Nieuws

Noorden claimt 65 miljoen extra voor aanpak N33assen/veendam - De provincies Groningen en Drenthe claimen bij verkeersminister Karla Peijs 65 miljoen euro extra om de N33 tussen Assen en Zuidbroek om te bouwen tot een autoweg met 2x2 rijstroken. Ze hopen dat de minister nog dit najaar het geld beschikbaar stelt om in 2007 met de verdubbeling van de weg te kunnen beginnen. De totale kosten bedragen 182 miljoen euro.

Eind vorig jaar zegde Peijs al 50 miljoen toe. De provincies, aanliggende gemeenten en het bedrijfsleven zijn bereid dat bedrag te verdubbelen. "Een in landelijk opzicht opzienbarende aanbieding", zegt de Groninger CDA-gedeputeerde Henk Bleker. Het is de bedoeling dat de rotonde bij Gieten en de kruisingen van de N33 met de A28 (bij Assen) en de A7 (bij Zuidbroek) als eerste worden aangepakt.

Het komt volgens noordelijke bestuurders niet elke dag voor dat een regio ruim een kwart van de kosten van een wegverdubbeling voor haar rekening wil nemen. Maar in het geval van de N33 vinden ze een bijdrage van 50 miljoen euro meer dan gerechtvaardigd. De verdubbeling moet een einde maken aan een trieste reeks van dodelijke ongelukken en de economie een impuls geven.

Het zijn met name de stedelijke kernen Assen en Veendam die van de verdubbeling profiteren. Bij Assen moet de verbetering van de aansluiting van de N33 op de A28 nieuwe economische ontwikkelingen mogelijk maken. Bij de werkzaamheden wordt ook meteen rekening gehouden met een betere ontsluiting van het TT-circuit, dat de komende jaren wordt uitgebreid met een groot attractiepark en in de toekomst mogelijk nog de status van nationaal evenemententerrein krijgt.

Burgemeester Ab Meijerman van Veendam beschouwt een verdubbelde N33 als een economische levensader voor de regio. "Niet alleen van belang voor bedrijven in onze gemeente die veel transporteren. Maar de ombouw van de weg stelt ons ook in staat om de industrieterreinen in Veendam-oost die nu een desolate aanblik bieden, aan te pakken."

Beide provincies willen in 2007 met de klus beginnen. Acht jaar later moet de N33 verdubbeld zijn. De knooppunten bij Assen en Zuidbroek worden het eerst aangepakt net zoals de rotonde bij Gieten. Het is de bedoeling om de rotonde te ondertunnelen zodat het verkeer op de N33 en de N34 elkaar ongehinderd kan passeren.

'Voor een dubbeltje op de eerste rang'

De gedeputeerden Bleker (Groningen) en Swierstra (Drenthe) vinden dat minister Peijs van verkeer met een verzoek voor een bijdrage van nog eens 65 miljoen euro in de kosten voor een dubbeltje op de eerste rang zit.

Swierstra: "Het rijk heeft voor onderhoud aan de N33 de komende jaren 17 miljoen geraamd. Om de weg in de toekomst ook verkeersveilig te houden is tenminste 73 miljoen nodig. Dat zijn bedragen die het ministerie in elk geval moet uitgeven."

Bleker: Als ik in Den Haag politicus was, zou ik me wel drie keer achter de oren krabben om nee te zeggen tegen ons verzoek en ons aanbod 50 miljoen op tafel te leggen."