Nieuws

Zwaargewonde bij ongeluk ScheemdaSCHEEMDA - Bij een ongeluk op de Kolkenweg tussen Meeden en Scheemda is donderdagmorgen een 19-jarige vrouw uit Veendam ernstig gewond geraakt.

Het slachtoffer werd vermoedelijk verblind door de laagstaande zon, waarna ze met haar auto tegen een boom reed.

De zwaargewonde vrouw zou met de traumahelikopter naar het UMCG worden gevlogen, maar vanwege de dichte mist boven de stad Groningen mocht de heli niet opstijgen. Het slachtoffer is daarom met de ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

Nieuws

Broedseizoen vogels en snoeien bomenHet kappen van bomen en het snoeien van bomen en heesters kan gedurende het gehele jaar. Echter, het broedseizoen van vogels is wettelijk vastgesteld op 15 maart t/m 15 juli. Dit houdt in dat het verboden is om vogels, hun nesten en eieren te verstoren of te vernielen in deze periode. Dit is vastgelegd in de Flora en Faunawet.

Praktisch gezien mag iemand die een kapvergunning heeft gekregen geen bomen kappen cq snoeien, als dat het broeden of het nestelen van vogels verstoort. Op grond hiervan is af te leiden dat men beter kan afzien van het kappen van bomen en snoeiwerkzaamheden gedurende het broedseizoen.

Landelijk gezien staat deze wettelijke bepaling ter discussie. Zolang vanuit de Regering geen duidelijk standpunt wordt ingenomen, volgt de gemeente Veendam deze bepaling op en mag er gedurende het broedseizoen niet gekapt c.q. snoeiwerkzaamheden plaatsvinden als dit het broeden of nestelen van vogels verstoort.

Nieuws

Werken voor uitkering is groot succesVeendam/Pekela - Meer dan helft van de mensen die zich de afgelopen maanden in Veendam of Pekela meldden voor een uitkering in het kader van de Algemene Bijstandswet (ABW), hebben daar uiteindelijk van afgezien. Dit is het gevolg van het aanbieden van werk in plaats van een uitkering, het zogenoemde Work First-principe.

Sinds oktober vorig jaar hebben in beide gemeenten 77 personen meegedaan aan Work First. Van hen hebben 23 een reguliere baan gevonden, 27 personen startten een arbeidstraining bij Wedeka, vijf gingen terug naar school en veertien mensen vonden zelfstandig een baan. Acht mensen zagen zelfs helemaal af van een uitkering. In totaal kwam 62,5 procent niet in een uitkeringssituatie terecht.

Work First is de opvolger van het systeem van integratietrajecten, waarbij werkzoekenden door gespecialiseerde bedrijven naar een baan werden geleid. "Die resultaten vielen erg tegen", zegt Ankie Beenen, wethouder sociale zaken in Veendam. "Daarom is gekozen voor een meer marktgerichte benadering en die blijkt dus erg succesvol."

Geen beperkingen

De aanpak is gericht op werkzoekenden die geen beperkingen hebben om te gaan werken. "Alleenstaande ouders met jonge kinderen of mensen met fysieke klachten vallen niet onder het regime van Work First", zegt Jitske Dalstra, senior beleidsmedewerker van de sector maatschappelijk zaken van Veendam.

Wie wel geacht wordt te kunnen werken, wordt voor een periode van maximaal zes maanden geplaatst bij het werkvoorzieningschap Wedeka. "De bedoeling is dat mensen zo snel mogelijk wennen aan werk", zegt Beenen. "Het opdoen van werkervaring en -ritme is het belangrijkste. Het gaat in eerste instantie niet om werken voor je uitkering, maar om iemand weer aan het werk te helpen."

Het vooruitzicht om bij Wedeka aan de slag te moeten, blijkt voor een aantal uitkeringsgerechtigden een te hoge drempel. Daarmee geconfronteerd kiezen sommigen voor een opleiding, gaan zelf nog maar eens op zoek naar werk of hebben soms nog wat geld achter de hand om het een tijdje financieel uit te zingen.

Ankie Beenen: "Het belangrijkste is dat we de mensen prikkelen om in hun eigen onderhoud te voorzien. Ze wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid."

'Werkgelegenheid op peil houden'

Veendam en Pekela hebben een accountmanager aangewezen om werkgevers in de regio te bewerken. "Wij benaderen bedrijven actief om tijdig nieuw personeel op te leiden en zo de vergrijzing voor te blijven", aldus Ankie Beenen. "Daarvoor zijn contracten afgesloten met productiebedrijven en zorginstellingen. Ook de aanvraag voor Europese loonsubsidies wordt door ons geregeld."

Nieuws

Topdrukte bij Nedmag door winterweerZoutfabriek Nedmag in Veendam heeft het razend druk vanwege het winterweer. Nedmag is de grootste leverancier van calciumchloride aan wegbeheerders in ons land. Calciumchloride is een onderdeel van de zoutoplossing, die wordt gebruikt op gladde wegen. Woensdag moest Nedmag 35 vrachtwagens vullen met calciumchloride. Donderdag reed eenzelfde hoeveelheid trucks de poorten uit.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws