Regio

Nieuw MEE lab van MEE Noord en NHL Stenden
zoekt naar verfrissende oplossingen4380-694147c601db003f38ed8ce1464b160d.jpg

Op 8 maart start het noordelijk MEE lab. Het lab gaat aan de slag met complexe vraagstukken rond mensen met een zichtbare of niet-zichtbare beperking. Door op een andere manier naar ingewikkelde vragen of problemen te kijken, wil het MEE lab tot verfrissende oplossingen komen. ‘Meedoen voor iedereen mogelijk maken’, dat is het streven van het MEE lab.

Volgens Roos Edens, projectleider van het MEE lab, gaat er best al veel goed in zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Toch is er nog steeds genoeg te doen om te zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. “Dat is niet zo gek, want het gaat vaak om ‘wicked problems’. Ingewikkelde, complexe vraagstukken waar je niet zo makkelijk een antwoord of oplossing voor hebt. Sterker nog, vaak hebben organisaties er al veel tijd aan besteed, zonder dat dit echt tot verbetering heeft geleid. Of er wordt naar snelle oplossingen gezocht vanwege tijdsdruk of subsidievoorwaarden. Wij willen met het MEE lab daar verandering in brengen.”

Andere werkwijze - Design Thinking
Het MEE lab pakt het anders aan en werkt vanuit Design Thinking. Edens: “Bij Design Thinking wil je eerst je probleem én je doelgroep goed leren kennen. Voor wie is het een probleem en waarom, wat is de context van het probleem? We kijken er vanuit verschillende invalshoeken naar. Dat kan omdat we werken met een groep mensen die allemaal vanuit hun eigen perspectief en expertise met dat probleem te maken hebben: zorgverleners, ondersteuners, beleidsmakers en de doelgroep zelf. Daardoor kom je met elkaar tot mooie inzichten, soms ook tot ideeën die op het eerste gezicht niet zo voor de hand liggen. Bij Design Thinking ga je vrij snel mogelijke ideeën uitwerken en testen, zodat je weet of en hoe iets werkt. Daarna weer bijschaven, uittesten en opnieuw proberen. Net zo lang tot je een goede oplossing hebt.”

Eerste projecten meteen al van start
Een van de vraagstukken waar het MEE lab mee aan de slag gaat, is het voorkomen van recidive bij gevangenen met een licht verstandelijke beperking. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de gedetineerden een IQ tot 80 heeft. Deze groep valt relatief vaker in herhaling als ze weer op vrije voeten zijn. Een ander project draait om jonge dak- en thuislozen met multiproblematiek. Zij hebben naast complexe problemen als schulden of een verslaving vaak ook een licht verstandelijke beperking. Het MEE lab kijkt wat deze groep nodig heeft om een beter bestaan op te bouwen. In de komende jaren wil het MEE lab meerdere van dit type projecten omarmen.

Samenwerking
Het MEE lab is een samenwerking tussen MEE Noord en het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn van NHL Stenden Hogeschool. Het lab wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het fonds stichting SOM: een stichting ter ondersteuning van mensen met een beperking. Vanuit de hogeschool wordt kennis over het aanpakken van complexe vraagstukken ingebracht: het Design Thinking. MEE Noord is de schakel naar het werkveld. Zorg- en hulpverleners, beleidsmakers en cliënten zijn welkom om hun vraagstuk bij het nieuwe MEE lab neer te leggen. Waardoor uiteindelijk voor iedereen meedoen mogelijk is.

Nieuws, Regio

Scoor een Boek! trapt af in de klas én thuisScoor een Boek! met Bart van Hintum (2).jpg

Scoren kun je overal! Met die gedachte voeren Biblionet Groningen, Biblionet Drenthe en Forum Groningen samen met FC Groningen in de Maatschappij een uniek leesproject uit: Scoor een Boek!. De komende weken gaan 4.000 leerlingen uit groep 5 en 6 zoveel mogelijk boeken lezen. Daarnaast doen er dit jaar landelijk meer dan 500 klassen mee aan de Scoor een Boek! Thuiseditie.

Succesvolle formule
Het project Scoor een Boek! koppelt voetbal, één van de populairste sporten van de wereld, aan lezen. En dat blijkt al jaren een succesvolle formule te zijn om leerlingen uit groep 5 en 6 aan het lezen te krijgen. De komende 10 weken gaan 4.000 leerlingen uit 188 klassen aan de slag. Daarbij worden ze door middel van video’s aangemoedigd door FC Groningen-speler Bart van Hintum.  
Scoor een Boek! wordt woensdag 3 maart afgetrapt door middel van live-uitzending via YouTube. Tijdens de Aftrap zien de leerlingen hoe Bart van Hintum en Groby een plek proberen te veroveren in het Scoor een Boek! Team 2021. Maar hebben ze wel de juiste skills?

Thuiseditie
Speel het razendsnelle bordspel Blessuretijd, lees de leukste puzzelverhalen of speel een wedstrijd met de buurt. In de Scoor een Boek! Thuiseditie doet dit jaar het hele gezin mee. Voor elke opdracht die de gezinnen uitvoeren, scoren ze punten voor hun klas. De klas met de meeste punten, maakt kans op mooie prijzen.

De opdrachten in de Thuiseditie zijn gericht op samen lezen, spelen taal en bewegen, en dragen bij aan een taalrijke thuisomgeving. Wil je meedoen? Meld je gezin aan via www.scoorthuis.nl

De Scoor een Boek! Thuiseditie wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school, in opdracht van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek.

Nieuws, Regio

Start groot transsport voor nieuwe
stikstoffabriek Gasunie_MG_3854.jpg

Dinsdag is er een start gemaakt met een groot transsport van onderdelen voor de nieuwe stikstoffabriek van de Gasunie. Aan de kade van de Spoorhavenweg werden tanks en leidingbruggen overgeladen van schepen op megaoplegger.

_MG_3915.jpg

Deze fabrieksonderdelen worden tijdelijk geparkeerd bij Rail Service Centrum Groningen. Woensdag worden er nieuwe schepen verwacht met nog meer onderdelen. Nadat ook deze schepen zijn uitgeladen, worden alle delen vanaf het Rail Service Centrum Groningen overgebracht naar de nieuwe stikstoffabriek locatie. De verwachting is dat het totale transsport enkele dagen zal duren.


Fotoalbum: 
Regio

Stichting Archief Muntendam
speurt in een bijzondere geschiedenisIMG_0118_2.jpg

Stichting Archief Muntendam (SAM) heeft als doelstelling het zoveel mogelijk verzamelen van historische gegevens van de oude gemeente Muntendam, en deze te bewaren en te beschermen. Initiator Frits Bos had met secretaris Henk Möhlmann, Tjalling Veldman en oud-wethouder Ko Boddema in 1986 de stichting vanuit een werkgroep opgericht.

De werkgroep was oorspronkelijk ter voorbereiding van de samenstelling en uitgave van het boek 'Muntendam door de jaren heen... en wat verdween'. Onder leiding van Frits Bos was in 1984 dit eerste boek tot stand gekomen. Bos had met oude foto’s een heel groot fotoarchief opgebouwd. Foto’s uit dat archief zijn samen met foto’s uit het gemeentelijke archief voor het boek gebruikt.

s-kerkstraat-foto (4).jpg
Kerkstraat ca.1936 - Fa. R. Jager, groentewinkel van J. Hooijer, bakkerij D. Bultena, en de woningen van M. Schrijver en Geertsema

Na uitgave van het boek was het ledental van de stichting naar elf gegroeid. In 1991 werd naar aanleiding van het 600-jarig bestaan van Muntendam het boek ‘Muntendam 600’ uitgegeven. Met onder andere vermelding van alle verenigingen, diverse organisaties en maatschappelijke groeperingen. Het boek is een momentopname van Muntendam uit 1991.

Het derde boek bevat alle bekende ansichtkaarten van Muntendam vergezeld met verhalen.

kalkovens.jpg

Hun nieuwste project is het uitgeven van het boek: ‘Muntendam 1940-1945’. Er is een half jaar aan gewerkt. De uitgave was voor april gepland. Maar Covid-19 heeft daar een streep door gezet. Vanwege Covid-19 zijn vele archieven gesloten en kunnen een aantal zaken (nog) niet gecontroleerd worden. En is de presentatie van het boek voorlopig uitgesteld.

Van de verhalen was al veel beschikbaar uit het historisch magazine ‘de Kouvreter’, dat al voor het zeventiende jaar ieder kwartaal verschijnt. De geschiedenis van Muntendam vertellen in een magazine is gemakkelijker dan het uitgeven van een boek. Momenteel ontvangen ruim 400 donateurs het magazine in Muntendam, en daarbuiten tot in het buitenland. Anneke Kruizinga, vormgeving en eindredactie, verzorgd de teksten voor het magazine.

groet uit muntendam9.jpg

De tien leden van de Stichting schrijven ieder een verhaal over een bepaald onderwerp. Onderwerpen worden ook gevonden in het historisch archief van de gemeente. Jan Slagter is als oud-gemeentearchivaris goed bekend met het archief.

Ko Boddema: “We zijn geen van allen historisch opgeleide mensen, wij zijn gewone Muntendammers. Je moet er in de eerste plaats interesse voor hebben. Zonder die interesse was de club nooit opgericht.”

Naar de ouderdom van Muntendam zijn in het gemeentearchief en het Rijksarchief uitgebreide naspeuringen verricht. Het jaartal van 1391 als oudste vermelding van Muntendam staat vast. Vroegere datums zijn niet te vinden. Uit de aard van zijn ligging op een zandkop in het vroegere veengebied kan de plaats wel ouder zijn.

Henk Het Loeg.jpg

Waarschijnlijk was aan de haast ontoegankelijke veengebieden in de laat Germaanse tijd al een nederzetting ontstaan die uitgegroeid is tot het huidige Muntendam. Eeuwenlang was het er  armoedig. Een historische kerk uit de middeleeuwen, zoals in Zuidbroek, Noordbroek en Meeden, ontbreekt. Daar is een rijkere gemeenschap voor nodig. In 450 jaar heeft in Muntendam geen kerk gestaan. Muntendam hoorde bij het kerspel van Zuidbroek, waar men ter kerke ging.

Na de totstandkoming van de kerk in Muntendam vonden er de eerste begravingen plaats. Anneke Kruizinga: “De oudste graven zijn van rond 1840. Van alle mensen die voor 1840 zijn overleden is nergens meer een grafsteen te vinden. Het is onbekend waar deze mensen gebleven zijn.”

A2-begrpl (2).jpg

Ko Boddema: “Of ze in Zuidbroek begraven zijn is niet terug te vinden. Achter Het Loeg moet een begraafplaats hebben gelegen. Maar dan zouden er ooit door een boer ook resten gevonden moeten zijn. Het zou uniek zijn als er hier een begraafplaats terug gevonden kan worden.”

Omdat er in de plaats zelf te weinig te verdienen was zijn veel Muntendammers in omliggende plaatsen aan het venten geweest om hun brood te kunnen verdienen. Muntendam heeft een bijzondere geschiedenis. De ventende handelaren en de kooplui is een stukje historie dat bij Muntendam past. Met hondenkarren op pad met vodden, sinaasappels, bokking en zoute haring.

bakker (2).jpg

Begin 1900 waren er verscheidene kleine winkeltjes in de Kerstraat. Sommigen hadden een soort van winkeltje bij huis en was hun voorkamer ervoor ingericht. Het eerste gedeelte van de Middenweg was ook een winkelstraat.

Aan Het Loeg woonde de meer gegoede burgerij. Met name gepensioneerden van boerenafkomst.

polderstraat--0001.jpg
Voormalige Polderstraat

Het gebied tussen de Zuiderstraat, Kerkstraat, Middenweg en Bovenweg werd de polder genoemd. Eind jaren vijftig en begin zestiger jaren is daar een grote krotopruiming geweest met vervangende nieuwbouw. Woningen in een deel van de Zuiderstraat waren in het kader van de volkshuisvesting al in de jaren twintig neergezet. Dit waren de eerste sociale huurwoningen in Muntendam.

D11_SAM_04.jpg

Naast de sportvelden aan de Zuiderstraat lag een mooie grote speeltuin. Met aan de linkerzijde van een vijver het gedeelte voor de oudere kinderen. De rechterzijde was voor de kleintjes. Leerlingen van de Lagere School gingen in 1959 in optocht naar de speeltuin om deze te openen. De vijver had een openluchtzwembad moeten worden. Het was er niet van gekomen omdat het te duur zou zijn. Toch is er in gezwommen. Tot het een visvijvertje werd. En het domein van kikkers. Kinderen gingen met een glazen potje op jacht voor het vangen van kikkerdril. Om te zien hoe de kikkervisjes uitkwamen.

DSC05261.jpg

Sinds 2019 heeft de Stichting de onderduikkelder van voorheen de firma Kroeze in beheer. Het was het onderduikadres van het Joodse echtpaar Eckstein. Na twee jaar en drie maanden kon het echtpaar, dankzij de risicovolle inspanningen van de familie Kroeze en anderen, op 14 april 1945 in volle vrijheid de kelder verlaten.

P1-SAM--10.jpg
De venters van Muntendam

Nieuws, Regio

Laagfrequent geluid gemeten bij Windpark N33_MG_2334.jpg

Bij geluidsmetingen aan de windturbines van windpark N33 is vastgesteld dat de windturbines laagfrequent geluid produceren. De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen hebben direct de bouwers hierover geïnformeerd. Zij doen onderzoek naar de oorzaak hiervan en streven naar een oplossing.

Meting
Voor de bouw van Windpark N33 is er een geluidsmeting (0-meting) gedaan, waarbij ook laagfrequent geluid is gemeten. Nu het windpark in de testfase zit en bijna klaar is, is er een vervolg-geluidsmeting (1-meting) uitgevoerd. Na een maand meten concludeerde de geluidsspecialist van de gemeente Veendam dat de turbines een onverwachte hoeveelheid laagfrequent geluid produceren. Wethouder Henk Jan Schmaal (gemeente Veendam): “Dat is natuurlijk niet de bedoeling, ook niet in de testfase. Laagfrequent geluid kan een enorme impact hebben op de gezondheid van omwonenden”. De bouwers van het windpark hebben, na de melding van de gemeenten, actie ondernomen. Zij hebben aangegeven direct te gaan kijken hoe dit is op te lossen.

Technische aanpassing
De windturbines in het Windpark N33 worden aangestuurd en ingesteld door software. De producent van de molens heeft inmiddels zijn technische specialisten ingezet om te achterhalen waar dit laagfrequent geluid vandaan komt.

Vervolg
De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen blijven de ontwikkelingen volgen. Wethouder Jaap Borg (gemeente Midden-Groningen): “Omdat de windmolens zich nu nog in een testfase bevinden is het belangrijk om direct actie te ondernemen. Wij blijven metingen naar laagfrequent geluid doen. Bij constateringen van laagfrequent geluid melden wij dit direct bij de bouwers van het windpark met het nadrukkelijke verzoek actie te ondernemen.”

112, Regio

Gaslekkage laat brandweer uitrukkenIMG_0725.JPG

Door Marisja van der Laan

In de Fam. Schrijverstraat in Muntendam werd zaterdagmorgen om 11:55 uur een gaslekkage binnen gemeld. Brandweer Zuidbroek rukte daarop uit naar de twee-onder-één-kapwoning.

IMG_0724.JPG

Ter plaatste ging men op onderzoek uit en deden ze metingen in en om de beide woningen. Er werd niks gevonden. Daarop keerden ze terug naar de kazerne.

112, Regio

Klein brandje bij manege De VennehoeveWhatsApp Image 2021-01-06 at 21.00.56.jpeg

Door Michael Huising

Brandweer Zuidbroek en Veendam werden woensdagavond rond 20.10 uur gealarmeerd voor een brand in manege De Vennehoeve. Het pand stond bij aankomst van de brandweer behoorlijk vol rook, veroorzaakt door een brandende TL lamp. De aanwezige paarden waren inmiddels naar buiten begeleid.  

Brandweer Zuidbroek bluste het brandje af, daarna werd het pand geventileerd waarbij twee overdrukventilatoren werden ingezet. De hoogwerker van Veendam die ook ter plaatse kwam hoefde niet te worden ingezet.


 
Fotoalbum: 
Regio

Commissaris van de Koning René Paas in nieuwjaarstoespraak:'Aan ons mag het niet liggen'

De provincie Groningen heeft misschien wel meer mogelijkheden dan ooit om stappen vooruit te zetten. Dat zegt René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak. Als we er samen in slagen om die mogelijkheden te verzilveren, verwacht Paas, krijgen duizenden mensen perspectief op werk. En neemt de aantrekkelijkheid en welvaart van de provincie toe.

Van oudsher houdt de provincie Groningen in de eerste werkweek van het nieuwe jaar een nieuwjaarsreceptie, inclusief een toespraak van de commissaris van de Koning. Nu corona daar een streep door trekt, spreekt Paas zijn nieuwjaarsboodschap op een filmpje uit.

Daarin verwijst hij naar de ‘nulmeting’ die het Nationaal Programma Groningen liet doen naar het imago van Groningen. Uit deze enquête blijkt dat inwoners trots zijn op Groningen. Maar ook dat Groningers zich vergissen: de rest van de wereld denkt helemaal niet negatief over Groningen. Verder blijkt uit de monitor dat Groningers positief zijn over hoe het imago van de provincie zich de laatste tijd heeft ontwikkeld. En optimistisch over de ontwikkeling in de komende jaren.

René Paas deelt dat optimisme. Allereerst verwacht hij dat inwoners in het bevingsgebied in 2021 gaan merken dat de afspraken met het Rijk over schadeherstel en de versterking van huizen concreet worden. Zodat ze zelf over hun eigen huis - en daarmee hun over hun eigen leven - keuzes kunnen maken.

Paas noemt daarnaast de voortgang in het Nationaal Programma Groningen en het aanstaande advies van het Toukomstpanel over de bijna duizend ideeën die inwoners instuurden om Groningen mooier en welvarender te maken. Hij wijst er ook op dat Noord-Nederland, en in het bijzonder Groningen, betrekkelijk veel Europees geld kan besteden aan een groene 'banenmotor, die duizenden mensen perspectief op werk biedt.

De toekomst heeft nog meer moois in het verschiet, denkt de commissaris. Want in de landelijke politiek ontstaat steeds meer steun voor een ‘deltaplan’ voor Noord-Nederland. Met een snelle spoorverbinding en grotere ambities dan we lang vanuit Den Haag hebben gehoord.

Paas: 'Ik hoor mensen al zeggen: het zijn verkiezingsbeloftes. En dat is waar. Maar als alle politici dezelfde beloften doen, dan is er geen ontkomen aan. Veel is toekomstmuziek, jazeker. Maar laten we eens kijken elke kansen het oplevert. En die proberen te benutten. Aan ons mag het niet liggen.'

Regio

Regenboog Oldambt - Een nieuwe naam, website en logoRegenboogOldambt_persbericht_dec2020.jpg

Roze 50plus Oldambt heet met ingang van 1 januari 2021 Regenboog Oldambt. Waarom deze naamsverandering?

Regenboog Oldambt wil een organisatie zijn waar LHBTI-ers van alle leeftijden uit het Oldambt en ver daarbuiten welkom zijn. Vandaar dat er gekozen is om geen leeftijdsgrens in de naam meer aan te geven. Daarnaast werd Roze 50plus vaak verward met de politieke partij 50plus en dat is met de nieuwe naam niet meer aan de orde.

De regenboog staat voor diversiteit en is een internationaal symbool voor LHBTI+ gemeenschappen, zo ook voor Regenboog Oldambt. Samen met deze nieuwe naam is er een nieuwe website en een nieuw logo. 

Het logo is de regenboog in de vorm van een ronde O van Oldambt en symboliseert het streven van Regenboog Oldambt om er te zijn voor iedere LHBTI-er in het Oldambt.

Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe website gelanceerd. Neem een kijkje op deze aantrekkelijk vorm gegeven en toegankelijke site en ga naar  www.regenboogoldambt.nl . Daar is alle informatie over de organisatie en activiteiten van Regenboog Oldambt te vinden.

Meer informatie: regenboogoldambt@gmail.com

Nieuws, Regio

3 officiële meldingen geluidoverlast Windpark N33121382161_3212360455541903_8199746601396190753_o.jpg

Dorpsraadcoöperatie Meeden heeft de afgelopen weken zo’n 30 klachten verzameld over het in aanbouw zijnde Windpark N33. Uit onderzoek blijkt dat er 3 officiële klachten zijn gemeld bij verantwoordelijke instanties.

Bij de gemeente Veendam is 1 klacht gemeld door een bewoner van buiten de gemeente Veendam. De omgevingsdienst Groningen heeft 2 klachten ontvangen, welke gerelateerd zijn aan windturbines. Dit was op 24-10-2020 en 01-11-2020.

De gemeente Midden Groningen heeft tot op heden, na meerdere pogingen, geen enkele respons gegeven op de vraag hoeveel klachten binnen deze gemeente bekend zijn.

Geluidsoverlast
Mocht u hinder hebben van geluidsoverlast dan kun u dit het beste melden bij de Omgevingsdienst Groningen.  Bij een melding zal de Omgevingsdienst Groningen in het algemeen direct op onderzoek gaan en de nodige metingen gaan doen. Mocht de wettelijke norm / vergunning worden overschreden dan zal de bewuste gemeente de nodige actie’s ondernemen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio