Nieuws

Zicht op Aardgasbuffer Zuidwending
Onderhoudsstop, testen met waterstof en bodemdalingbodemdaling.jpg

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages  

Schreef ik de vorige keer nog dat ik mijn ruiten stond te krabben, inmiddels hebben we een lange periode met volop zon en aangename temperaturen mogen beleven. Hopelijk is het een opmaat naar een mooie zomer.  Deze editie staat in het teken van de onderhoudsstop, het demonstratieproject en bodemdaling.

Onderhoudsstop
Contractueel is afgesproken dat we jaarlijks maximaal tien dagen uit bedrijf zijn voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud. Dit jaar was dat van 28 mei tot 6 juni. De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen. Vooral de  werkzaamheden die we vaker moeten doen tijdens zo’n stop (het vervangen van koelerbanken) zijn veel sneller uitgevoerd dan gepland. Het weer  werkte ook mee, we knappen tenslotte allemaal op van een beetje zonneschijn. Verder moesten we de nodige ICT aanpassingen doen die altijd een beetje spannend zijn. Ook dit ging heel vlot, dus hebben we daar ook tijd gewonnen. En niet te vergeten heeft de ploeg in het weekend doorgewerkt in een tweeploegendienst. Op 3 juni waren we al klaar. We kunnen terugkijken op een veilig en voorspoedig verlopen stop!

Voortgang demonstratieproject waterstofopslag
In april meldden we dat we medio mei wilden starten met het demonstratieproject waterstofopslag. Halverwege mei kwamen we tot de conclusie dat dit streven niet haalbaar was vanwege een verstopping in de boorpijp die eerst moet worden verwijderd. De werkzaamheden hiervoor zijn in de twee weken voor het verschijnen van dit Tonckeltje uitgevoerd.

Na de zomervakantie kan het demonstratieproject alsnog aanvangen. Uiteraard informeren we u hierover via de website. Omwonenden van de aardgasbuffer ontvangen voor aanvang van het demonstratieproject ook een brief op de deurmat.

Bodemdaling
De zoutcavernes zorgen voor een lichte bodemdaling. Dit komt door het gewicht van de aardlagen boven de cavernes en een hoge temperatuur op de diepte waar de cavernes zich bevinden. Hierdoor gedraagt het zout zich als een stroperige vloeistof. Dit effect heet ‘kruip’. Het gevolg van kruip is dat de caverne heel langzaam steeds iets kleiner wordt. In een winningsplan of opslagplan worden onder meer de bodembeweging en de effecten hiervan beschreven.

In september 2020 heeft Deep.KBB de verwachte bodemdaling bijgesteld op basis van de gemeten druk in de putmond, uitgevoerde metingen met sonarapparatuur en de pekelproductie. De update is vrijwel gelijk aan de vorige studie uit 2015. De gasopslag draagt naar verwachting jaarlijks 3,2 mm (ca 3 cm / 10 jaar) bij aan de bodemdaling. Dat is de daling die verwacht wordt direct boven het caverneveld. Hoe verder weg, hoe kleiner de daling.