Nieuws, Vrijwilligers

Op zoek naar mensen met affiniteit voor techniek20160317_Vrijwilligers_uitgelicht_IMG-20160308-WA0002.jpg
Archieffoto

Op zoek naar mensen met affiniteit voor techniek
Techniek voor basisschool leerlingen bij Whimzees Techforfun

Samen met de basisscholen is Winkler Prins Veendam op zoek naar vrijwilligers die mee kunnen helpen tijdens technieklessen aan basisschoolleerlingen. Bent u in de VUT, met pensioen of heeft u tijd over en wilt u uw vakkennis overdragen aan de jeugd?  Dan is dit misschien een project waar u zich als vrijwilliger voor wilt inzetten.

Waar gaat het om?
Sinds het schooljaar 2013-2014 is op initiatief van Winkler Prins en het basisonderwijs het project Whimzees Techforfun van start gegaan. Hiervoor is een technieklokaal ingericht op de vestiging van Winkler Prins aan de Raadsgildenlaan 1. In dit technieklokaal werken jaarlijks ruim 1250 leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 vier maal per jaar aan een technische opdracht. Zij worden hierbij begeleid door 35 enthousiaste vrijwilligers.
Een coördinator beheert het technieklokaal en geeft met behulp van de vrijwilligers uit het bedrijfsleven of onderwijs invulling aan de praktische uitvoering van de leerlijn. De groepsleerkracht draagt de verantwoordelijkheid voor de leerlingen en bereidt de lessen in de eigen lessituatie voor.

WP Tech4Fun meisje.JPG
Archieffoto

Whimzees Techforfun wordt door leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers als een zeer succesvol project gezien. Het project wordt mede gesteund door de gemeente en het bedrijfsleven. Daarnaast is Techforfun al beloond met de Provinciale onderwijsprijs en een prijs ‘compliment voor lokale helden’.

Als gevolg van het succes zijn er steeds meer basisschool leerlingen die aan het project deelnemen. Daarom zijn wij op dit moment op zoek naar extra vrijwilligers, die op één of meerdere dagen per week willen helpen bij de begeleiding van de leerlingen.

Op dinsdagavond 5 juli vanaf 19.30 uur en maandagmiddag 11 juli vanaf 16.00 uur organiseren wij een informatieavond voor geïnteresseerden. U bent welkom op de Raadsgildenlaan 11 in Veendam. Deze avond krijgt u naast algemene informatie over het project de gelegenheid om in gesprek te gaan met vrijwilligers.