelijker uitdragen. Zo is er een blauw gemarkeerde zone aangebracht voor en rond de hoofdingang van de beide OZG-locaties. Binnen deze blauw gemarkeerde zone is het niet toegestaan om te roken. Dit betekent ook dat de omgeving geen last meer mag ondervinden van rooklucht in en om het ziekenhuis. Buiten de blauw gemarkeerde zone kunnen rokers gebruikmaken van de rookabri.

De rookabri is een los van het gebouw staande rookvoorziening, die op elke locatie is geplaatst nabij de hoofdingang. Hier kunnen zowel patiënten, bezoekers en medewerkers van de OZG gebruik van maken. Verder zijn in en buiten het ziekenhuis borden geplaatst, die het rookverbod binnen de blauw gemarkeerde zone aangeven.
Met deze maatregelen hoopt de OZG er zorg voor te dragen dat bezoekers, patiënten en personeel geen last hebben van de rook en zo bij te dragen aan de algehele gezondheid van iedereen.

Advertenties

Inloopmiddag Coeliakie Vereniging in het Refaja ziekenhuis

Door op woensdag, 28 mei, 2014 - 11:00

STADSKANAAL - De Coeliakie Vereniging houdt op woensdag 4 juni van 13.30 tot 16.00 uur een inloopmiddag in de hal van het Refaja ziekenhuis.

Met vragen en uw verhaal kunt u terecht bij een vrijwilliger van de vereniging, die tevens ervaringsdeskundige is. Ook vindt u er informatie over de Coeliakie Vereniging.

Coeliakie is een auto-immuunziekte waarbij onder invloed van de inname van gluten beschadiging van de darmen optreedt.

Advertenties

Een Glim en een Lach voor kinderen in Kanaalstreek Stichting zet zich in voor kinderen met gebitsproblemen

Door op vrijdag, 23 mei, 2014 - 12:55


Kinderen uit de Kanaalstreek gingen naar De Kunstkot in Veendam tijdens het jaarlijkse uitje van de Stichting Glim en Lach

STADSKANAAL - Blije kinderen met gezonde tanden en kiezen. Dát is het doel van de Stichting Glim en Lach, een initiatief van de afdeling mond- kaak- en aangezichtschirurgie van het Refaja ziekenhuis. Dankzij deze stichting gingen woensdag 20 mei ruim 30 kinderen naar De Kunstkot in Veendam.

Sinds de opening van de afdeling mond- kaak- en aangezichtschirurgie in 2008 ontdekten de medewerkers een schrijnend probleem. "We zagen veel kinderen met een zeer slechte mondhygiëne en daardoor ernstige gebitsproblemen. We zijn daar best van geschrokken. Veel kinderen hebben ook angst voor de tandarts. Zodoende is de stichting glim en lach in het leven geroepen om de mondhygiëne te bevorderen van kinderen in de Kanaalstreek. Ook kwamen we erachter dat deze kinderen door de economische crisis nooit op leuke uitjes gingen. Sommige kinderen waren nog nooit in een pretpark geweest of op vakantie", aldus kaakchirurg T.F. Putters.

Jaarlijks uitje
De medewerkers besloten de handen ineen te slaan om hier iets aan te doen. Dankzij donateurs kan de stichting nu jaarlijks een uitje aanbieden voor deze kinderen uit de regio. Dit uitje combineren ze met het geven van voorlichting op het vlak van mondverzorging. De kinderen krijgen aan het einde van de dag tandenborstels, tandpasta en informatie mee over goede mondhygiëne. Later dit jaar gaan ‘preventieassistentes' van de afdeling naar de scholen van deze kinderen om daar poetsles te geven, in het kader van landelijke project ‘Hou je mond gezond!' van het Ivoren Kruis.

De Kunstkot
Woensdag 20 mei was het zover: de kinderen gingen naar De Kunstkot in Veendam. Kaakchirurg Putters was erbij: "Ze konden hier de hele middag vrij spelen: bijvoorbeeld hutten bouwen, met het springkussen of dansen in de kinderdisco. Ook konden de kinderen hun creatieve kant laten zien. Ze konden hun talenten kwijt in bijvoorbeeld pottenbakken, schilderen, tekenen en bouwen. Aan het einde van de middag was er een prijsuitreiking voor de allermooiste kunstwerken. De kinderen genoten zichtbaar. Ze waren erg enthousiast, heel mooi om te zien. Ze vonden het jammer toen het er weer op zat."

Meer informatie of aanmelden voor volgend jaar kan door te mailen naar kaakchirurgie@refaja.nl of bellen met 0599 654 740. Donaties zijn zeer welkom, het rekeningnummer is NL12ABNA 0425948587.

Advertenties

IC-afdeling OZG ontvangt i-Pad-app voICe Geschenk Stichting Vrienden van het Lucas

Door op donderdag, 22 mei, 2014 - 13:24

WINSCHOTEN/DELFZIJL - Sinds kort is de afdeling Intensive Care van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) in het bezit van een zogenaamde i-Pad-app voICe. De i-Pad en de app zijn een geschenk van de Stichting Vrienden van het Lucas. Patiënten kunnen met de i-Pad en de app hun gevoelens uiten via iconen. Een patiënt kan bijvoorbeeld in de app aangeven waar en hoeveel pijn hij/zij heeft.

IC-patiënten zijn vaak niet in staat te spreken omdat ze aan de beademing liggen. Zij moeten met hun naasten en zorgverleners communiceren via o.a. liplezen, schrijven of het gebruik van een letterbord of laptop. Dat is heel ingrijpend. Om deze vorm van communicatie te vereenvoudigen ontwikkelde de IC-afdeling van het UMC St Radboud in Nijmegen voor patiënten de i-Pad-app voICe.

Thema's in de app
Zodra de patiënt een icoon aanklikt, wordt de betekenis hiervan hardop uitgesproken. Zo weet de verpleegkundige of specialist wat de patiënt wil aangeven. De thema's die patiënten in voICe kunnen aanklikken zijn: ‘mijn gevoelens', ‘mijn lichaam', ‘mijn behandeling', ‘mijn verzorging' en ‘mijn ontspanning'. Voor kinderen is een speciaal ontspanningsscherm ontwikkeld. Verder kunnen familieleden videoboodschappen opnemen voor de patiënt. De app leert van de keuzes van de patiënt en past zich daarop aan. Ook bevat de app een interactieve klok, een tekencanvas en een berichtensysteem.

De i-Pad-app voICe is met een slotje bevestigd op het nachtkastje van de patiënt.

Stichting Vrienden van het Lucas
Margot Willems van de afdeling IC zocht contact met de Stichting Vrienden van het Lucas of zij konden helpen bij de financiering van de i-Pad-app voICe. "De Stichting was gelijk enthousiast en wij mochten een i-Pad met de app bestellen. Super! We zijn erg blij dat dit voor onze patiënten geregeld kon worden. Het blijkt maar weer hoe belangrijk het is dat deze Stichting bestaat. Wij willen de Stichting Vrienden van het Lucas dan ook hartelijk bedanken voor de i-Pad en de app."

De OZG wordt gesteund door de Vrienden van de Ommelander Ziekenhuis Groep. Zij realiseren door middel van donaties diverse projecten in het ziekenhuis. Elke locatie heeft een eigen stichting. Om het welzijn van patiënten te verbeteren en hun verblijf te veraangenamen, kan het ziekenhuis financiële ondersteuning goed gebruiken.

Advertenties

Onderzoek naar alternatieve locatie windpark N33

Door op woensdag, 21 mei, 2014 - 19:21

N33 - Minister Kamp (EZ) biedt de provincie Groningen de ruimte om een verdiepend onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een windpark in de Eekerpolder. Om een goede afweging te maken in de keuze voor een locatie voor een windpark nabij de N33 heeft de provincie in maart bij het ministerie aangedrongen op dit onderzoek. Uit de Milieu Effectrapportage (MER) bleek dat de variant in de Eekerpolder beter scoort op leefbaarheid en op het onderdeel landschap evenwaardig scoort. Gedeputeerde William Moorlag: "Het is positief dat minister Kamp ons verzoek serieus neemt. De provincie vindt het belangrijk dat dit verdiepend onderzoek wordt gedaan. Een windpark heeft veel impact op de omgeving. Ik ga er dan ook vanuit dat een goed alternatief, dat beter scoort op leefbaarheid en ruimtelijke inpassing, een reële kans krijgt van de minister. De provincie gaat er op korte termijn mee aan de slag. Daarover zullen we ook in overleg gaan met de betrokken belanghebbenden uit het gebied. De inpassing van windpark N33 moet, onafhankelijk van de posities van grondeigenaren, vorm krijgen op basis van het principe van goede ruimtelijke ordening. Dat wil zeggen goed ingepast in het landschap, waarbij hinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt moet worden."

De provincie krijgt tot 1 september as. de tijd om het onderzoek uit te voeren.

Advertenties

Prijzenregen Karateschool Sandokai Muntendam

Door op maandag, 19 mei, 2014 - 14:05

Door Sandokai

MUNTENDAM - Tien van de dertien leden van Karateschool Sandokai uit Muntendam die zondag 18 mei meededen aan het Open Noord Nederlands Kampioenschap (Shin)Kyokushin in Ureterp hebben zich in de prijzen gevochten. Tim Farenhorst, Amy Suurland, Kaylen Dieke, Rutger Musch en Jop Huigen hebben een derde plaats behaald. Sem Westerbrink, Rodney Batting, Manuel Ridder en Aileen Wijnsema hebben een tweede plaats behaald. Sander Ridder heeft de eerste plaats behaald en mag zich tevens Noord Nederlands kampioen noemen. Er werd gevochten op basis van het full-contact Kyokushin karate waar de jeugd t/m 18 jaar vochten met hoofdbeschermer, handschoentjes, scheenbeschermers en voor de heren een toque. De volwassenen vochten op basis van het knockdown/knock-out systeem. De vechters werden ingedeeld op basis van leeftijd en gewicht.

Op de foto op de knieën v.l.n.r.: Tristan Ridder (4de plaats), Damian Wijnsema (5de plaats) en Angel Suurland (5de plaats kata). Midden v.l.n.r.: Sem Westerbrink (2de plaats), Kaylen Dieke (3de plaats), Amy Suurland (3de plaats), Tim Farenhorst (3de plaats), Aileen Wijnsema (2de plaats) en Rodney Batting (2de plaats). Achter v.l.n.r.: Martijn Farenhorst (coach), Jan Ridder (coach), Jop Huigen (3de plaats), Manuel Ridder (2de plaats), Sander Ridder (1ste plaats), Rutger Musch (3de plaats), Sempai Melissa Geukens (assistent-trainer/coach) en Sensei Mark Dol (trainer/scheidsrechter).