Nieuws, Regio

Fusie Mekander en uitvaartvereniging Hoogezandflowers-4839339_1280.jpg
Foto keesluising

Uitvaartvereniging Mekander (Onderlinge uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A.) beter bekend als Mekander en Uitvaartvereniging Hoogezand (Onderlinge Uitvaartvereniging Hoogezand en omstreken U.A.) zijn gefuseerd.

De fusieakte werd op donderdag 29 juni 2023 getekend bij de notaris in Hoogezand en is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 van kracht geworden. De leden van beide verenigingen hebben in de loop van 2023 tijdens hun Algemene Ledenvergaderingen hun goedkeuring verleent aan deze fusie. De fusie van beide verenigingen brengt voor haar leden substantiële voordelen met zich mee en draagt bij aan de continuïteit. Door de fusie ontstaat één grote regionale speler met een eigen uitvaartonderneming genaamd: Diedel-Wessels. Mekander is tevens eigenaar van uitvaartcentrum Buitenwoelhof te Veendam en is mede-eigenaar van het Crematorium te Winschoten. De fusie zal geen personele gevolgen hebben. 

Mekander is de grootste zelfstandige “natura uitvaartverzekeraar” van de provincie Groningen. Zij heeft haar oorsprong in de uitvaartzorg gebaseerd op de noaberschapsgedachte. Mekander is ontstaan uit verschillende fusies van kleinere uitvaartverenigingen. Zij verzorgt, middels haar dochteronderneming Diedel-Wessels, uitvaarten voor zowel haar leden, leden van zusterverenigingen als niet-leden en opereert vanuit Winschoten. Mekander heeft leden in het hele land maar de ledendichtheid concentreert zich sterk rond de plaatsen Winschoten en Veendam. Door de fusie komt daar nu Hoogezand bij. Het verzorgingsgebied van uitvaartverzorging Diedel-Wessels omvat de provincies Groningen en Drenthe.

Als lid van een uitvaartvereniging ontvangen de nabestaanden bij overlijden een uitkering waarmee (een gedeelte van) de kosten van de uitvaart kan worden voldaan. Een uitvaartvereniging houdt de kosten van een uitvaart laag. De kosten van een uitvaart welke wordt verzorgd door een reguliere uitvaartonderneming zijn significant hoger dan die van een uitvaartonderneming die is gelieerd aan een uitvaartvereniging. Dit verschil heeft te maken met het ontbreken van een “winstoogmerk”. Een uitvaartvereniging hanteert als uitgangspunt: “het stoffelijk overschot mag geen voorwerp zijn van commercieel handelen”.

Individueel en zelfstandig verder gaan wordt voor kleinere uitvaartverenigingen steeds lastiger. Ledenaantallen nemen structureel af terwijl de (wettelijke) eisen, die aan uitvaartverenigingen worden gesteld en de daaraan verbonden kosten, steeds hoger worden. Daarnaast is het lastig om aan voldoende gekwalificeerde en ervaren bestuurders te komen. Het bestuur van de uitvaartvereniging Hoogezand heeft deze problematiek tijdig onder ogen gezien en heeft contact gezocht met Mekander om tot een oplossing te komen. Voor Uitvaartvereniging Hoogezand en haar leden levert de fusie vooral efficiëntie- en kostenvoordelen op. De aanspraken van de leden van uitvaartvereniging Hoogezand blijven ongewijzigd. Mekander en haar rechtsvoorgangers bestaat al bijna 100 jaar en is een gezonde en financieel solide organisatie. Deze fusie stelt de leden van uitvaartvereniging Hoogezand in staat om mee te liften op het succes en de kennis van Mekander. Doordat de ledenvoordelen van Mekander, voor wat betreft kortingen op de kosten van een uitvaart en speciale ledentarieven, nu ook voor de leden van Hoogezand gaan gelden, zijn de leden van Hoogezand voortaan voordeliger uit. Voor Mekander zelf is uitbreiding van haar werkgebied en de lokale marktpositie van Uitvaartvereniging Hoogezand een belangrijke factor. De fusie past daarmee uitstekend binnen de missie en visie van Mekander.

Voor zowel Mekander als voor de leden van Uitvaartvereniging Hoogezand betekent de fusie dat de kosten dalen waardoor er meer middelen voor uitkering aan de leden beschikbaar blijven. Voor mensen die woonachtig zijn binnen het werkgebied van Mekander biedt het lidmaatschap van Mekander grote voordelen ten opzichte van het aanbod van grote landelijke commerciële uitvaartverzekeraars. 

De nieuwe fusieorganisatie gaat verder onder de naam: Mekander. Voorzitter van het dagelijks bestuur van Mekander is de heer Albert Kraster. Volgens Albert Kraster is er sprake van een duidelijke “winwin” situatie voor leden van beide verenigingen. Hij is erg ingenomen met deze fusie en ziet deze als een bevestiging van het succes van Mekander. Hij denkt dat het goed zou zijn dat meer uitvaartverenigingen zich de vraag stellen of zij nog bestaansrecht hebben. Samen verder gaan biedt simpelweg voordelen. Verder draagt het bij aan de instandhouding van de uitvaartzorg gebaseerd op de noaberschapsgedachte.

Het landschap van uitvaartverenigingen in Nederland is heel divers en uitvaartverenigingen verschillen behoorlijk van elkaar. Er zijn verenigingen met enkele honderden leden geleid door vrijwilligers die enkele honderden euro’s vergoeden ingeval van overlijden maar er zijn er ook met een directeur en een raad van commissarissen die bij overlijden duizenden euro’s uitkeren. Mekander is een middelgrote vereniging met een bestuur die ook verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Mekander heeft de ambitie om te groeien middels fusies met andere uitvaartverenigingen en om op die wijze voor haar leden betaalbare uitvaartzorg beschikbaar te houden

LIVE - Nieuwbouwproject De Draverij Veendam