Overslaan en naar de inhoud gaan

Europese Grondwet

Door op zondag, 22 mei, 2005 - 13:34
De burgemeester van Veendam maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum voor de Europese Grondwet op woensdag 1 juni 2005 een kiezer is toegestaan bij volmacht te mogen stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG 1. Bij de Gemeentewinkel zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Hierbij hoeft men niet te wachten totdat men in het bezit is van de oproepingskaart.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag (18 mei 2005) voor de verkiezing, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij woensdag 19 april 2005 als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 19 april 2005 als kiezer zijn geregistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE OPROEPINGSKAART

6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit geschiedt door de oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op dinsdag, 19 april 2005 in hetzelfde stemdistrict als de volmachtgever zijn geregistreerd.

8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de: Gemeentewinkel t. 0598-652222 e. gemeentewinkel@veendam.nl