Overslaan en naar de inhoud gaan

Lagere straf voor corrupte ambtenaar

Door op woensdag, 23 maart, 2005 - 14:12
Veendam - Topambtenaar W.A. (55), die als hoofd van de afdeling weg- en waterbouw van Veendam werd betrapt op corruptie, hoeft geen anderhalf jaar gevangenisstraf uit te zitten. In hoger beroep heeft het gerechtshof in Leeuwarden hem veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en werd de gevangenisstraf omgezet in zes maanden voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar.

Volgens advocaat Winfried de Haan uit Groningen bevestigt de milde uitspraak van het gerechtshof dat op het Veendammer gemeentehuis 'een cultuurtje' heerste en A. als enige is geslachtofferd. De ambtenaar zou zich, aldus eerdere beschuldigingen, in tien jaar tijd in ruil voor opdrachten voor in totaal zo'n 250.000 euro hebben laten toestoppen door een plaatselijke aannemer. Burgemeester Ab Meijerman stelt dat 'buiten kijf staat' dat A. zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. In april 2002 achtte de Groninger rechtbank dat op liefst elf punten bewezen. Het is de reden dat de gemeente Veendam er niet over peinst om het strafontslag, dat A. in januari 2004 kreeg aangezegd, ongedaan te maken.

A.'s advocaat in arbeidsrechtelijke zaken Hans Silvius deed de gemeente een schikkingsvoorstel, maar dat werd door B en W van de hand gewezen. Over het ontslag loopt trouwens nog een bodemprocedure, omdat het door A. wordt aangevochten. Meijerman verwacht echter dat het ontslag, mede na de veroordeling door het gerechtshof, wordt bekrachtigd. De gemeente gaat dan bekijken of er een schadeclaim bij de ambtenaar wordt neergelegd. "Want we hebben door zijn handelen veel kosten moeten maken", aldus Meijerman. Zo was de gemeente gedwongen een vervanger in te huren en boekhoudkundig onderzoek te doen. In totaal zou het gaan om meer dan honderdduizend euro.

Het is ook nog niet duidelijk of A. aan justitie een boete van 150.000 euro moet betalen. Het betreft een zogeheten ontnemingsvordering, die de officier van justitie wegens onrechtmatige verrijking van de ambtenaar op tafel legde tijdens de rechtszaak. Over deze vordering moet nog in hoger beroep worden beslist. Advocaat De Haan betwijfelt echter of de vordering wordt toegewezen: "Het is nu toch duidelijk dat het lang niet allemaal heilige boontjes waren op het gemeentehuis."

'Vertrouwen geschaad'

Het gerechtshof: "Verdachte heeft zijn vertrouwensfunctie ernstig misbruikt. Hij heeft fraude gepleegd met gemeenschapsgeld, in enkele gevallen met het oogmerk zelf financieel voordeel te verkrijgen. Hij heeft zo het vertrouwen van het gemeentebestuur geschonden. Kwalijker is nog dat het vertrouwen van de burger in de overheid ernstig is geschaad. Het Hof houdt er rekening mee dat er binnen de gemeente een gewoonte van onzorgvuldig boekhouden bestond. Een aantal gevallen van valsheid in geschrifte werd binnen het ambtelijk apparaat als het ware geaccepteerd. A.'s handelen ging weliswaar soms nog verder, maar het Hof houdt rekening met de cultuur waarbinnen deze feiten zijn begaan en de mededaders niet strafrechtelijk zijn vervolgd."