Nieuws

Discussieavond BuitenwoelSinds kort is in Buitenwoel het wijkteam actief. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, politie, Compaen, het beheerteam, de school en buurtvereniging de Buitenbeentjes. Het wijkteam wil zich graag aan bewoners van Buitenwoel presenteren door middel van een discussieavond op donderdag 17 maart a.s. vanaf 19.30 uur in de scholengemeenschap Winkler Prins aan de Raadsgildenlaan. Op deze avond kunt u verschillende onderwerpen bespreken, waaronder ruimte voor jeugd, die volgens u aandacht behoeven en die daarom de komende jaren op de agenda moeten staan. Nadat in kleinere groepen is gediscussieerd wordt de wijkwethouder Ab Meijerman, die het tweede gedeelte van de avond aanwezig zal zijn, op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de discussies.