Nieuws

Werkbezoek van minister Hugo de Jonge aan Veendam375924944_6655138691268501_4956832957497620687_n.jpg

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht woensdagmiddag 6 september 2023 een werkbezoek aan de gemeente Veendam. Het was onderdeel van een bezoek aan de provincie Groningen waarbij hij vier verschillende gemeenten bezocht. De minister liet zich bijpraten over onder meer de woningbouwopgave, de versterkingsopgave en de verduurzamingsmaatregelen.

In de gemeente Veendam worden in het kader van de woondeal 1000 woningen gebouwd tot 2030. Waar eerder rekening moest worden gehouden met krimp wordt nu uitgegaan van toekomstbestendige groei van de woningvoorraad.

Op dit moment wordt er gebouwd in de vrije sector, zowel projectmatig als particuliere kavels. Daarnaast bouwt woningcorporatie Acantus op meerdere locaties aan nieuwbouw in het sociale- en middenhuur segment. ‘Veendam Vooruit!’ is de slogan.

Naast de grote woningbouwopgave is de verduurzaming van de particuliere woningmarkt een forse opgave. De combinatie van lage inkomens en sterk verouderde woningvoorraad maakt het zonder hulp niet mogelijk om mee te gaan met de noodzakelijke energietransitie.

376027188_6655137227935314_5066467159790475460_n.jpg

Ontvangst in het Veenkoloniaal museum
Minister Hugo de Jonge werd in het Veenkoloniaal Museum ontvangen door burgemeester Sandra Korthuis en wethouder Henk Jan Schmaal van Ruimtelijke Ordening, ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Henk Jan Schmaal gaf een presentatie over de gemeente Veendam en de aanpak op het gebied van woningbouw en energietransitie. Na afloop kreeg de minister als geschenk het boek ‘Kolonisten, kanalen en kroegen’, het verhaal van de Groninger Veenkoloniën en haar bewoners. Het boekje is uitgegeven door het Veenkoloniaal museum en bevat een historisch overzicht van de Groninger Veenkoloniën in korte, bondige verhalen.

Gebiedsgerichte aanpak Veendam Noordwest
Na de ontvangst in het museum ging het gezelschap in een bus langs verschillende nieuwbouwlocaties zoals Buitenwoel. Onderweg kreeg de minister een toelichting over de ontwikkelingen in het gebied. De bustour eindigde in Veendam Noordwest. In de gebiedsgerichte aanpak (GGA) in Veendam Noordwest wordt ingezet op de integrale verbetering van een gebied. Het gaat hierbij om alle relevante zaken die het wonen en de leefbaarheid beïnvloeden zoals de kwaliteit van de openbare ruimte en infrastructuur, veiligheid, voorzieningen en sociale ondersteuning. De verbetering kan onder meer gaan over het verduurzamen van de woningvoorraad.

Woningcorporatie Acantus heeft 712 woningen in het sociale segment in Veendam Noord. In de gebiedsgerichte aanpak Noordwest gaat het om 346 woningen. Daarvan worden in totaal 272 woningen verduurzaamd naar label A of B.

Verduurzaming woningen
Minister Hugo de Jonge bracht een bezoek aan de eigen woning van mevrouw de Vries in Veendam Noordwest. Ze kan met behulp van verschillende financiële ondersteuningsmaatregelen zoals de speciale uitkering energiearmoede (SPUK) en de Energiebespaarhypotheek haar woning verduurzamen. Ze werd geholpen bij het hele proces door de Energiecoach van het Regionaal Woon en Leefbaarheidsplan (RWLP). Wethouder Henk Jan Schmaal gaf aan dat verschillende subsidies voor verduurzaming ook voor andere delen van Veendam beschikbaar zouden moeten zijn. “Het inkomen van de inwoners van Oost-Groningen ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Een deel van de mensen met een eigen woning hebben niet de financiële middelen om de woning te verduurzamen.”

Gebiedsontwikkeling Lloyds Terras
Het werkbezoek aan Veendam eindigde bij het Lloyds Terras, een gebiedsontwikkeling waar verschillende thema’s samenkomen. Nieuwbouw van corporatiewoningen in de sociale sector en nieuwbouw door een ontwikkelaar van gezinswoningen in het middenhuur segment. Daarnaast is dit gebied een zorg-hub voor de regio door een gezondheidscentrum in combinatie met het treinstation. De toekomstige treinverbinding tussen Veendam-Stadskanaal wordt nu voorbereid.

LIVE - Nieuwbouwproject De Draverij Veendam