Nieuws

B en W passeren raad Veendam bij onderzoekVeendam - Het college van B en W van Veendam heeft medio februari opdracht gegeven tot het doen van een extern onderzoek, waarvoor het aanstaande maandag toestemming van de gemeenteraad moet krijgen. Dinsdag 8 maart liet een meerderheid van de raadscommissie bestuur en middelen (BEM) onomwonden weten niets voor dat onderzoek te voelen.

Het Veendammer college slaagde er niet in om een door de raad opgelegde bezuiniging van 350.000 euro op onderhoud van het openbare groen in te vullen. Daarom stelde het voor om adviesbureau Grontmij voor 47.300 euro onderzoek naar een verantwoorde vorm van bezuinigen te laten doen. Voor dat onderzoek blijkt dus inmiddels al opdracht te zijn gegeven.

B en W voelen waarschijnlijk nattigheid en hebben gisteren een verklarende brief aan de raadsleden gestuurd. "Wij hebben nooit bedoeld de raad op welke wijze dan ook te passeren. Wij handelen vanuit de oprechte overtuiging dat juist een forse bezuiniging op zo'n zichtbaar en dus kwetsbaar product alle aandacht verdient. Een incidentele uitgave van nog geen 50.000 euro voor een advies over een structurele bezuiniging van 350.000 euro is moeilijk exorbitant te noemen."

Het college verdedigt zijn voortvarendheid met het argument dat gezien de tijdsdruk een onderzoek dat twee maanden vergt, niet langer uitstel duldde. "Daarbij kon niet worden gewacht op een oordeel van de raad." B en W zetten daarnaast vraagtekens bij de bevoegdheid van de gemeenteraad in deze kwestie. "Het college handelt binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn gesteld en put uit kredieten waarvoor op van te voren vastgestelde momenten verantwoording wordt afgelegd."

'Het stond al tussen de regels'

"Ik las het al zo'n beetje tussen de regels door", reageert Henk Batting, fractievoorzitter van de PvdA. Hij keerde zich dinsdag 8 maart fel tegen weer een onderzoek. "Toen werd daar al geheimzinnig over gedaan en mijn vermoedens, dat er al opdracht tot het doen van een onderzoek was gegeven, worden nu bevestigd. Als blijkt dat het college van B en W inderdaad een spelletje met ons speelt, moeten we nog maar eens goed naar de spelregels kijken."

Nieuws

Bomen kappen15 maart 2005
De gemeente Veendam streeft er naar om haar groenareaal zo veel mogelijk in stand te houden. Hierin spelen de bomen een belangrijke rol. Derhalve heeft de gemeente nadere regels opgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening omtrent het kappen van bomen.

Jaarlijks worden er veel aanvragen ingediend voor een kapvergunning, zowel door de burgers als door de gemeente. In 2004 werden er 151 aanvragen ingediend, waarvan 134 door burgers, 17 door de gemeente Veendam. In totaal ging het om 374 bomen. 115 aanvragen zijn gehonoreerd, waardoor 297 bomen zijn geveld (44 meer t.o.v. 2003!). Er werden 253 particuliere bomen geveld en 44 gemeentelijke bomen. De top 3 van verwijderde bomen bestond uit de berk (66 st.), conifeer (40 st.) en de spar (31 st.).

Van de 151 aanvragen zijn 18 particuliere aanvragen niet gehonoreerd. Hierdoor bleven er 45 bomen staan. De voornaamste reden voor het niet verlenen van de kapvergunning was dat het ging om bomen die markant in beeld staan. Voor 7 aanvragen gold dat er geen kapvergunning vereist was. Het ging dan met name om opslag of om bomen waarvan de overlast door middel van snoei te verhelpen is. 11 aanvragen zijn op voorhand niet in behandeling genomen, vanwege onvolkomenheden in de aanvraag. Het betrof voornamelijk onduidelijkheden in het aantonen van de eigendomsituatie of het niet kunnen aantonen dat een boom noodzakelijk gekapt moet worden in het kader van een bouwplan.
Doordat de gemeente Veendam de aanvraag om een kapvergunning kritischer is gaan beoordelen, wordt er meer gekeken naar de mogelijkheid om het aantal te verwijderen bomen te compenseren. Waar grote hoeveelheden groen worden verwijderd zal sowieso een herplantplicht worden opgelegd, daar waar de situatie het toelaat zal in overleg met de aanvrager een herplantplicht worden opgelegd.

De gemeente Veendam heeft in 2004 circa 118 bomen nieuw aangeplant op diverse locaties binnen de gemeente. Tevens heeft de gemeente 7 bomen verplant, waardoor kap ervan is voorkomen. Daarmee compenseert zij ruimschoots de kap van 44 gemeentelijke bomen.

Nieuws

STAR koopt station in VeendamVEENDAM - De Museumspoorlijn STAR in Stadskanaal heeft het voormalige stationsgebouw in Veendam gekocht. Volgende week wordt het pand overgenomen van de NS.

De afgelopen jaren huurde STAR het stationsgebouw, daterend uit 1905, van de Nederlandse Spoorwegen. Nu mag STAR zich dus eigenaar noemen en daarmee is een oude droom in vervulling gegaan.

Als eigenaar kan het museum veel meer doen. Zo kan STAR nu subsidiegelden beter besteden. En dat komt goed uit, want er moet nog wel wat gebeuren aan het station.

Nieuws

Veendam doet aangifte van brandstichting JOPVeendam - De gemeente Veendam heeft aangifte gedaan van brandstichting van de Jongerenontmoetingsplek (JOP) aan de Galjootstraat. De voorziening ging in de oudejaarsnacht in vlammen op. Tot grote teleurstelling van de gemeente en de begeleidingscommissie.

"De JOP waar een groot deel van de bewoners van het Scheepskwartier al zolang om gevraagd had en die niet helemaal klaar was, bleek een object om in brand te steken", schrijft de gemeente in een brief aan de bewoners van de wijk. "Op geen enkele manier is ons duidelijk gemaakt dat de JOP zoveel weerstand heeft opgeroepen dat er brand zou worden gesticht. De politie is op zoek naar de daders, die ook buiten het Scheepskwartier kunnen wonen."

De begeleidingscommissie, waarin de wijkagent, welzijnsstichting Compaen, het wijkbeheerteam en de gemeente samenwerken, heeft voorgesteld de JOP te herstellen. "Wij zijn ervan overtuigd dat alles in het werk gesteld moet worden om de JOP weer als JOP te kunnen gebruiken. De gemeente gaat er vanuit dat daar nog steeds draagvlak voor is."

Eerdaags zal met de herstelwerkzaamheden worden begonnen. Daarna wordt een feestelijke heropening georganiseerd. "De begeleidingscommissie zal alles in het werk stellen om met jongeren en buurtbewoners er voor te zorgen dat de JOP een plek wordt waar de jeugd uit het Scheepskwartier elkaar kunnen blijven ontmoeten."

Nieuws

Geen bodemdaling door gasopslagVEENDAM - De aanleg van zoutholtes voor ondergrondse gasopslag bij Zuidwending en Ommelanderdijk heeft geen noemenswaardige bodemdaling tot gevolg. Dat blijkt uit studie van Akzo en het waterschap Hunze en Aa's.

Bij bodemdaling ontstaat het risico dat de grond te nat wordt. De studie heeft nu echter uitgewezen dat de bodem zeer langzaam daalt en daarom zijn de eerste tien jaar maatregelen nauwelijks nodig. Dure gemalen hoeven in ieder geval zeker niet gebouwd te worden.

Akzo wil samen met de Gasunie en Nuon bij Zuidwending vier ondergrondse cavernes aanleggen, waar 200 miljoen kubieke meter aardgas kan worden opgeslagen. De plannen kosten rond de 300 miljoen euro.

Nieuws

Discussieavond BuitenwoelSinds kort is in Buitenwoel het wijkteam actief. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, politie, Compaen, het beheerteam, de school en buurtvereniging de Buitenbeentjes. Het wijkteam wil zich graag aan bewoners van Buitenwoel presenteren door middel van een discussieavond op donderdag 17 maart a.s. vanaf 19.30 uur in de scholengemeenschap Winkler Prins aan de Raadsgildenlaan. Op deze avond kunt u verschillende onderwerpen bespreken, waaronder ruimte voor jeugd, die volgens u aandacht behoeven en die daarom de komende jaren op de agenda moeten staan. Nadat in kleinere groepen is gediscussieerd wordt de wijkwethouder Ab Meijerman, die het tweede gedeelte van de avond aanwezig zal zijn, op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de discussies.

Nieuws

Directie Avebe blijft aanVEENDAM - Volgens directeur Pieter Krijne is de directie van Avebe niet van plan op te stappen.

Vrijdag legde bestuursvoorzitter Eltjo Haselhoff zijn werkzaamheden neer na een diepgaand conflict met zijn medebestuursleden.

Haselhoff en de Avebe-directie willen investeren in uitbreiding van de buitenlandse tapiocaproduktie. Dat moet Avebe in de toekomst minder afhankelijk van de fabrieksaardappel maken. De andere bestuursleden willen voorlopig nog geen grote nieuwe buitenlandse investeringen.

Volgens directeur Krijne liggen de standpunten op dit moment weliswaar ver uiteen, maar hij ziet toch mogelijkheden om uiteindelijk tot een gezamenlijke strategie te komen en de geschillen bij te leggen.

Haselhoff heeft al laten weten niet verder te willen praten en ook niet meer beschikbaar te zijn voor een volgende bestuursperiode.

Nieuws

Haselhoff van Avebe stapt opVEENDAM - Bestuursvoorzitter Eltjo Haselhoff van Avebe stapt op. Hij zegt te weinig vertrouwen te krijgen van zijn medebestuursleden om Avebe te reorganiseren.

Haselhoff ziet de herstructurering van Avebe als bittere noodzaak en schaart zich daarmee achter de visie van de directie. Ook die staat een verdere gezondmaking van het concern voor. De overige bestuursleden zijn echter tegen de reorganisatie.

De verschillen in inzicht zijn voor Haselhoff reden zijn werkzaamheden tijdelijk op te schorten. De bestuursvoorzitter acht echter de kans dat hij aanblijft uiterst klein. De directie van Avebe beraadt zich dit weekend op zijn positie.

Nieuws

Veendam: inbreker aangehoudenDe politie heeft donderdagavond op het fietspand tussen Skagerrak en de Groningenlaan in Veendam een 26-jarige man uit Groningen aangehouden. De man werd staande gehouden omdat hij op een damesfiets reed en door agenten gezien werd kort nadat een melding was binnengekomen over diefstal van een damesfiets aan Sont in Veendam. Van diefstal van de fiets bleek echter geen sprake. De fietser voldeed echter precies aan het signalemen van de dader van een inbraak in een videotheek aan Bocht Oosterdiep in Veendam. De verdachte van de inbraak werd door getuigen gezien toen hij vluchtte op een damesfiets. De man is meegenomen en ingesloten voor nader onderzoek.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws