Regio

Gemeenteraad Oldambt besluit positief over nieuwsbouwaanvraag OZGOLDAMBT - Woensdag 18 december jl. heeft de gemeenteraad van Oldambt een positief besluit genomen over de bouwaanvraag die de OZG eind juni had ingediend. Dit besluit zal in januari worden gepubliceerd. Daarna heeft iedereen, die eerder een zienswijze (= bezwaar) op de bouwaanvraag had ingediend, de mogelijkheid tegen het gemeenteraadsbesluit beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Dit kan tot eind februari 2014.

Het besluit van de gemeenteraad betekent dat er een volgende stap op weg naar het nieuwe ziekenhuis in Scheemda gezet gaat worden. Naast dit traject rond de locatie voor de nieuwbouw, lopen de trajecten rond de ontwikkeling van de binnenkant van het gebouw en het vinden van een koper voor de huidige panden van de OZG in Delfzijl en Winschoten. De resultaten van deze beide trajecten, die zich op dit moment in het stadium van onderzoeken en uitwerken bevinden, zijn belangrijk en nodig voor het starten van het traject van financiering. De verwachting is dat begin 2014 dit traject kan worden opgepakt.
De OZG heeft het volste vertrouwen ook deze trajecten met succes te kunnen afronden. Uitgangspunt blijft dat na de zomer 2014 de daadwerkelijke start van de bouw kan plaatsvinden.
Het besluit van de gemeenteraad Oldambt sluit een periode van één jaar af waarbinnen zowel het project is ontwikkeld als de vergunningsaanvraag is doorlopen. Er zijn in Nederland geen andere projecten van een dergelijke omvang bekend waarbij er zo snel tot vergunningverlening is gekomen.

Regio

Inloopmiddag Coeliakie in RefajaSTADSKANAAL - De Coeliakie Vereniging houdt 1 keer per maand een inloopmiddag in het Refaja ziekenhuis. De volgende middag vindt plaats op woensdagmiddag 8 januari van 13.30 tot 16.00 uur in de hal van het ziekenhuis.

Met vragen en uw verhaal kunt u terecht bij een vrijwilliger van de vereniging, die tevens ervaringsdeskundige is. Ook vindt u er informatie over de Coeliakie Vereniging.

Coeliakie is een auto-immuunziekte waarbij onder invloed van de inname van gluten beschadiging van de darmen optreedt.

Regio

Bibliotheek Muntendam neemt afscheidMUNTENDAM - Op vrijdag 27 december is de Bibliotheek in Muntendam voor de allerlaatste keer open. De bibliotheekmedewerkers nemen op deze vrijdagmiddag afscheid van de Muntendammer Bibliotheek en de bibliotheekleden.

Na ruim 60 jaar sluit de Bibliotheek Muntendam definitief haar deuren. Als gevolg van de gemeentelijke bezuinigingen wordt het bibliotheekwerk in de gemeente Menterwolde op een andere manier ingevuld. De Muntendammers kunnen voortaan gebruik maken van de Bibliotheek in Zuidbroek of die in buurgemeente Veendam. De bibliotheekpas is ook geldig in de andere bibliotheken in stad en provincie Groningen. Minder mobiele bibliotheekleden kunnen gebruik maken van een boek-aan-huisservice die wordt gecoördineerd vanuit Bibliotheek Veendam. Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht om een bibliotheekvoorziening op de basisscholen te realiseren.

Afscheid
De bibliotheekmedewerkers nodigen alle Muntendammer bibliotheekleden uit om op de laatste openingsmiddag - van 14.00 tot 17.30 uur - afscheid te nemen en voor een laatste keer boeken te ruilen in Bibliotheek Muntendam. Om 16.00 uur vindt er een officiële sluitingshandeling plaats waarbij voor de oudste en de jongste lener een speciale taak is weggelegd

Regio

Kids4Nix tijdens kerstvakantie Kinderen (4 t/m 11 jaar) reizen gratis met bus en treinREIZEN - In de kerstvakantie, van zaterdag 21 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014, reizen kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar bij Arriva helemaal gratis. De Kids4Nix-actie is geldig tijdens de officiële schoolvakanties van basisscholen in Nederland. Arriva wil met deze actie kinderen kennis laten maken met de bus en de trein.

Uitzondering

Kids4nix geldt in alle bussen en treinen van Arriva, met uitzondering van de bussen op de Waddeneilanden en de Waterbus. De actie is bovendien alleen geldig in de bussen en treinen die volgens de reguliere dienstregeling rijden. De Opstapper, Belbus, Buurtbus, etc. zijn dus uitgesloten van de actie.

Maximaal drie kinderen
Het reizen met de bus of de trein is gratis voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar, mits er een betalende volwassene meereist. Volwassenen met een abonnement worden als betalende volwassenen beschouwd. Een speciaal kids4nix-ticket is te downloaden via arriva.nl/kids4nix. Per ticket mogen er maximaal drie kinderen meereizen.

Het gratis reizen geldt door de week vanaf 09.00 uur en in het weekend de hele dag. Om het ticket te downloaden, voor meer informatie en de actievoorwaarden gaat men naar arriva.nl/kids4nix.

Regio

Nieuw routebureau werkt aan kwaliteit van alle fiets- en wandelroutes in GroningenPROVINCIE - Stichting Wandelen Groningen sluit op 19 december het project ‘Wandelen Groningen' af met de oprichting van het Routebureau Groningen. Met de toekenning van bijna 200.000 euro subsidie door de provincie Groningen en de toegezegde bijdrage van een meerderheid van de gemeenten gaat het bureau voor alle wandel- en fietsroutes in de provincie vanaf 1 januari van start. "Het Routebureau Groningen is een belangrijke impuls voor de verdere ontwikkeling van Groningen als toeristische provincie", aldus gedeputeerde Toerisme en Recreactie Yvonne van Mastrigt.

Donderdag 19 december wordt in het kerkje van Obergum (Winsum) de slotbijeenkomst gehouden van het project Wandelen Groningen. De gelijknamige stichting maakt dan tegelijk de oprichting van het Routebureau Groningen per 1 januari 2014 bekend. Van Mastrigt zal toelichten waarom de provincie dit initiatief steunt met een bijdrage van 191.000 euro. Het Routebureau is van groot belang voor recreatie en toerisme in Groningen, omdat het voorziet in een behoefte aan coördinatie en afstemming, zowel bij gemeenten als bij actieve burgers.

Het verwerven van steun bij de laatste gemeenten wordt de eerste taak van het bureau. Het Routebureau wordt alleen een succes als naast de provincie alle Groninger gemeenten bijdragen, benadrukt Van Mastrigt. "Wandelen en fietsen in Groningen is goed voor lijf en leden én de portemonnee van toeristische ondernemers wordt erdoor gevuld. Als provincie hebben wij onze bijdrage geleverd. Ik hoop dat alle Groninger gemeenten ons voorbeeld volgen."

Waarborg voor de toekomst

Het project ‘Wandelen Groningen' heeft ervoor gezorgd dat alle wandelroutes in de provincie in kaart zijn gebracht, door vrijwilligers zijn nagelopen en vanaf begin 2014 voor recreanten en toeristen vindbaar zijn op de website wandelen.groningen.nl. De Stichting Wandelen Groningen wilde de zekerheid dat het resultaat van het project gewaarborgd is voor de toekomst, maar ook dat de grote groep wandelvrijwilligers die zich voor de Stichting inzetten, dat werk kan blijven doen.

"Er is veel tijd en geld gestoken in het wandelnetwerk. Alle routes zijn nu niet alleen te vinden, maar als bezoekers van de website kun je ook nog eens kiezen op bijvoorbeeld korte of lange route of verhard of onverhard. Met dit project hebben we het prachtige Ommeland ontsloten; de leefomgeving van de dorpsbewoners, de ‘tuin' van de stadjers en een mooi wandelgebied voor de rest van de wereld", vertelt voorzitter Jannie Reinders. "Maar als je het niet bijhoudt, ben je het zo weer kwijt. Het is belangrijk dat het actueel wordt gehouden."

Bekend was dat op het gebied van fietsroutes ook behoefte bestond aan een overkoepelende organisatie die kan werken aan de kwaliteit en promotie van alle routes. De Stichting Wandelen Groningen besloot daarom een bureau op te richten voor alle routegebonden recreatie. In eerste instantie richt het nieuwe bureau zich op fiets- en wandelroutes, maar de ambitie is in de toekomst ook de coördinatie en afstemming van alle routegebonden recreatie bij het bureau onder te brengen.

Beheer en onderhoud
Het Routebureau richt zich in eerste instantie op coördinatie en afstemming. Het zorgt er onder meer voor dat de website actueel blijft en dat alles wat beheer en onderhoud van paden aangaat, zo veel mogelijk centraal wordt geregeld. Ook wil het, zij het niet onmiddellijk, uitvoerende taken via onderhoudspakketten aanbieden aan gemeenten. Reinders wijst verder op het belang van het Routebureau voor de vele wandelvrijwilligers. "Neem nu de storm laatst, waarbij zo veel bomen zijn omgewaaid. Dan is het mooi dat vrijwilligers die ‘hun' route wandelen kunnen doorgeven waar het pad versperd is of waar schade is ontstaan, zodat het Routebureau dat kan doorgeven aan de eigenaar en er actie kan worden ondernomen. Zo houden we het wandelnetwerk toegankelijk. Dat geldt overigens voor alle wandelaars en fietsers in Groningen. Wie iets opmerkt wat andere recreanten zouden moeten weten, kan dat doorgeven aan het Routebureau. Zo kunnen we met elkaar zorg dragen voor de routes in Groningen. Dat bepaalt de kwaliteit van een belangrijk onderdeel van het recreatieve aanbod van de provincie."

Stichting Wandelen Groningen

De Stichting Wandelen Groningen is een initiatief van de vereniging Groninger Dorpen, de Stichting Oude Groninger Kerken en Landschapsbeheer Groningen. In de stichting werken alle organisaties die wandelen in Groningen op de kaart willen zetten samen aan een goede wandelstructuur.

Regio

Shows, clinics en topsport tijdens Indoor GroningenZUIDBROEK - Nog een paar dagen en dan start het 52ste Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen. Dankzij de trouwe sponsoren is het de organisatie gelukt om wederom een gevarieerd programma samen te stellen. De 52ste editie vindt plaats van 20 december 2013 tot en met 4 januari 2014 in de Eurohallen van het Van der Valk Complex in Zuidbroek.

Alle aspecten van de paardensport komen aan bod en alle niveaus krijgen de kans zich op dit
podium te laten zien. Zo verschijnen niet alleen topruiters van het springen aan de start, maar
ook de jeugd met hun pony's en dressuurpaarden.

Dressuur
Traditioneel is één dag tijdens het CSI2* IICH Groningen voor de landelijke dressuurrubrieken klasse B t/m Z2. Dit jaar is er wederom een dressuurdag voor pony's op 23 december. Evenals voorgaande jaren kwalificeren de beste combinaties van de DCIG-competitie zich voor deze wedstrijd

Show
Op zondag 22 december geeft de Olympische dressuuramazone Imke Schellekens-Bartels een clinic. In 2008 heeft zij met Hunter Douglas Sunrise deelgenomen aan de Olympische Zomerspelen in Peking en won zij zilver in de landenwedstrijd. Naast deze clinic zijn er tijdens CSI2* IICH Groningen een aantal shows, namelijk:

  • Hang and Jump (21 december)
  • Ride and drive; kür op muziek van 4 Friese paarden met sjezen (27 december)
  • IJslandrijders www.ijrn.nl (28 december)
  • tuigpaarden Stal Mekkes (28 december)
  • demonstratie van Christa Larmoyeur (3 januari)
  • Ruiterbal met medewerking van Given (3 januari)

KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie
Ook dit jaar maakt Indoor Groningen deel uit van de KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie. De KNHS/KWPN GMB Hengstencompetitie geeft op 28 december een unieke gelegenheid om de jonge goedgekeurde KWPN-hengsten in actie te zien.

Regio

Postkantoor Stadskanaal geslooptEen bijdrage van Jan Geertsema (mediastadskanaal)

Nieuwe bestemming voormalig postkantoor Stadskanaal

STADSKANAAL - Het voormalige postkantoor aan de Poststraat in Stadskanaal krijgt een nieuwe bestemming. Adelaar Projectontwikkeling uit Hoogeveen heeft het pand van de gemeente gekocht en gaat het monumentale gebouw opdelen in vier appartementen. De gemeente Stadskanaal kocht het pand in februari 2010. De verloedering van het gebouw was gemeentebestuurders en inwoners een doorn in het oog.

Regio

Vaatkeurmerk voor Refaja ziekenhuisSTADSKANAAL - Het Refaja ziekenhuis heeft opnieuw het Vaatkeurmerk gekregen. Dat betekent dat het ziekenhuis voldoet aan de verscherpte kwaliteitseisen van de Hart&Vaatgroep. Het ziekenhuis krijgt het samenwerkingskeurmerk, omdat de chirurgen van het Refaja ziekenhuis, het Ziekenhuis Bethesda en het Scheper Ziekenhuis als één maatschap samenwerken; ook op het gebied van de vaatchirurgie.
Het Vaatkeurmerk richt zich op de kwaliteit van behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. Het keurmerk helpt vaatpatiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden.

De Hart&Vaatgroep

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl. Het Vaatkeurmerk 2013 is in samenwerking met het onderzoeksbureau MediQuest uitgevoerd.

In totaal ontvangen 82 ziekenhuizen het aangescherpte Vaatkeurmerk.
Meer informatie:www.hartenvaatgroep.nl.

Regio

Afsluiting N7 Westerbroek - GroningenN7 - Rijkswaterstaat voert van maandag 9 december 22:00 uur tot dinsdag 10 december 05:00 uur asfaltwerkzaamheden uit aan de N7 tussen Westerbroek en Groningen. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het verkeer vanuit Winschoten richting Groningen. Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid via de Europaweg.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden meteen langere reistijd.

Weersgevoelige werkzaamheden
Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren.

Regulier onderhoud
Het betreft regulier onderhoud dat het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Regio

Voor het eerst een fakkeltocht in Oude PekelaOUDE PEKELA - Op 21 december 2013 wordt er in Oude Pekela voor het eerst een fakkeltocht georganiseerd. De tocht begint om 19.00 uur vanaf de Wedderwegkerk.

De tocht komt voort vanuit een verlangen van Agnes Dreves en haar man Bernhard Ploeger. Zij verloren drie jaar geleden hun zeventienjarige dochter aan een zeldzame hartziekte. Ze dachten na over een unieke manier om hun dochter op de dag voorhaar verjaardag, 21 december, op een speciale manier te gedenken en vonden dat dus in de organisatie van deze fakkeltocht.

In de optiek van de organisatoren, naast het genoemde stel ook nog Thea de Boer en Ankie Voerman, heeft iedereen wel iemand te gedenken. Een persoon of meerdere personen die ontvallen zijn uit de naaste omgeving. Personen die gemist worden.

Daarom is de fakkeltocht (uit veiligheidsoverwegingen overigens met lantarentjes met daarin kaarsen) een tocht waaraan een ieder gratis kan meedoen en zijn of haar eigen naaste tijdens de wandeling kan gedenken.

De route van de tocht zal in ieder geval ook gaan langs de Molenhof, de plaats waar veel van de Pekelder ouderen wonen. Mensen die vaak al heel wat namen hebben doorgekrast op hun verjaardagskalenders. Zodat ook zij, vaak minder goed ter been, een moment van herdenken zullen ervaren.

Doel van de tocht
De fakkeltocht vindt plaats vlak voor de belangrijkste feestdagen van het jaar. Het kerstfeest en Oud- en Nieuwjaarsdag. Dagen waarop gestorven naasten vaak het meest gemist worden. Daarmee komt de werkgroep op het doel van de tocht: "Het gedenken van de eigen overleden geliefden".

De Route
Om de tocht voor de meeste mensen mogelijk te maken, zal het een korte route van maximaal een half uur zijn. De route zal door het centrum van Oude Pekela lopen en in ieder geval langs de Molenhof. Start- en eindpunt is de Wedderwegkerk, Hendrik Westersstraat 114 te Oude Pekela.

Aanvullende informatie
De fakkeltocht wordt gesponsord en is daardoor gratis voor alle deelnemers.

Na de fakkeltocht is er de gelegenheid tot een gesprek of kan men onder het genot van een kopje koffie/thee of warme chocolademelk luisteren naar de mooie liederen van Edwin Jongedijk. Jongedijk heeft toegezegd te komen zingen in de Wedderwegkerk en zal daarmee voor deze fakkeltocht een waardig slot verzorgen.

Sponsoren
De fakkeltocht wordt gesponsord door de Gemeente Pekela. Edwin Jongedijk sponsort de tocht door gratis zijn liederen ten gehore te brengen. De Protestante Gemeente Pekela heeft de kerk gratis ter beschikking gesteld.

Andere sponsoren zijn: Hensen Audio (beschikbaar stellen van versterking in de kerk), EHBO Afd. Pekela (EHBO'ers), Monika Orlowska, Studio4Reclame (de poster), Motorver. MIOS '93 uit Blijham (verkeersregelaars), vrijwilligers van Stichting Semmy, Extra Trend en Cadeaushop Numero 98 (gereduceerde prijs lantarentjes), Rainbow Events (drukken posters), Politie Pekela (openbare orde). De werkgroep dankt alle sponsoren.

Vrije gift
Na de wandeltocht is er gelegenheid tot het geven van een vrije gift. De opbrengst zal voor 100% overgemaakt worden naar een goed doel, gekozen is voor Stichting Semmy.

Doe mee
Doet u mee. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Loop mee in deze fakkeltocht en laat zien, dat er niemand gemist kan worden. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.fakkeltochtpekela.nl.

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio