Regio

Een rookvrije entree voor bezoekers OZGWINSCHOTEN/DELFZIJL - Met ingang van 1 juni geldt voor bezoekers, patiënten en personeel voor en rond de hoofdingang van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) een rookvrije zone. De rookvrije zone wordt op beide locaties duidelijk aangegeven met borden en een gemarkeerde lijn in de bestrating. Buiten deze gemarkeerde lijn kunnen rokers gebruikmaken van een rookabri.

De afgelopen jaren is met regelmaat door patiënten en medewerkers geklaagd over roken/ rooklucht en de overlast die dit veroorzaakt bij de ingangen van de OZG locaties. Hierdoor ontstond een ongezond en onverzorgd beeld, terwijl de OZG als organisatie juist ‘gezondheid en verzorgdheid' wil uitstralen. Vooral het ongewenst meeroken van sigarettenrook van anderen wordt door de niet-rokende burgers vervelend gevonden.

Blauw gemarkeerde lijn
De OZG wil haar rookbeleid, dat gericht is op een rookvrij OZG, duidelijker uitdragen. Zo is er een blauw gemarkeerde zone aangebracht voor en rond de hoofdingang van de beide OZG-locaties. Binnen deze blauw gemarkeerde zone is het niet toegestaan om te roken. Dit betekent ook dat de omgeving geen last meer mag ondervinden van rooklucht in en om het ziekenhuis. Buiten de blauw gemarkeerde zone kunnen rokers gebruikmaken van de rookabri.

De rookabri is een los van het gebouw staande rookvoorziening, die op elke locatie is geplaatst nabij de hoofdingang. Hier kunnen zowel patiënten, bezoekers en medewerkers van de OZG gebruik van maken. Verder zijn in en buiten het ziekenhuis borden geplaatst, die het rookverbod binnen de blauw gemarkeerde zone aangeven.
Met deze maatregelen hoopt de OZG er zorg voor te dragen dat bezoekers, patiënten en personeel geen last hebben van de rook en zo bij te dragen aan de algehele gezondheid van iedereen.