Overslaan en naar de inhoud gaan

Verleende omgevingsvergunning Kleine Vaartlaan, bouw appartementencomplex

Door Redactie op donderdag, 4 juli, 2024 - 13:32

Door Peter Panneman

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat zij op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van een appartementencomplex en hogere waarden Wet geluidhinder op het perceel nabij Kleine Vaartlaan te Veendam.

Het betreft hier de bouw van 26 koop appartementen aan de Kleine Vaartlaan in Veendam. De locatie leent zich vanwege de gunstige ligging uitstekend voor woningbouw. Vanwege het huidige woningtekort en behoefte aan woningen zal het toevoegen van woningen een gunstig effect voor Veendam met zich meebrengen. Het nieuwe appartementencomplex dat “Willemshof” zal gaan heten zal bestaan uit 5 woonlagen met op ieder woonlaag 4 of 6 appartementen met ieder een oppervlakte van 100 vierkante meter.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf heden tot en met maandag 12 augustus 2024 ter inzage op het gemeentehuis (Raadhuisplein 5 in Veendam) op werkdagen tijdens kantooruren, alsmede buiten kantooruren volgens afspraak, tel. 0598 - 65 22 22 of via veendam.nl