Regio

Eerste Groninger BoerenburendagBOERENBURENDAG - Op 23 november 2013 is de eerste Boerenburendag. Veel Groningse boeren nodigen hun buren uit. Aan de keukentafel vertellen zij over hoe zij werken en over hun toekomstplannen. Buren en dorpsgenoten kunnen aangeven hoe zij het leven tussen landbouwbedrijven ervaren. Het initiatief is bedoeld om de band tussen boer en burger op het platteland te verstevigen en het onderling begrip te vergroten.

Henk Staghouwer: "Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat geldt zeker op het platteland. Boeren en hun buren treffen elkaar lang niet altijd meer vanzelf. We zien goede initiatieven waarbij mensen elkaar opzoeken en dat draagt echt bij aan de leefbaarheid. Met Boerenburendag hopen we dat meer boeren en inwoners op het platteland met elkaar in contact komen en met elkaar in gesprek gaan."

Boeren ontvangen de komende week een mail met een uitnodiging om zich aan te sluiten en mee te doen aan de 1e Groninger Boerenburendag. Zij nodigen zelf hun buren uit en bepalen ook zelf hoe zij invulling geven aan deze dag. Dat kunnen ze eventueel samen met andere boerenbedrijven in de buurt doen. Het idee is dat zij hun boerderij laten zien, aan de keukentafel vertellen over hun werk en toekomstplannen en de buren aan het woord laten over hoe zij het wonen in de buurt van een landbouwbedrijf ervaren.

Landbouwdialoog
Boerenburendag is een vervolg op de Landbouwdialoog die afgelopen jaar is gevoerd over de ontwikkeling van duurzame landbouw in Groningen. Boeren hebben aan tafel gezeten met stadjers, ommelanders en plattelandsjongeren; professoren met agrarisch natuurverenigingen en natuurorganisaties met de agro-industrie. Over zaken als schaalvergroting, volksgezondheid en dierwelzijn, regeldruk en over de vraag hoe de banden tussen boer en burger aangehaald kunnen worden.

De oogst van die dialoog ligt nu op tafel, letterlijk op het tafelkleed en een poster. De opbrengst bevat feiten, beelden, meningen, ideeën en vormt een basis om verder te praten aan de keukentafel. Want uiteindelijk gaat het er om hoe ondernemers met hun directe buren in gesprek zijn over de ontwikkelingen op en rondom hun boerenerf. Daar begint het draagvlak voor de landbouw.

Fotowedstrijd
De provincie organiseert een fotowedstrijd. Deelnemers kunnen een foto insturen via boerenburendag@provinciegroningen.nl.

Meedoen
Boeren die mee willen doen kunnen het Boerenburendagpakket aanvragen bij de provincie met het tafelkleed en een koek. De oplage is beperkt, daarna is er voor alle boeren een poster beschikbaar met dezelfde informatie. De poster is vanaf 14 november op te halen bij de gemeentehuizenen op te vragen via de provincie.

Regio

Inloopmiddag Coeliakie VerenigingSTADSKANAAL - Sinds september 2013 houdt de Coeliakie Vereniging één keer per maand een inloopmiddag in het Refaja ziekenhuis. De eerstvolgende middag vindt plaats op woensdagmiddag 6 november van 13.30 tot 16.00 uur in de hal van het ziekenhuis.
Met vragen en uw verhaal kunt u terecht bij een vrijwilliger van de vereniging, die tevens ervaringsdeskundige is. Ook vindt u er informatie over de Coeliakie Vereniging.

Coeliakie is een auto-immuunziekte waarbij onder invloed van de inname van gluten beschadiging van de darmen optreedt.

Regio

Asfalteringswerkzaamheden A7 Groningen - HoogezandA7 - Rijkswaterstaat voert van maandag 28 oktober 19.30 uur tot dinsdag 29 oktober 06.00 uur werkzaamheden uit aan het asfalt op de A7 tussen Groningen en Hoogezand. Voor het verkeer is dan één rijstrook beschikbaar. Op bepaalde tijden is een aantal op- en afritten afgesloten. Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid via de eerstvolgende op- en afrit en vervolgens de A7 weer op.

Ter plaatse geldt voor het verkeer een verlaagde maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd. De werkzaamheden zijn zeer weersgevoelig. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden en de afsluitingen worden verschoven naar dinsdagavond 29 oktober.

Afsluiting op- en afritten
De volgende op- en afritten zijn voor het verkeer vanuit Groningen richting Winschoten afgesloten op de volgende data en tijden:

  • Afrit Foxhol (nr. 40) van maandag 28 oktober 20.00 uur tot dinsdag 29 oktober 01.00 uur;
  • Oprit Foxhol (nr. 40) van maandag 28 oktober 20.00 uur tot dinsdag 29 oktober 06.00 uur;
  • Afrit Hoogezand (nr. 41) van dinsdag 29 oktober 01.30 uur tot dinsdag 29 oktober 06.00 uur.

Regulier onderhoud
Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Regio

Vijf specialisten treden toe tot de OZGWINSCHOTEN/DELFZIJL - Binnen de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) zijn de afgelopen periode vijf nieuwe specialisten toegetreden. Twee orthopedisch chirurgen, een vaatchirurg, een internist en een neuroloog. Een aantal van deze artsen werkt tevens in het UMCG. Deze uitbreiding vindt plaats om nog beter op de zorgbehoefte in de regio te kunnen inspelen.

De orthopedisch chirurgen L. (Lars) van Rozen en C.P. (Christiaan) van Lingen gaan binnen de OZG, samen met het bestaande team, de orthopedische zorg in de regio versterken. Naast de algemene orthopedie heeft Van Rozen een specifiek aandachtsgebied: de knie- en schouderchirurgie. Hij werkte voorheen als orthopedisch chirurg en traumatoloog bij de MC Groep (ziekenhuizen Dronten, Emmeloord en Lelystad). Van Lingen werkte voorheen als chef de clinique in de Isala Klinieken te Zwolle. Naast de algemene orthopedie is zijn aandachtsgebied de heup- en kniechirurgie. Beiden werken één dag per week in het UMCG.
Met de komst van vaatchirurg dr. M.J. (Maarten) van der Laan wil de OZG de vaatchirurgische zorg in de regio optimaliseren. Hij werkt deels in de OZG en deels in het UMCG. Van der Laan was voorheen werkzaam in het AMC te Amsterdam en hij is gepromoveerd op het gebied van aneurysma. Naast het aantrekken van vaatchirurg Van der Laan werkt sinds kort een aantal vaatchirurgen van het UMCG volgens een roulatiesysteem één dag per week in de OZG.

De nieuwe neuroloog is dr. J.M. (Jessica) Nielsen. Het aandachtsgebied van Jessica Nielsen richt zich, naast algemene neurologie, met name op Multiple Sclerose (MS) en epilepsie. Voorheen was Nielsen werkzaam in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Zij is gepromoveerd op de ziekte Multiple Sclerose. Ook Jessica Nielsen werkt deels in het UMCG.

Internist dr. G.W.D. (Gijs) Landman werkt als chef de clinique bij de maatschap Interne Geneeskunde. Hij werkte voorheen in het Universitair Medisch Centrum Leiden. Gijs Landman deed promotieonderzoek op het gebied van Diabetes type 2. Als internist heeft hij de aantekening voor het aandachtsgebied infectiologie (infectieziekten).

Regio

Plasklas OZG geeft kinderen extra begeleidingWINSCHOTEN/DELFZIJL - De afdeling Kindergeneeskunde van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) heeft sinds kort een plasklas. De plasklas is bedoeld voor kinderen die op de plaspolikliniek extra begeleiding nodig hebben om droog te worden. Aanmelding voor de plaspolikliniek kan via de huisarts. Kinderen die voor een dagopname naar de plasklas gaan, hebben allemaal overdag plasklachten. Zoals ongewild urineverlies (incontinentie), terugkerende blaasontstekingen of vaak kleine beetjes moeten plassen. In de plasklas leert een kind hoe, wanneer en hoe vaak het moet plassen. Ook wordt gebruik gemaakt van uroflowmetrie. Bij dit onderzoek plast het kind in een speciaal toilet, waarin meetapparatuur zit die de kracht van de urinestraal en de hoeveelheid urine registreert en berekent. Hiermee wordt het plaspatroon van het kind vastgelegd. Vervolgens wordt er nog een echo gemaakt om te controleren of de blaas leeg is. Zo ontstaat duidelijkheid over de blaasproblemen.

Per middag worden er zo'n vier kinderen in de plasklas geplaatst. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in één plasklas te plaatsen.

Extra hulp van Lucy en Casper
Lucy en Casper zijn voor kinderen hét voorbeeld hoe zij met hun plasproblemen omgaan. Beide stripfiguurtjes worden in de plasklas gebruikt om kinderen te begeleiden en te behandelen. De Groninger tekenaar Obbert Nieuwenhuis maakte ze speciaal voor de OZG.

Het team
De afdeling Kindergeneeskunde van de OZG startte eind november 2011 een speciale plaspoli voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. Een team dat bestaat uit een kinderarts-nefroloog, kinderurotherapeut, kinderbekkenfysiotherapeut en psycholoog. Samen zoeken ze met het kind naar de oorzaak van ongewild urineverlies en bedplassen en ondersteunen hen bij de training om droog te worden en droog te blijven.
Voor meer informatie over de plaspolikliniek, zie http://kindersite.ozg.nl (klik op: de poli/plaspoli).

Regio

Onderhoudswerkzaamheden A7 Groningen - NieuweschansA7 - Rijkswaterstaat voert eind oktober verschillende onderhoudswerkzaamheden uit aan de A7 van Groningen richting Nieuweshans. Van dinsdag 22 oktober 18.30 uur tot woensdag 23 oktober 07.00 uur worden er asfaltwerkzaamheden uitgevoerd op de A7 tussen Groningen en Winschoten. Op maandag 28 oktober vinden er tussen 09.00 uur ‘s ochtends en 19.00 uur 's avonds werkzaamheden plaats aan de geleiderail tussen Oudeschans en Nieuweschans. In beide gevallen is voor het verkeer dan één rijstrook beschikbaar. Op bepaalde momenten is een aantal op- en afritten afgesloten. Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid via de eerstvolgende op- en afrit.

Ter plaatse geldt voor het verkeer een verlaagde maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd.

Afsluiting op- en afritten
Voor het verkeer vanuit Groningen richting Winschoten zijn de op- en afrit Foxhol (nr. 40) afgesloten van dinsdag 22 oktober 20.00 uur tot en met woensdag 23 oktober 06.00 uur.

In verband met de werkzaamheden aan de geleiderail is de afrit Nieuweschans (nr. 49) voor het verkeer vanuit Oudeschans richting Duitsland afgesloten van maandag 28 oktober 09.00 uur tot maandag 28 oktober 16.00 uur.

Weersgevoelige werkzaamheden
Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

Regulier onderhoud
Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Regio

OZG en Refaja geven voorlichting over Kanker en WerkWINSCHOTEN/DELFZIJL/STADSKANAAL - Op dinsdag 29 oktober organiseren de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) en het Refaja ziekenhuis, een voorlichtingsbijeenkomst over kanker en werk. Patiënten, partners en overige belangstellenden, die te maken kregen met kanker en geïnformeerd willen worden over werkhervatting na een behandeling vanwege kanker, zijn van harte welkom. De bijeenkomst wordt gehouden in de grote zaal van het personeelsgebouw van locatie Lucas, Schönfeldsingel 57 in Winschoten en begint om 19.15 uur.

Op het gebied van kankerbestrijding is in de medische wereld veel bereikt. De overlevingskansen zijn sterk toegenomen. Medewerkers worden ziek, maar worden ook steeds vaker weer beter. Zij willen dan ook graag weer meedraaien in de maatschappij door te werken. Vaak is er een enorme motivatie om het werk te behouden, of om weer aan het werk te gaan, vanuit vele beweegredenen. Dat kan een financiële basis zijn, sociale contacten, persoonlijke zingeving of omdat men plezier aan werken beleefd.
Veel vragen
Wanneer bij iemand de diagnose kanker wordt gesteld, verandert er veel. Er volgt behandeling waardoor werken tijdelijk of helemaal niet meer mogelijk is. Dit roept veel vragen op zoals: Hoe pak ik mijn werk weer op? Hoe is de regelgeving? Wanneer ben ik weer in staat om te werken? Wat wil ik zelf? Wat is mijn rol? Wat is de rol van de werkgever? En zo zullen er wellicht veel meer vragen bij mensen opkomen.

Deskundigen
Tijdens de voorlichtingsavond geven een aantal deskundigen, waaronder een re-integratiecoach en counselor van Stap.nu en een bedrijfsarts/bedrijfsconsulent Oncologie, advies. Ook licht een patiënt haar eigen ervaringen over kanker en werkhervatting nader toe. Verder is er een forumdiscussie onder leiding van een verpleegkundig consulent Oncologie van de OZG. Zie voor meer informatie het programma op www.ozg.nl.

Inlichtingen en aanmelden
Belangstellenden kunnen informatie inwinnen of zich aanmelden via het
algemene telefoonnummer van de OZG: 088 - 066 1000 en vragen naar de
verpleegkundig consulent/specialist Oncologie, locatie Delfzicht of locatie Lucas.
E-mail: afd.oncologie@ozg.eu of oncologie.delfzicht@ozg.eu.

Bij het Refaja ziekenhuis kunnen belangstellenden informatie inwinnen of zich aanmelden via het rechtstreekse telefoonnummer van de oncologieverpleegkundige: 0599 - 654529 of via e-mail: oncologie@refaja.nl

Regio

Stem mee voor de 13e Provinciale Vrijwilligersprijs!Welke organisatie verdient de Provinciale Vrijwilligersprijs 2013?

REGIO - Vanaf 21 oktober kan er weer worden gestemd op de genomineerden via www.provinciegroningen.nl. Uit 177 aanmeldingen zijn zes organisaties geselecteerd. Door te stemmen kunnen inwoners van de provincie de jury helpen om de juiste keuze te maken. De winnaars uit de categorieën 'Zorg', 'Leefbaarheid' en 'Jeugd' ontvangen ieder een cheque van 3.000 euro.
De Provinciale Vrijwilligersprijs wordt op maandag 9 december uitgereikt door gedeputeerde Marianne Besselink. Met de prijs laat de provincie haar waardering zien voor het vele vrijwilligerswerk in Stad en Ommeland.

De genomineerden:
In de categorie 'zorg': Vriendschapskring Oldambt en hospice Gasthuis Groningen;

In de categorie ‘jeugd': jeugdsoos Eagle uit Baflo en de jongeren van de Groninger Reddingsbrigade;

In de categorie ‘leefbaarheid': de vrijwilligers van Grijpskerk Gezellig en de Steunpunten Administratie in Delfzijl.

Stemmen
Iedereen kan stemmen van 21 oktober t/m 3 november via www.provinciegroningen.nl. Hier is meer te lezen over de genomineerden. Na 3 november beslist de jury welke organisaties de prijs krijgen. De prijsuitreiking is op maandag 9 december tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis.

Regio

Personeel OZG organiseert hobby-expositiemarktWINSCHOTEN/DELFZIJL - Op zaterdag 2 november organiseren medewerkers van beide locaties van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) van 10.00 uur tot 17.00 uur een hobby-expositiemarkt op locatie Lucas.

In de centrale hal van het ziekenhuis laten verpleegkundigen, doktersassistenten, secretaresses en andere medewerkers zien wat zij naast hun beroep nog meer kunnen. Zij tonen onder andere eigengemaakte schilderijen, fotografie, houtsneden, quilten, scrapbooking ((decoratief inplakken van foto's), maar ook jams en sapjes. Voorts bakken medewerkers van de OZG diverse lekkernijen.

Iedereen is van harte welkom om te kijken, te kopen en te proeven.

Regio

Landschapsbeheer Groningen brengt natuur dichtbijNatuurwerkdag: grootste groene evenement van Nederland

REGIO - De eerste zaterdag van november is het weer Natuurwerkdag. Voor de dertiende keer organiseert Landschapsbeheer de grootste onderhoudsbeurt van het landschap. In Groningen is het thema dit jaar ‘Natuur dichtbij' . Dorpsbosjes, parken en buurtboomgaarden: iedereen kan zich op 2 november uitleven in de directe leefomgeving. Gedeputeerde Henk Staghouwer geeft om tien uur het startschot in Ten Boer. Ook in Uithuizen helpt hij later op de ochtend mee.

Voor de dertiende editie van de Natuurwerkdag heeft Landschapsbeheer samen met een groot aantal gemeenten in de provincie locaties gezocht en gevonden waar vrijwilligers aan de slag kunnen om het landschap een opknapbeurt te geven. Op veel locaties doen de gemeenten ook zelf mee. Door materiaal beschikbaar te stellen , zoals in Groningen, Haren en Hoogezand-Sappemeer of door deelnemers van broodjes en soep te voorzien, zoals in Delfzijl en Eemsmond. In een aantal gemeenten steken wethouders en/of gemeenteraadsleden ook zelf de handen uit de mouwen.

Jong en oud
De Natuurwerkdag is een initiatief van Landschapsbeheer, die het evenement per provincie organiseert. In Groningen werken op deze dag honderden vrijwilligers op circa 25 locaties aan de versterking van de kwaliteit van het landschap. Dat levert niet alleen een mooie woon- en leefomgeving op voor mensen, maar helpt ook (bedreigde) plant- en diersoorten. Iedereen kan meedoen, van jong (8+) tot oud. Deelnemers krijgen instructie voor ze aan de slag gaan en worden tijdens het werk begeleid. Op een aantal locaties kunnen jongeren dit jaar hun eigen boombank bouwen. Op www.natuurwerkdag.nl staan alle locaties per provincie, inclusief het aantal deelnemers dat er aan de slag kan en het soort activiteiten. Ook aanmelden kan via deze website.

De natuurwerkdag wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio