Nieuws

Waar is de voetgangersoversteekplaats ?
Jakob Bruggemalaan Veendam430930166_7341456642636699_6999503732740194161_n.jpg

Door Peter Panneman

De wegverharding en de riolering in de Jakob Bruggemalaan is onlangs drastisch aangepakt. De rijbaan is vervolgens ingericht als een 30 km weg. Daarvoor zijn bij de kruisingen met Beneden Westerdiep en Dr. A. Kuyperstraat een verhoogd verkeersplateau aangelegd als verkeer remmende maatregel.

431087029_7341457005969996_2157116833155148951_n.jpg

Echter is de voetgangersoversteekplaats bij de Dr. A. Kuyperstraat, na de werkzaamheden plots verdwenen terwijl de aanwezige borden de weggebruikers wel attenderen op een naderende voetgangersoversteekplaats.

Onlangs vroeg raadslid Job Westerhuis van GemeenteBelangen (GB) zich ook al af of de verkeersveiligheid in de Jakob Bruggemalaan met name voor fietsers door de recente aanpak er wel beter op was geworden. "Het overheersende gevoel is dat er weinig veranderd is." aldus Westerhuis in een reactie.