Overslaan en naar de inhoud gaan

buitengewone ledenvergadering Partij van de Arbeid

Door op donderdag, 8 februari, 2007 - 20:37
Door het snelle tot stand komen van een regeerakkoord zal het congres van de Partij van de Arbeid, dat aanvankelijk op zaterdag 10 februari a.s. zou worden gehouden met als belangrijkste punt het vaststellen van de kandidatenlijst voor de 1e kamer, verplaatst worden naar 17 februari a.s. met nu als hoofdmoot het regeerakkoord. Gelet op het grote belang van dit punt heeft het bestuur van de afdeling Wildervank/Veendam gemeend een buitengewone ledenvergadering te moeten houden, teneinde de leden in de gelegenheid te stellen hun opvattingen aan de congresafvaardiging kenbaar te maken.

Deze vergadering zal worden gehouden op donderdag 15 februari a.s. aanvang 20.00 uur in De Dukdalf te Veendam.

De vergadering is zoals gebruikelijk openbaar buitengewone ledenvergadering Partij van de Arbeid

  Reactie Plaatsen Of Bekijken....