Nieuws

Toneelgroep Internos speelt “Stil …. zeg ik!”DSC_0882.JPG
illustratie foto

Na het toneelstuk “Alweer vals alarm”, drie jaar geleden,  brengt Christelijke Toneelgroep Internos drie voorstellingen ten gehore.  In verband met de sluiting van Wijkcentrum Dukdalf vinden de voorstellingen plaats op onze nieuwe locatie De Menterne in Muntendam. Op vrijdagavond 17 maart en zaterdagavond 18 maart brengt Internos een blijspel ten gehore. Op zaterdagmiddag 25 maart a.s. is er voor het eerst een matineevoorstelling. 

Dit keer is gekozen voor  “Stil …. zeg ik!”.  Het beloofd een hilarisch stuk te worden waarin veel gelachen kan worden. Alle drie de voorstellingen worden gespeeld in De Menterne, Julianaplein 1 te Muntendam. Aanvang 20.00 uur. De zaal is open om 19.00 uur.

Voor de matineevoorstelling is de zaal open om 13:00 uur. Aanvang: 14:00 uur.

Kaarten à € 7,50 (inclusief drankje) kunnen besteld worden via Evert Bakker (rollingstone@netvisit.nl / 06 – 10651763). Wees er snel bij want vol is vol.

Nieuws, Regio

Stichting voor Schuldhulp
in de gemeenten Veendam en Pekela in oprichtingmoney-5885619_1920.jpgFoto Alex Barcley

Praten over de toenemende kosten en de hoge inflatie in het afgelopen jaar is voor (bijna) iedereen gewoongoed geworden. In heel Nederland, maar zeker ook in de gemeenten Veendam en Pekela is de (dreigende) armoede-problematiek groot.
Toch vindt nog niet iedereen de juiste hulp om de problemen op tijd aan te pakken. 
Daarom hebben meerdere kerken in de gemeenten Veendam en Pekela het initiatief opgepakt om een stichting op te richten die kan ondersteunen bij geldzorgen en armoede. Deze stichting zal zich aansluiten bij de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje en de werkwijze van SchuldHulpMaatje gebruiken.
Via de stichting kunnen mensen met (dreigende) financiële problemen gekoppeld worden aan een vrijwillig maatje en daadwerkelijk geholpen worden. Meer regie over het leven en zelfredzaamheid is het doel.

Iedereen kent mensen met schulden
Landelijk gezien heeft twintig procent van de huishoudens serieuze financiële problemen. In de gemeenten Veendam en Pekela zijn dat er aanzienlijk meer.   
Dat is de reden dat de stichting wordt opgericht. Via de maatjes kunnen de gezinnen, liefst zo vroeg mogelijk, bereikt worden en kan actief hulp geboden worden. 
Het initiatief is vanuit kerken genomen, maar de hulp staat open voor alle inwoners. Ook kan iedereen die graag klaar wil staan voor de ander, maatje worden. Na een leerzame en boeiende opleiding gaan de maatjes aan de slag, waarbij de coördinator beschikbaar is voor ondersteuning.

Samen Bouwen
Iedereen die zich aangesproken voelt, wordt uitgenodigd mee te doen en invulling te geven aan dit zinvolle maatschappelijke project.
De werkgroepleden willen je graag informeren over de mogelijkheden om maatje te worden of misschien coördinator.
Samen met je collega-maatjes vorm je een mooi team en help je elkaar om de hulp het beste te kunnen bieden. 

Wil je je aanmelden of wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Ammy van Eerden, e-mail a.veerden@icloud.com of bezoek de informatieavond op dinsdag 21 februari 2023 om 20:00 uur in Het Tehuis, Ds. Sicco Tjadenstraat C40, 9663 RB Nieuwe Pekela of woensdag 22 februari 2023 om 20:00 uur in kerkelijk centrum De Kandelaar, Dr. A. Kuyperstraat 46, 9645 AR  Veendam

Nieuws

Kindervakantieweek Humanitas Veendam-Pekelachildren-g6d8b625bb_1920.jpg
Foto Lenka Fortelna

Ook dit jaar organiseert Humanitas Veendam-Pekela weer de Kindervakantieweek. De Kindervakantieweek is bedoeld voor kinderen uit de gemeenten Veendam en Pekela in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, die om sociale en/of financiële redenen niet op vakantie kunnen.

De vakantieweek wordt dit jaar gehouden van 7 tot en met 12 augustus in kampeerboerderij “de Veldhoeve” in Orvelte. Sport, spel en creatieve activiteiten staan op het programma. De begeleiding is in handen van vrijwilligers van Humanitas.

Het vervoer naar Orvelte wordt door Humanitas verzorgd.

Voor de hele vakantie wordt een eigen bijdrage van € 30,- per kind gevraagd. Opgave kan tot 1 mei per e-mail via Kindervakantieweken.veendam@humanitas.nl of via tel. nr. 06 138 741 04

Nieuws

Bij de Buren Veendam_DSC4104.jpg

Tekst Hans van Noort [ hansvannoort@parkstadveendam.nl ]

Je rijdt er zo voorbij. Het is goed dat er een groot bord buiten staat met het opschrift: Bij de Buren.
Het logo met een dampend kopje koffie nodigt uit om op onderzoek te gaan. Wat schuilt daarachter? Het pand bevindt zich aan het Boven Westerdiep 155a en ligt wat verscholen achter bestaande bebouwing. Vroeger, volgens ingewijden, zat er een sportschool en daarvoor een supermarkt. Tijden heeft het leeg gestaan. Sinds 4 jaar zit Bij de Buren er. De start was dramatisch vertelt Carmen Kluppel. “We waren goed 2 weken open en moesten toen i.v.m. de corona-maatregelen de deur alweer sluiten. We hadden een florissantere start voor ogen. Gelukkig ligt die tijd achter ons.”

_DSC4094.jpg

Bij de Buren is een buurthuiskamer. We citeren de folder: “Een warme plek waar je thuis mag komen.” En verder: “Een huiskamer voor ontmoeting, omzien naar elkaar, goede gesprekken en samen optrekken.” Het mooie is dat iedereen welkom is! Er is fysieke warmte. Momenteel loopt het project Deken van warme kamers Veendam. Bij de adressen kun je je even opwarmen in deze barre tijden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende andere organisaties zoals: Bibliotheek, deBasis - diverse locaties, City Life Church en Afterbeat Veendam beide aan de Promenade 25, Baptisten, Inloophuis en De Kandelaar alle aan de Dr. A. Kuyperstraat 46, De Deur – Barkstraat 14, Grote Kerk (PKN) Veendam, Jacob Bruggemacentrum, Voordoor Wildervank en dorpshuis de Wending Zuidwending. 
Naast fysieke warmte is er tevens ruimte en tijd voor sociale warmte! Iedere dag is er wel een locatie geopend. In de folder staan de tijden precies aangegeven.

_DSC4093.jpg

Bij de Buren heeft nog meer te bieden. Er is een grote keuken, waar de vrijwilligers plus de buurtbewoners en andere oplopers met elkaar een maaltijd bereiden én samen lekker oppeuzelen, want samen eten verbindt. Dat begint al bij het inkopen. Daarna met de voorbereidingen voor het eten zoals tafeldekken en aardappels schillen. Tijdens het eten, zo vertelt Carmen, is er aandacht voor elkaar en komen uiteenlopende zaken aan de orde. Elke  dinsdagavond schuiven toch wel zo’n 15 personen aan, met een leeftijd die varieert van jong tot oud. ”We hebben ruimte voor 3 tafels van 8 personen. Mocht het storm lopen, dan kunnen we nog uitwijken naar de donderdagmiddag, -avond. We houden de prijs voor deze gezonde maaltijd zo laag mogelijk, zodat de prijs geen belemmering behoeft te vormen. € 4,00 vragen we voor een warme maaltijd!”
De keuken is door de vrijwilligers zelf geïnstalleerd uit verschillende 2e hands keukens.
Ook wordt deze gebruikt voor de kindercoaching, waarbij kindercoaches samen met de kinderen bijvoorbeeld een lekkere taart bakken of cup-cakes.

_DSC4088.jpg

Om de week is een groep de zogenaamde Zelfhulpgroep verslaving er te vinden. Ervaringsdeskundigen komen samen om te praten en ervaringen te delen over verslaving. Doel: er niet alleen voor te staan, maar elkaar ondersteunen.

Dan is er de Lunch Plus. Ook hier om de week een lunch, waarbij een verhaal uit de Bijbel wordt gelezen, dat als inspiratiebron dient bij de verdere gesprekken. “Het leuke is dat het eeuwenoude Bijbelverhaal geprojecteerd wordt in het heden met de vraagstukken van nu.”
“Oh, wat ziet het er allemaal netjes en schoon uit.” Een opmerking die we met enige regelmaat horen, aldus Carmen Kluppel. Dit slaat op de kledingwinkel. In de boetiek wordt hippe 2e kans kleding én nieuwe kleding verkocht. “Eerlijkheidshalve moeten we er wel aan toevoegen dat het voornamelijk om dameskleding gaat,” glimlacht Carmen. “Mannen dragen hun kleding meestal helemaal af als werk- annex tuinbroek.” We zien ook nette schoenen en diverse accessoires in de winkel pronken!
’s Middags staat vaak de kledingcontainer Bij de Buren op de stoep aan het Boven Westerdiep. Daar kun je kleding doneren. De ingezamelde kleding wordt aan textielsorteerbedrijven verkocht of hier tegen speciale prijzen in de 2e kans boetiek verkocht. Het is zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen. Openingstijden vind je op de site. Een gedeelte van de kleding wordt bewaard om in geval van nood bij te kunnen springen.

_DSC4096.jpg

Bij de Buren is een buurthuiskamer van Het Leger des Heils. Deze weldoenersorganisatie kennen we natuurlijk allemaal van de collectes en de muziek/zang uitvoeringen. En uiteraard van alle goede werken die ze doen. Maar hoe zit dat in elkaar?

Het Leger des Heils is in 1865 in Londen opgericht. Doel was en is om de allerarmsten te helpen een nieuw leven op te bouwen door geloof in Jezus Christus. Kenmerkende slogan: “Een lege maag heeft géén oren.” Dus eerst de mensen te eten geven en dan pas de prediking. 
Momenteel werken er in Nederland maar liefst 7.000 professionals bij Het Leger des Heils en 13.000 vrijwilligers! Carmen Kluppel is één van die werknemers. Zij stuurt de afdeling Veendam e.o. aan samen met de vrijwilligers. Hier zijn 10 vrijwilligers, maar enige uitbreiding van het aantal zou wenselijk zijn. Zie onderaan de informatie!

_DSC4090.jpg

Het Leger des Heils kent eigenlijk 2 hoofdstromen. De een is de kerkelijke organisatie en de andere houdt zich bezig met:

  • Zorg en Welzijn: 
    maatschappelijk opvang, arbeidsintegratie, verslavingszorg, jeugdzorg, reclassering, schuldbemiddeling, vrije tijd, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, ambulante begeleiding, gezinsondersteuning e.d.;
  • Kledinginzameling: 
    verkopen en uitdelen, reshare stores (2e kans kleding)
  • Ontwikkelingshulp/noodhulp: 
    dit spreekt voor zich.

De afdeling Veendam maakt deel uit van Het Leger des Heils Welzijn & Gezondheidszorg Noordoost en zetelt in Zwolle. Het hoofdkantoor is in Almere gehuisvest. 

_DSC4089.jpg

“Afgelopen zomer hebben we wandelingen georganiseerd. In kleine groepjes, veelal 2 : 2, wandelden we met o.a. Syrische vluchtelingen een uitgezette route. Doel: de Nederlandse taal leren. De tochtjes door Veendam duurden 1 tot 1½ uur, waarna we gezamenlijk nog een kopje koffie of theedronken. Ook zijn we met deze mensen naar het Veenkoloniaal Museum geweest. Op deze manier proberen we de taal aan te leren én de Nederlandse cultuur/geschiedenis uit te dragen. En… met succes. Komende zomer gaan we hier zeker mee door!” Dit is georganiseerd samen met de Basis, Bibliotheek en Humanitas.

_DSC4110.jpg

Meer informatie:
www.legerdesheils.nl
legerdesheils.nl/locatie/buurthuiskamerveendam
facebook.com/bijdebureninveendam
carmen.kluppel@legerdesheils.nl
06-12517519

Leuker is het natuurlijk om eens langs te gaan Bij de Buren 
Boven Westerdiep 155a, Veendam
Je bent altijd welkom!


Fotoalbum: 
Nieuws

Geen Highlights 2023 in vanBeresteyn 
 Maar wel op de kabelkrant van Veendam_MG_9972.jpg

Door de nasleep van Corona is het dit jaar niet mogelijk om de Highlights te programmeren in Cultuurcentrum vanBeresteyn.  In 2022 zijn bijna alle koopavondconcerten live uitgezonden en opgenomen. Laat dit nu net de ingrediënten zijn van de Highlights 2023.

Daarom komt de kabelkrant van Veendam [SKV996] en ParkstadVeendam.nl met een tussen oplossing, zodat de vele bezoekers alsnog kunnen genieten van de Highlights, maar nu in de eigen huiskamer. De Highlights is een tweedaagse
non-stop programma. Op zaterdag 4 februari van 14:00 uur tot 19:43 uur wordt deel 1 uitgezonden en deel 2 op zondag van 13:00 uur tot 19:35 uur.

_MG_9914.jpg

Programmering zaterdag  4 februari
14:00 uur - Duo Vaart 13
14:28 uur - The Music Friends
14:49 uur - Krzysztof Groen en Bé Schmaal
15:21 uur - Shantykoor Oosterstörm
15:47 uur - Trije - Djoeke, Wietske en Chris
16:19 uur - Shantykoor De Scheepsjoagers
17:03 uur - Twei kört'n Twei lang'n
17:26 uur - Alex Staal en Laurens Schreuder
17:38 uur - Fanfarecorps Hoogezand-Sappemeer
18:28 uur - Tempus_Fugit
18:46 uur - Steernvanger
19:43 uur - Einde uitzending

_MG_9871.jpg
                
Programmering zondag 5 februari

13:00 uur - Harmonieorkest Voorwaarts
13:56 uur - Esborgzangers
14:57 uur - Bigbands & Koor MDT school
16:00 uur - Popkoor Funism
16:58 uur - Second Life Jazz Band
17:59 uur - Mannenkoor Albatros
18:41 uur - Four in Harmony
19:34 uur - Einde uitzending


Kabelkrant Veendam
De kabelkrant kunt u ook bekijken bij de SKV op de TV kanaal 996 en op de analoog kanaal 66

App
Of download de gratis app voor de mobiele telefoon in de Play Store (Android).

play_prism_hlock_2x_resize.png


Nieuws

3e Veenkoloniaal Bierfestival goed bezocht327334252_1590575914744325_2424112281302426732_n.jpg

Door Peter Panneman

Vrijdagavond  ging in Brouwhotel Parkzicht in Veendam voor de derde keer het bierfestival van start. Het Veenkoloniaal bierfestival werdt gehouden in de grote zaal van Brouwhotel Parkzicht met naast bierbrouwers ook foodstands en livemuziek.

327342456_903601664165317_6562984778803349821_n.jpg

Deelnemende brouwerijen waren; Brouwerij Westerwolde, Noordelijke Mederij, Vrolijcke Jonker, Maallust, Noarder Dragten, Bogdike, en Avereest


Fotoalbum: 
Nieuws

Sleuteloverdracht Kars Potze Mannenmode327558194_1152942082029490_740376915380702097_n.jpg

Door Peter Panneman

Zaterdag was Een gedenkwaardig moment voor Kars Potze in zijn mannenmodezaak in de Kerkstraat te Veendam. Kars droeg namelijk na precies 28 jaar de sleutel over aan Chris Ubels die de zaak heeft overgenomen.

Chris Ubels heeft reeds eerder een combinatie heren-/damesmode zaak gehad en heeft de nodige ervaring. De medewerksters Erna en Wendy blijven ook gewoon in dienst.

In de maand februari zal er een kleine verbouwing plaatsvinden en begin maart zal de winkel heropenen met een iets aangepast logo. Chris gaat met alle bekende merken door en zal u graag op de hoogte blijven houden.

Het is onbegrijpelijk, maar ik ben 66 jaar en 7 maanden oud, en heb daardoor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Met zeer gemengde gevoelens van verheugen op een nieuwe periode in mijn/ons leven, maar ook achterlaten van de mooiste tijd van mijn werkzame leven. En dat dankzij U allen bedankt, aldus Kars.

Nieuws

Dammiddag in Veenkade en Breehorn327769128_3397746947135043_2034419664548408256_n.jpg

Door Peter Panneman

Topdammer Henk Kalk uit Veendam was vrijdagmiddag, samen met zijn collega Zainal Palmans uit Hoogeveen, op twee locaties van Zorggroep Meander in Veendam aanwezig om te dammen. De spelregels van het dammen werden op een toegankelijke manier uitgelegd. Zowel op locatie Veenkade als de Breehorn was er veel belangstelling.

327317078_1787665051594335_3251276814048294001_n.jpg

De dammiddag is niet alleen bedoeld voor bewoners van Veenkade en Breehorn, maar ook voor buurtbewoners en iedereen die het leuk vindt om langs te komen en andere (buurt)bewoners te ontmoeten. Deze dammiddag wordt vervolgens maandelijks gehouden tot aan de zomervakantie.

326871715_6122944234422890_2376502987945296687_n.jpg

Het is een initiatief en onderdeel van Fitter Brein waarmee inwoners van Noord-Nederland fysiek en mentaal in beweging worden gezet met behulp van dammen en schaken.

Nieuws

Hertenkamp zonder herten onacceptabel 
voor GemeenteBelangen Veendam2022 01 27 FOTO HERTENKAMP VEENDAM -RDJONGE 01 (lagere res).jpg

Afgelopen donderdag is in de tweede kamer gesproken over de huis- en hobbydierenlijst. Minister Piet Adema (CU) van LNV is voornemens, deze lijst te beperken tot 30 soorten. Gevolg is dat damherten per 1 januari 2024 niet meer gehouden mogen worden op een hertenkamp. Ze zouden met name te gevaarlijk zijn in de omgang.

Een onbegrijpelijk voornemen volgens fractievoorzitter Robert de Jonge van GemeenteBelangen Veendam: ‘het houden van damherten in Nederland stamt al uit de 17e eeuw. In Veendam is het hertenkamp een blikvanger in het centrum en van cultureel historische waarde. Het hertenkamp in Veendam is al meer dan een eeuw aanwezig, zonder problemen. Het is aangelegd rond 1915 samen met het prachtige schoolgebouw (de ULO), een rijksmonument onder architectuur gebouwd door Jan Stuivinga uit Zeist. Veel mensen genieten er ook echt van. Ook al is er sprake van een overgangsregeling, in dit hertenkamp gaan we geen alpaca’s, kamelen, lama’s of waterbuffels houden. Het klinkt absurd maar deze soorten staan wel op de nieuwe lijst.”

Dierentuinen en wildopvangcentra worden uitgezonderd van deze regeling. GemeenteBelangen Veendam is voornemens het college te verzoeken aan te dringen bij de minister om de uitzonderingen uit te breiden dan wel damherten alsnog toe te voegen aan de lijst zodat het hertenkamp op lange termijn haar functie kan blijven vervullen.

Nieuws

Kosten jaarwisseling Veendam lager dan vorig jaarexplosion-g00c0bd841_1920.jpg
Foto Thomas Staub

De jaarwisseling in Veendam is goed verlopen. De kosten voor onder andere het herstel van schade door de jaarwisseling zijn ten opzichte van vorig jaar
( € 10.990,00) gedaald. De kosten, inclusief personeelskosten, waren € 7.750,00. Er was voornamelijk schade aan afvalbakken, verkeersborden en straatkolken.

Na twee coronajaren weer een ‘gewone’ jaarwisseling
Burgemeester Berry Link: “Na twee jaar beperkingen door de lockdown en een vuurwerkverbod vanwege de Covid-19 pandemie mocht de jaarwisseling
2022-2023 weer zonder beperkende maatregelen worden gevierd. Deze jaarwisseling is door de inwoners van de gemeente Veendam gevierd zonder dat er zich veel incidenten hebben voorgedaan. De inzet van de hulpdiensten is dan ook beperkt gebleven. Daarmee geef ik de inwoners een groot compliment.”

Schadebedrag
Burgemeester Berry Link: “Elke vernieling is er nog steeds één te veel en ik vind dit ook niet passen bij de viering van de jaarwisseling. Desondanks ben ik blij te kunnen constateren dat het schadebedrag aan gemeentelijke eigendommen dit jaar ruimschoots lager is dan vorig jaar.”

Overzicht
2017/2018    € 16.918,00
2018/2019    € 12.366,00
2019/2020    €  8.604,00
2020/2021    €  7.281,00
2021/2022    € 10.990,00
2022/2023    €  7.750,00

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws