Nieuws

Leerlingen OBS de Noorderbreedte schitteren
in debat in Raadszaal VeendamLeerlingen in debat.jpg

Op dinsdag 21 november voerden de leerlingen van groep 7 en groep 8 van OBS de Noorderbreedte een debat in de Raadszaal van de gemeente Veendam.  Na een openingswoord van Burgemeester Sandra Korthuis, onthulden de jonge debaters trots de naam van hun politieke partij: Groep Noorderlicht met de slogan ‘’Brengt licht in de Duisternis". Onder leiding van wethouders Annelies Kleve en Henk Jan Schmaal behandelden de leerlingen in groepen verschillende stellingen. Plaatsvervangend griffier Max Westerhof was samen met een leerling de dagvoorzitter van het debat.

Politiek en Democratie
De afgelopen periode werkten de leerlingen aan het themablok Politiek en Democratie. Op 14 november bereidden de leerlingen in hun klas zich voor met een debattraining van Stichting Jong Debatteren, onder leiding van Tijmen Krijgsman. De Jongerenraad Drenthe voegde waardevolle tips en tops toe aan de training. Tijdens de oefeningen in de klas leerden de leerlingen wanneer ze het woord mogen voeren, hoe ze hun argumenten kunnen presenteren, wat de voor- en nadelen van een stelling zijn, en ontwikkelden zij vaardigheden op het gebied van luisteren en burgerschap. Deze vaardigheden werden volop geoefend en toegepast in het debat.

groepsfoto.PNG

Een eigen politieke partij
Vol enthousiasme zijn de leerlingen een eigen politieke partij aan het oprichten, compleet met een programmaboekje en poster. Hierin werken zij hun stellingen, argumenten, voor- en tegens uit. Op 28 november krijgen zij ondersteuning van een grafisch vormgever, die hen zal begeleiden bij het vormgeven van hun ideeën. Op 12 december overhandigen zij, in aanwezigheid van ouders en genodigden, hun programmaboekje en de poster aan Wethouder Annelies Kleve. Een bijzonder moment om bij stil te staan. 

Petje af
Het themablok Politiek en Democratie is een praktijkgericht programma van Petje af Veendam en een aanvulling op het reguliere onderwijs. Bij Petje af Veendam ontdekken nieuwsgierige kinderen van 9 t/m 14 jaar de wereld. Met de programma’s van Petje af komen kinderen in aanraking met inspirerende rolmodellen en diverse werkvelden. Zij ontwikkelen nieuwe (burgerschap)vaardigheden en krijgen inzicht in hun talenten, interesses en mogelijkheden.

Het debat in de Raadszaal was niet alleen een blijk van de groeiende politieke interesse van deze leerlingen, maar ook een mooie stap in hun ontwikkeling als actieve en betrokken burgers.