Nieuws, Regio

Ruimtelijk-economisch perspectief A7/N33analysis-680572_1920.jpg

De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft op 27 oktober het ruimtelijk-economisch perspectief voor de A7/N33-regio vastgesteld. Hiermee geven de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam en de provincie Groningen samen aan hoe de A7/N33-regio zich tot 2040 het beste ruimtelijk-economisch kan ontwikkelen. Het gaat hierbij om de kwaliteit van de ruimte en de samenhang tussen opgaven op het terrein van energie, klimaat, leefbaarheid, landbouw, natuur, recreatie en toerisme en duurzaamheid.

Inzicht in economische kansen voor de regio
Het perspectief laat zien welke economische kansen er voor de regio zijn. Het beschrijft onder andere welke bestaande bedrijventerreinen vernieuwd moeten worden en waar nieuwe bedrijventerreinen kunnen worden ontwikkeld. Het perspectief bevat op dit punt een uitbreiding van De Gouden Driehoek in Zuidbroek. Op basis van dit inzicht kunnen ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk gemaakt worden, zoals de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Het perspectief bevat nog geen ontwikkelruimte rondom Hoogezand en Sappemeer. Hiervoor zullen de gemeente en de provincie een nadere verkenning uitvoeren.

Noodzaak nieuwe bedrijventerreinen

In de afgelopen jaren is de economie sterk aangetrokken en neemt de bedrijvigheid weer toe. Als gevolg daarvan is de gemeente Midden-Groningen bijna uitverkocht op de bestaande bedrijventerreinen. Met nieuwe bedrijventerreinen kunnen wij ruimte bieden aan de groeiambities van onze ondernemers, maar ook voor het verplaatsen van (industriële) bedrijven in verband met herstructurering van bestaande werklocaties. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid en economische ontwikkeling.

Afstemming met de omgevingsvisie
Het perspectief wordt ook meegenomen in de omgevingsvisie.  De voorbereidingen voor de omgevingsvisie zijn recent gestart. De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen voor de héle gemeente. De visie gaat over onze woon- en leefomgeving en de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. In de visie staat wat wij als gemeente en als samenleving belangrijk vinden om te behouden, te versterken en te ontwikkelen.

Perspectief op basis van advies omgeving aangepast

Naar aanleiding van de gesprekken met de omgeving zijn de inzichten op een aantal punten aangepast en aangevuld. Het gaat hierbij onder andere om:

  • In plaats van een westelijke uitbreiding van bedrijventerrein Rengers bij Kolham wordt nader onderzoek gedaan naar de uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen rond Hoogezand en Sappemeer.
  • Er komt verder onderzoek naar mogelijkheden in het noordelijke deel van de Eekerpolder (het gebied tussen spoor en Winschoterdiep) voor bedrijven die een kavel vragen van meer dan 20 ha. De Tussenklappenpolder en Scheemda/Westerlee zijn hiervoor niet meer in beeld.