Vrijwilligers

Gevraagd vrijwilligers voor de Thuisadministratie
Humanitas afdeling Veendam-Menterwolde-Pekelahumanitas-logo.gif

Humanitas is een landelijke vereniging die zich ten doel stelt om door middel van het verrichten van maatschappelijke dienstverlening een bijdrage te leveren aan de opbouw van de samenleving. De vereniging is een vrijwilligersorganisatie die onderverdeeld is in afdelingen waarvan de leden en vrijwilligers werkzaam zijn in verschillende werkgroepen.

Eén van de werkgroepen is de Thuisadministratie waarvan de vrijwilligers de inwoners van Veendam-Menterwolde en Pekela helpen die op de één of andere manier in financiële problemen zijn geraakt. Deze mensen worden meestal door maatschappelijke hulporganisaties, gemeentes en door bekenden doorverwezen naar de werkgroep Thuisadministratie. De reden van doorverwijzing is dat de professionele hulpverlener niet de beschikking heeft over de tijd die nodig is om deze mensen individueel in de thuisadministratie te begeleiden. Dit kunnen de vrijwilligers van Humanitas wel.

De vrijwilliger zorgt ervoor dat de financiële administratie op orde komt en dat de eerste noodzakelijke maatregelen worden getroffen zoals bijvoorbeeld het betalen van de vaste lasten.

Gemiddeld komt het neer op: ordenen van de administratie, inzicht krijgen in inkomsten en uitgaven, kijken of voorliggende voorzieningen compleet zijn en overzichten maken van schulden/schuldeisers.
Het uitgangspunt is dat men na verloop van tijd zelfstandig zijn/haar financiën weer kan organiseren en beheren.

Het aantal mensen dat financieel in de problemen komt neemt toe, daarom wordt er meer een beroep gedaan op de hulp van Humanitas. De vrijwilligers van de Thuisadministratie doen werkzaamheden die worden gewaardeerd. Er wordt een zekere mate van deskundigheid gevraagd en kennis hebben van de Sociale Kaart.

Humanitas verzorgt cursussen om de deskundigheid te vergroten en organiseert maandelijks relevante thema-avonden.

De vrijwilliger wordt ondersteund door een vrijwillige coördinator. Maandelijks hebben de vrijwilligers een terugkomavond en bespreken dan de cliënten.

Zoals bij elke vrijwilligersorganisatie is er behoefte aan meer vrijwilligers omdat enerzijds het aantal hulpvragen toeneemt en anderzijds omdat vrijwilligers om diverse redenen na verloop van tijd het vrijwilligerswerk stopzetten.

Humanitas  afdeling Veendam, Menterwolde en Pekela zoekt vrijwilligers die in staat zijn om mensen te helpen met het op orde krijgen van hun financiële administratie en die bereid zijn hiervoor enkele uren per maand beschikbaar te stellen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de website van Humanitas afdeling Veendam-Menterwolde ne Pekela: www.humanitas.nl/veendam-menterwolde-pekela of bij de secretaris, Henk Jansen, tel. 06-13874104 of via e mail: veendam@humanitas.nl

 

Vrijwilligers

Vacature Steunpunt Vrijwilligerswerk
Activiteitenbegeleider bij Huize Sint FranciscusHet Steunpunt Vrijwilligerswerk Veendam zoekt voor Huize Sint Franciscus een vrijwilliger. De vrijwilliger bereidt samen met 1 of meerdere vrijwilligers activiteiten voor en fungeert als begeleider. De activiteiten vinden op dinsdagmiddag plaats. De activiteiten variëren van een filmmiddag, wandelen, knutselen, bloemschikken tot samen zingen. Je zorgt dat bewoners worden opgehaald en weer thuisgebracht worden. Koffie/thee schenken behoort ook tot je takenpakket. Je bent in staat om sfeer en gezelligheid te brengen en zorgt voor een soepel verloop van de activiteit.

Ben jij geduldig, creatief en kun je goed samenwerken. Behandel je de bewoners met respect en beschik je over goede sociale vaardigheden. Heb je affiniteit met ouderen, dan is deze vacature iets voor jou! Voor deze vacature moet je in het bezit zijn van een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VoG).

Geïnteresseerd? Bel dan 0598 – 698119 voor meer informatie of stuur een e-mail naar vrijwilligerswerk@compaenveendam.nl.

Langskomen kan op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 13.00 - 16.00 uur, Jan Salwaplein 3 in Veendam.

Meer vacatures op www.vrijwilligersgroningen.nl.

Regio, Vrijwilligers

Gezocht vrijwilligers met huisdieren
Vraag naar huisdiercontact neemt toeDe Zijlen kat.jpg

Stichting ZorgDier Nederland en De Zijlen starten in het voorjaar 2017 een nieuw opleidingstraject voor vrijwilligers. De Zijlen en ZorgDier werken sinds 2011 samen om mensen met een verstandelijke beperking de voordelen van wekelijks contact met huisdieren te laten ervaren. Op locaties van De Zijlen in Niekerk, Sappemeer, Muntendam, Tolbert en Onstwedde hebben nog eens 20 mensen aangegeven het contact met een huisdier erg te missen.

De Zijlen en ZorgDier zijn op zoek naar representatieve, zelfstandige vrijwilligers die over een goed gesocialiseerde hond of kat beschikken en wekelijks een of twee uurtjes op bezoek willen komen bij een of meerdere cliënten van De Zijlen. Vrijwilligers en hun huisdieren worden na selectie gratis opgeleid en ontvangen professionele ondersteuning bij het ‘werkbezoek’ aan ‘hun’ cliënten.

Zorgdierwerk
Door de helende kracht van het dier is zorgdierwerk in vergelijking met andere zorg ondersteunende activiteiten in Nederland uniek. Het is wetenschappelijk aangetoond dat de combinatie van mens en dier meer effect heeft op cliënten dan wanneer men zonder dier op bezoek komt. Ook ZorgDier-teams ontvangen veel positieve energie door hun bijzondere werk.

De Zijlen hond.jpg

Meer informatie
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met ZorgDier via www.zorgdier.nl  tel. 06 10 59 22 12 of secretariaat@zorgdier.nl

Stichting ZorgDier Nederland en De Zijlen
Stichting ZorgDier Nederland leidt vrijwilligers op voor activerende en therapeutische inzet van huisdieren voor kwetsbare mensen die niet (meer) voor een eigen maatje kunnen zorgen. De Zijlen biedt een vertrouwd thuis, persoonlijke aandacht en boeiend werk aan circa 1400 mensen van jong tot oud, met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen.

www.zorgdier.nl  www.zijlen.nl

Regio, Vrijwilligers

Maak je sterk tegen MS - Collectanten gezochtms.jpg

COLLECTANT - Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.

De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de collecte kunnen we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.

Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe collectanten en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator.

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken we ons sterk tegen MS!

Vrijwilligers

Vacature Steunpunt Vrijwilligerswerk Veendam
Mentor voor KANS 050Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Veendam zoekt voor KANS 050 een vrijwilliger. De vrijwilliger ondersteunt een jongere (14-23 jaar), één op één. De mentor en de jongere praten over school, stage, werk, geldzaken, hobby’s, vriendschappen, toekomstplannen, thuissituatie of persoonlijke zaken. De jongere bepaalt waaraan hij of zij wil werken; de mentor denkt met hem/haar mee. Een mentortraject duurt ongeveer een jaar. In het begin ontmoeten jongere en mentor elkaar één keer per week. Later kan dat wat minder zijn. KANS 050 zorgt voor een goede 'match'. Dat wil zeggen een mentor krijgt een jongere die bij hem/haar past, en andersom. Als mentor lever je een belangrijke bijdrage aan de toekomstkansen van jongeren. (Jongeren krijgen onder andere meer zelfvertrouwen en betere sociale vaardigheden, waar ze ook in hun verdere leven veel aan hebben). Als mentor krijg je veel waardering voor je inzet en je vergroot je eigen coaching vaardigheden
Ben jij geïnteresseerd in en betrokken bij de leefwereld van jongeren en ga je respectvol met de jongere om. Ben je integer, communicatief vaardig en resultaatgericht. Ben je in staat om door je levens- en werkervaring een stimulans en voorbeeld te zijn en kun je jongeren emotioneel ondersteunen. Ben je bereid om deel te nemen aan de training en intervisiebijeenkomsten en kun je een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen, dan is deze vacature iets voor jou!.

Geïnteresseerd? Bel dan 0598 – 698119 voor meer informatie of stuur een e-mail naar vrijwilligerswerk@compaenveendam.nl.

Langskomen kan op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 13.00 - 16.00 uur, Jan Salwaplein 3 in Veendam.

Meer vacatures op www.vrijwilligersgroningen.nl.

Regio, Vrijwilligers

Kennismaking met de Heemtuin
Vrijwillige gidsen gezochtMUNTENDAM -  Voor de medewerkers van de Heemtuin organiseert de vereniging Vrienden van de Heemtuin een kennismakingsbijeenkomst over de Heemtuin. De vereniging wil ook graag het aantal gidsen (vrijwilligers) gaan uitbreiden. Vindt u het leuk om met mensen om te gaan, vindt u de Heemtuin een unieke plek en bent u een enthousiast verteller? Dan zou het maar zo kunnen dat u een goede gids wordt! Daarom willen we ook u uitnodigen om op dinsdagavond 31 mei bij de bijeenkomst aanwezig te zijn.

We starten de avond om 19.00 uur. Het programma duurt tot 22.00 uur. Gedurende de avond gaan we met u de verschillende leefgebieden van de Heemtuin bespreken. We zien u dinsdag 31 mei graag in het paviljoen van de Heemtuin aan de Nieuweweg te Muntendam.

Vrijwilligers

Vacature VVV Media en contentmedewerker (vrijwilligersfuntie)Als Media en content medewerker beheer je de website www.veenkolonien.groningen.nl en heel specifiek online agenda. Je maakt actief gebruik van social media en weet goede en prikkelende (web) teksten te schrijven. Afhankelijk van jouw beschikbaarheid, talenten en initiatief kan het takenpakket uitgebreid worden.

Over VVV Veenkoloniën
Ons VVV agentschap is gevestigd in het Veenkoloniaal Museum in Veendam en maakt gebruik van de faciliteiten en de inzet van de vrijwilligers daar.  Zo is er een team van 15 baliemedewerkers die zich naast hun werkzaamheden voor het museum en de museumwinkel inzetten voor de informatievoorziening van toeristen die zich melden aan de balie.  Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich inzetten voor de bezorging van brochures, kranten e.d. Ook hebben we een vrijwilliger die meewerkt aan het realiseren van fietsroutes en zijn er gidsen die in samenwerking activiteiten realiseren waardoor de bezoeker aan de regio kennis maakt met de historie en het landschap van de Veenkoloniën.
Dit alles gebeurt onder aansturing van de VVV coördinator (parttime) die tevens verantwoordelijk is voor promotiecampagnes, het beheren van de website (incl. agenda) www.veenkolonien.groningen.nl , social media, het samenstellen van arrangementen, het aanschuiven bij regio-overleg, medewerking aan evenementen en het office-management.

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de praktijk doen zich wellicht nog wat andere taken voor en mogelijk dat op eigen initiatief andere taken aan je toebedeeld worden. Maar je taken bestaan in eerste instantie uit de volgende zaken. Voor zo’n 10 uur per week: 

  • Je verzamelt en schrijft content en plaats deze op onze website
  • Beheert social media kanalen
  • Het opmaken en verzenden van digitale nieuwsbrieven;

Wie zoeken wij?
Je hebt een Mbo/HBO opleiding communicatie of marketing/ toerisme afgerond
Je hebt goede contactuele, mondelinge en schriftelijke vaardigheden
Je hebt affiniteit en ervaring met social media
Zelfredzaam, initiatiefrijk
Je bent enthousiast, creatief en een echte aanpakker.
Kennis van en ervaring met websitebeheer en bij voorkeur van Kirra
Sterk In het schrijven van teksten
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Het is een pré wanneer je de Engelse en Duitse taal in geschrift beheerst
Je bent minstens een half jaar beschikbaar

Informatie?
Voor meer informatie kun je terecht bij Nathanja Mulder, coördinator VVV Veenkoloniën, telefoonnummer 0598-364224  of mail: info@promotieveenkolonien.nl. Meer informatie over de regio vind je op www.veenkolonien.groningen.nl ( Er wordt voor elke vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag aangevraagd).

Reageren op de functie middels een sollicitiatiebrief en CV. 

 

Vrijwilligers

Vacature Steunpunt Vrijwilligerswerk Veendam
Kok voor Trefpunt Beste BuurHet Steunpunt Vrijwilligerswerk Veendam zoekt voor Trefpunt Beste Buur een vrijwilliger. Trefpunt Beste Buur organiseert  evenementen voor buurtbewoners in Veendam Noord om de onderlinge contacten te stimuleren. De vrijwilliger werkt als kok. De kok bereidt de maaltijden voor en kookt voor buurtbewoners. Hij/zij dekt ook de tafels en ruimt na afloop af. Ben je sociaal, meelevend en vriendelijk. Kun je goed hygiënisch werken en samenwerken en kun je goed opdrachten aannemen, dan is deze vacature iets voor jou!

Geïnteresseerd? Bel dan 0598 – 698119 voor meer informatie of stuur een e-mail naar vrijwilligerswerk@compaenveendam.nl.

Langskomen kan op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 13.00 - 16.00 uur, Jan Salwaplein 3 in Veendam.

Meer vacatures op www.vrijwilligersgroningen.nl. 

Nieuws, Vrijwilligers

Vrijwilligers uitgelicht: Techforfun Winkler Prins20160317_Vrijwilligers_uitgelicht_IMG-20160308-WA0002.jpg

Tekst en foto's Stijn Walma

WINKLER PRINS - Techforfun is een project die leerlingen van de groepen 5 t/m 8 technieklessen geeft om zo meer aandacht te geven aan de techniek. Voor het derde jaar wordt dit project gehouden en dat had niet gekund zonder de enthousiaste vrijwilligers.

Het hele jaar door komen elke dag van de week een klas van verschillende basisscholen uit de regio naar de technieklessen van Techforfun. Dit had niet gekund als er geen enthousiaste vrijwilligers voor de leerlingen klaar stonden die heel veel helpen en veel dingen aanleren.

20160317_Vrijwilligers_uitgelicht_IMG-20160308-WA0000.jpg

Marianne Walma is coördinator van Techforfun. Zij verteld dat er 4 keer per jaar zo’n 1000 leerlingen komen om een werkstukje te maken. De vrijwilligers moeten de leerlingen helpen bij het maken van zo’n werkstukje. Ze leren de kinderen bijvoorbeeld hoe je met een zaagmachine werkt en hoe je gereedschap gebruikt. Niet alleen het enthousiasme, maar zeker ook het belang om de techniek over te brengen op de leerlingen is een goede reden  voor de vrijwilligers om aan dit project mee te werken.  De vrijwilligers zijn dus heel belangrijk. Mede door deze gemotiveerde vrijwilligers loopt Techforfun al voor het derde schooljaar.

Een kleine 1000 leerlingen per jaar is heel veel. Daarom zijn er ook veel vrijwilligers nodig. Ongeveer 35 vrijwilligers staan elke week klaar om de leerlingen te helpen. Sommigen komen een vaste dag in de week langs. Anderen zijn meer flexibel en komen als ze tijd hebben of vallen in als er iemand ziek is.

Vrijwilligers zijn dus heel erg belangrijk voor Techforfun.

Vrijwilligers

De Hartstichting zoekt collectanten en wijkhoofden
in Veendamhartstichting-logo.png

HARTSTICHTING - Van 17 t/m 23 april 2016 vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats, de Hartweek. Om deze week tot een succes te maken, is de Hartstichting op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de collecte. Tijdens de Hartweek vraagt de Hartstichting het publiek om donaties voor de strijd tegen hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten kunnen opeens toeslaan, zonder duidelijke waarschuwing vooraf.

Er zijn meer dan 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Elke dag komen meer dan 1.000 mensen in het ziekenhuis terecht en overlijden meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Als we niets doen groeit het aantal slachtoffers met 30% tot 2025. De Hartstichting vindt dit onacceptabel. Daarom strijden we onder meer voor een hogere overlevingskans bij een hartstilstand, een hartgezondere jeugd en een betere kwaliteit van leven en zorg voor hartpatiënten

Meld je aan
Kan je goed organiseren, en wil je graag inzetten voor de Hartstichting in Veendam? Meld je dan vandaag nog aan als vrijwilliger 0598-624524 of 0642560842.
Naast collectanten zoeken wij ook nog enkele wijkhoofden. Veendam is verdeeld in 13 wijken en we komen nog een aantal wijkhoofden te kort.

Wat doet de Hartstichting?
Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in ons land. Aan hart- en vaatziekten overlijden per dag ruim 100 mensen. Dagelijks komen 1000 mensen met hart- en vaatziekten in het ziekenhuis terecht. De preventie, behandeling en genezing van de ziekte is de belangrijke missie van de Hartstichting. Wij strijden tegen hart- en vaatziekten, een van de belangrijkste doodsoorzaken in ons land, door financiering van onderzoek, voorlichting over een gezonde leefstijl en het realiseren van innovaties in de zorg.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vrijwilligers