Nieuws

Nieuw gezicht Sorghvlietlaan Veendam306833918_5516376291811419_1657095397381423962_n (1).jpg

Door Peter Panneman

De Sorghvlietlaan tussen de rotonde Aquaplein en de aansluiting met de R. H. van Deestweg in Veendam krijgt een nieuw gezicht. De voorbereidingswerkzaamheden zijn inmiddels gestart. De verwachting is dat er dit najaar gestart wordt met de herinrichtingswerkzaamheden. Op dit moment loopt een aanbestedingsprocedure om een aannemer te selecteren voor de gehele uitvoering. Zodra er een aannemer is volgt ook een definitieve planning van de werkzaamheden.

Bij de entree naar het centrum komt een ovale rotonde, of wel een ovonde, die de verbinding herstelt tussen het Westerdiep, de Kerkstraat en de Langeleegte. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer, verbeterde oversteekbaarheid, en daarmee veiligheid van het fietsverkeer.

305836449_5516375825144799_7784945883967908637_n.jpg

De Sorghvlietlaan en het aanliggende gebied wordt aangepakt. Tussen het Aquaplein en de aansluiting met de R.H. van Deestweg wordt het profiel hersteld met fraaie beplanting en nieuwe bomen. Op de oude Meertenslocatie is inmiddels een nieuw appartementencomplex gebouwd. Ook op het Arrivaterrein wordt ruimte gemaakt voor nieuwe bebouwing. Verder wordt hier de parkeercapaciteit voor het centrum en Tropiqua uitgebreid waarbij bijzondere aandacht is voor een goede en veilige oversteekbaarheid van de Sorghvlietlaan.

306142694_5516377148478000_880955953061760759_n.jpg

Fietsverbinding
Er komt een fietsverbinding waardoor het indoorsportcentrum beter bereikbaar wordt vanuit het noorden. De fietsroute aan de noordzijde van de Sorghvlietlaan, ter hoogte van het voormalige busstation wordt hersteld. Deze sluit aan op het vrij liggende fietspad aan de Korte Leegte welke in de 2e helft van dit jaar gerealiseerd wordt. Hiermee wordt een veilige route gecreëerd voor schoolgaande jeugd (LSP). De brandweerkazerne krijgt een directe ontsluiting op de Sorghvlietlaan.