Nieuws

Verkeerseilanden bij Lollybrug geeft averechts effectIMG_0056.jpg

Onlangs zijn er aan weerszijden van de Lollybrug in de Polstraat te Wildervank verkeerseilanden in de vorm van vluchtheuvels geplaatst als verkeers-remmende obstakels. De werkzaamheden zijn door Openbare Werken van de gemeente Veendam uitgevoerd.

De maatregelen zijn genomen om het verkeer op de genoemde plek te laten afremmen. Helaas is gebleken dat veel automobilisten hun snelheid niet voldoende matigen en er met een slalom omheen gaan. Waardoor het beoogde effect van veiligheid wordt verminderd.

Het komt voor dat weggebruikers hun snelheid verhogen om tegenliggers voor te zijn. Bij slecht zicht door mist kunnen weggebruikers een schrikeffect krijgen wanneer zij plotseling voor de obstakels komen. De gemiddelde snelheid is op de genoemde weg ‘s avonds en in nachtelijke uren vaak veel te hoog. Een fenomeen dat bekend is bij de gemeente en de plaatselijke politie.

IMG_0003.jpg

Vanwege een sterke onderbezetting bij de Regionale politie Eenheid Noord-Nederland wordt er niet of nauwelijks gehandhaafd, het onderdeel verkeer heeft een mindere prioriteit. Bij verkeersspecialisten werkzaam bij Politie Team Verkeer Noord-Nederland (Groningen Friesland en Drenthe) heeft verkeer juist wel de hoogste prioriteit.

Over de ontstane situatie door de verkeerseilanden als obstakels is oud-verkeersagent Henk Robben door meerdere bewoners aangesproken. Later hoorde Robben over andere bewoners die met het plan van de verkeersheuvels naar de gemeente waren gekomen. Waar de gemeente gehoor aan heeft gegeven. Maar zonder aanvullende oplossingen kan het niet op zichzelf. De klachten over te hard rijdende automobilisten zijn er ook. De oplossing zou wel eens kunnen zijn met de benodigde aanvullende maatregelen.

De voorsignalering bij de vluchtheuvels aan weerszijden van de Lollybrug vindt hij onvoldoende. Met daarbij ook onvoldoende goede verlichting kan het opdoemende obstakel alsnog gevaarlijke verkeerssituaties opleveren. Zoals bij mist, sneeuwval en regenachtig weer. Waarbij de verantwoordelijkheid bij de wegbeheerder ligt.

IMG_0024.jpg

Overigens vindt Robben verkeersdrempels nog steeds de beste oplossing. Dat brengt niet met zich mee dat er te hard een slalom wordt genomen.    

Robben pleit voor het aanbrengen van zogenaamde I-SAFE TS2 bebording met elektronische voorsignalering. Op deze elektronische borden met een snelheidsweergave kunnen ook teksten worden weergegeven. Hierin ziet de oud-verkeersagent een belangrijke middel om aanrijdingen te voorkomen. Anders is hij bang voor ernstige verkeersongevallen ter plaatse. Een bestelauto reed 80 kilometer. Robben zag het gewoon gebeuren. De snelheid moet eruit. En de belichting moet beter om goed de obstakels te kunnen zien.

De fietsers moeten binnendoor langs het obstakel (de vluchtheuvel). Een auto die als tegenligger  een slalom maakt zou een fietser kunnen aantikken.

IMG_0044.jpg

Voor het zware verkeer van landbouw, vrachtverkeer en lijnbussen voorziet hij door de reconstructie wel hinder.   

Robben ziet bij degelijke planvormingen voor reconstructies het liefst dat de bewoners erbij betrokken worden. Bij het democratisch proces middels informatieavonden. Er moet een gelegenheid zijn voor persoonlijk contact, zodat inwoners een realistisch beeld kunnen krijgen over hoe hun leefomgeving er uit gaat zien.

Hij vindt dat de gemeente Veendam beter naar de bevolking moet luisteren. Daarbij is er ook nog steeds de kwestie van de ‘Gele Brug’.

IMG_0039.jpg