Nieuws

Nationaal belang tijdens Informatiemarkt Windpark N33IMG_0082.JPG

Donderdag werd in de Sorghvliethal een informatiemarkt gehouden over het Windpark N33. Naast de N33 bij Veendam en Wildervank zijn 8 windmolens gepland. Bij Zuidbroek worden er 27 geplaatst. Op de informatiebijeenkomst werd aan bezoekers getoond wat er gaat gebeuren, hoever de besluitvorming is, wat er precies wordt besloten en over het waarom van het realiseren van het windpark in dit gebied.

Ongeveer 20 mensen gaven bij de stands informatie, en beantwoordden vragen. Het ministerie van Economische zaken en Infrastructuur werd vertegenwoordigd, de provincie Groningen, het Waterschap, en de twee energiebedrijven YARD Energy en RWE Innogy Windpower Netherlands die de projecten aan het ontwikkelen zijn waren op de informatiemarkt.

Fluusterwieken
Erg druk was het niet, het waren vooral oudere bezoekers die zich lieten informeren. Tussen 18 en 20 uur werden de meeste bezoekers verwacht. Een deel staat er neutraal tegenover en vindt het noodzakelijk. Nederland bevind zich midden in een energietransitie, en er moet wel iets gebeuren. Een ander deel is het daarmee ook wel eens, maar is niet gelukkig met de plek. En er zijn de tegenstanders die er sceptisch over denken. Een belangrijke vraag is heel persoonlijk; wat is er van te merken en wat doet het met de leefomgeving. Veel mensen kunnen zich niet goed voorstellen wat het geluidsniveau zal zijn, legde een voorlichter uit. Op panelen met kaarten was getoond hoever het geluid zou reiken. De windturbines zullen op 450 meter te horen zijn met een geluidsniveau van een rustige woonstraat ‘s nachts. De 450 meter grens vanaf bewoning is wettelijk bepaald. De windmolens komen op een kilometer van de bewoning af te staan. Op die 1000 meter is het geluidsniveau als van zacht gefluister.

Het gaat om 35 windmolens in totaal met twee ontwikkelingsmaatschappijen, Yard Energy en RWE. Het park met 8 windmolens bij Veendam en Wildervank wordt door Yard ontwikkeld.

Het ontwerpbesluit ligt tot 10 november bij de gemeenten ter inzage. Daarna wordt er een beslissing genomen over de uitwerking. Er wordt nog een selectie gemaakt van type windmolen. Bepalend daarbij zijn de windsnelheden en wat de invloed van bebouwing eromheen is. Met windmetingen moet dat nog worden vastgesteld. Een windkaart van het KNMI is nog te globaal, en voor de plekken waar ze komen wil men het precies weten. Een molen van 3 megawatt zal in dit gebied naar verwachting tussen de 7,5 en 9 miljoen kilowatt uur per jaar gaan maken. Ook de hoogte staat nog niet vast, dat zit met de tiphoogte van de wieken tussen de 180 en 200 meter. Er komen zoveel mogelijk dezelfde type molens. De kleur neigt naar lichtgrijs. Het kan nog circa anderhalf jaar gaan duren voordat men tot daadwerkelijke plaatsing komt.

IMG_0074.JPG

Worstcase scenario
Op 11 en 12 oktober kunnen bezoekers bij Van der Valk in Zuidbroek tijdens de ‘Virtual Windturbine Experience’ ervaren hoe luid het geluid zal zijn. Op een groot scherm half in het rond wordt op foto’s het windpark geprojecteerd. En kunnen bezoekers met een koptelefoon het geluid ervaren. Waarbij gekozen is voor de meest lawaaiige turbine, en bij hogere windsnelheid wanneer ze het meeste geluid maken. Men heeft gekozen voor the “worstcase scenario”. Zodat het in die zin alleen maar minder zal zijn, verteld voorlichter Mirjam Davidson. Bezoekers krijgen een 3D bril op zodat het lijkt of deze in de omgeving met de windmolens staat. Belangstellenden kunnen zich ervoor inschrijven. Tot 400 meter zal naar verluid het geluidsniveau 44 dB(A) zijn, dat vergelijkbaar is met een woonstraat ’s nachts. Tot 600 meter is het 40 dB(A) en tot 800 meter 38 dB(A), dat tussen zacht gefluister en het geluid van een woonstraat ’s nachts inhoud. Op 1000 meter ligt het niveau op dat van zacht gefluister. Voorlichter Mirjam Davidson heeft er vertrouwen in dat de mensen het zelf zullen ervaren. Geluid is wel heel persoonlijk. Als het hard waait wordt het geluid door omgevingslawaai overstemd. Bomen en struiken maken meer geluid dan de windturbine op een kilometer afstand. Op momenten dat de turbines op een windstille dag het meest hoorbaar zijn is tijdens een bovenstroomwind.

Nationaal belang
Projectleider Ben Schoon vertelt zich ervan bewust te zijn dat het grote impact heeft op de leefomgeving, en dat mensen zich daar zorgen om maken. Daarom is het belangrijk om de bewoners zo goed mogelijk te informeren. Hij weet ook dat de gemeenten niet blij zijn met de komst van het windpark, dat hebben ze duidelijk laten merken. Maar met een project van meer dan 100 megawatt is het van nationaal belang en ligt de bevoegdheid bij het ministerie. Het Rijk is verantwoordelijk om de energietransitie in stappen zo goed mogelijk vorm te geven. En om tot een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing te komen conform wat door de gemeentelijke bestuurders is aangegeven. Deze criteria worden zo goed mogelijk toegepast. En de ruimte in het plangebied gaat zo goed mogelijk gebruikt worden om overal de windturbines zo ver mogelijk bij de huizen vandaan te houden. De drie deelgebieden maakt het mogelijk om een ordelijke opstelling te realiseren.

Dat het open landschap er ingrijpend door veranderd wordt staat buiten kijf. Ze zullen in de vergezichten van het landelijk gebied gaan domineren. Voor een gezin die vanuit het Westen voor de vergezichten is verhuist is dat zuur. Door tegenstanders worden ook andere nadelen genoemd, zoals vogels die door de wieken kunnen worden geraakt. En het veroorzaken van laagfrequent geluid dat hinder, slaapverstoring, moeheid, concentratieproblemen en dergelijke zou kunnen geven (bron: Westerlee nieuws).

IMG_0044.jpg

In de presentatie tijdens de bijeenkomst zou het argument van gangbare lawaai wegvallen. De nieuwe molens zijn een heel stuk stiller dan de oude types. En ook stiller dan de molens in de “worst scenario” van de Virtual Windturbine Experience in Zuidbroek. De kleine windmolens bij boerderijen maken snelle rotaties. Ze zijn onrustiger om te zien en Davidson kan zich voorstellen dat mensen daar tureluurs van worden. Omdat ze heel veel omwentelingen maken, maken ze zoveel herrie. Windmolens met een groot blad kunnen al met weinig wind draaien, en draaien heel rustig.

Er wordt ook nagedacht aan de toepassing van zonne-energie als belangrijk element dat nodig is voor de energietransitie. Alle vormen van duurzame energie zijn nodig, maar het is wel duidelijk dat zonne-energie windenergie niet kan vervangen. Voor het elektriciteitsgebruik van 2000 huishoudens zou een totale oppervlak van 12 voetbalvelden nodig zijn voor zonnepanelen tegenover één windturbine op grote afstand van woningen (bron: Volkskrant).

Nederland heeft een heel grote inhaalslag te maken. Nog maar 5 procent van de energieopwekking is duurzaam. Men was niet zo doortastend door het gemak van het gas, maar nu zal het roer toch om moeten. En maak het ook tot een stukje van de burgers. Er zijn plannen om de bevolking mee te laten participeren. Men wil bestuderen of er vraag en draagvlak voor is, en dit goed gaan afspreken.

IMG_0058.JPG

Reacties


Dit artikel is, ondanks dat het zorgvuldig lijkt samengesteld, duidelijk een voorbeeld van hoe de intitiatiefnemers de inwoners en de media een rad voor ogen draaien. "nationaal belang" is de kreet die nog nooit cijfermatig is bewezen, want dan zou het theoretisch rekenmodel van CO2 besparing en dus fossiele brandstof, ook aan de hand van praktijkgegevens moeten zijn getoetst. DIT IS NOG NOOIT GEDAAN. De overheid blijft weigeren dit soort cijfer aan te leveren. Cijfers uit landen waar die wel beschikbaar zijn (o.a. in Amerika en Schotland) geven duidelijk aan dat in de praktijk de besparing absoluut niet overeenkomt met de rekenmodellen, in tegendeel: hoe meer onvoorspelbare stroombronnen er worden toegevoegd aan het netwerk , hoe kleiner de besparing op fossiel. Verder zijn ook geluidsmetingen slechts gebaseerd op rekenmodellen. De praktijk geeft aan dat duizenden mensen in alle landen ter wereld , daar waar windturbines staan, ernstige gezondheidsklachten treffen, klachten die regelrecht te maken hebben met het windturbinegeluid , zowel hoorbaar als onhoorbaar. Een momentopname zoals nu wordt gedaan bij de komende RWE experience is op geen enkele manier te vergelijken met het 24/7 verblijven in een windturbinepark. Laat volgende keer uw verslaggever ook eens praten met de goed geinformeerde tegenstanders, ipv haastig het pand te verlaten, zonder even zijn oor te luister te leggen bij de informatiestand van TegenwindN33, ook daar (in de Sorghvliethal) aanwezig. Overigens was hij niet de enige, gedeputeerde Homan had, ondanks haar belofte om even te komen praten met TegenwindN33, ook bovenmatig veel haast weer te vertrekken.Henk Drenth moet zijn huiswerk beter doen.Dit artikel lijkt nergens op.Nooit wetenschappelijk onderbouwde artikelen gelezen geschreven door tegenstanders.
Ik lees in zijn hele verhaal niets over het feit,dat er gebruik is gemaakt van een verziekte besluitvorming.Door gebruikmaking van de crisis-en herstelwet zijn provincies,gemeenten en dus de bevolking aan de kant gezet.Er is in de dorpen Meeden,Zuidbroek,Muntendam geen draagvlak.Over de oneerlijke verdeling van de lusten en lasten hoor ik Drenth niet.Onderschatting van de gevolgen van laagfrequente trillingen stapt de overheid heen,terwijl in verschillende landen is aan getoond,dat het slecht is voor mensen met hartproblemen,slaapproblemen en psychische stoornissen.En over het alternatief zonne-energie:niet duurder dan wind,in denabije toekomst wel,want daar zit ontwikkeling in;niet slecht voor de gezondheid,niet slecht voor vogels,geen horizonvervuiling,wel draagvlak.
En ik zou Drenth tot slot willen adviseren om eens aan gedeputeerde homan te vragen wat ze voor de statenverkiezingen heeft beloofd aan gesprekspartners van Storm meeden en Tegenwind N33.Maandagavond was ik even op de voorlichtingsavond in Veendam van het windpark N33. Wildervanksterdallen in zó-n gebied, dat we zowel op 1,1 km van de zuidelijkste molens n33 staan en op 4,4 km van de noordelijkste rij van de Drentse monden staan.Na dit daar als opmerking geplaatst te hebben, hoorde ik reactie van diverse “voorlichters”, dat ik daarin wel gelijk heb, maar dat dit bij de bevolking nog een weinig doorgedrongen is welk een groter impact dit heeft.Wanneer je de kaarten boven elkaar projecteert, dan zie je eigenlijk een gebied tussen valtermond en zuidbroek wat veel groter is, dan door de parken
als 1 gebied te zien
Ik denk ook dat het vroeger bewust in 2-en is geknipt om de onmetelijkheid van de molens in dit gebied te “sussen”en het niet zo erg te laten lijken
Ook gaven ze mij gelijk dat door de media de gebieden “Meeden” en “Stadskanaal” in het zonnetje zijn beland en de aandacht daarmee naar zich toe trekken, en daarom de andere windmolens meer met “rust” laten, zodat zij automatisch meeliften met de grotere media invloeden
Ik mis de samenhang tussen de twee parken: N33 en Drentse Monden. Wildervanksterdallen staat op het snijvlak van de twee parken. Als zij naar het westen kijken zien wij op 1,1 kilometer de vier windturbines Langs de N33 en kijken wij naar het zuiden, dat zien wij op 4 kilometer afstand de 10 windturbines van de Drentse Monden. Er is helemaal geen informatie verstrekt aan de bewoners die tussen beide windparken wonen of er hun bedrijven hebben.

Misschien zou deze samenhang eens uitvoeriger in de media gebracht kunnen worden. Wanneer je van Zuidbroek via de N33, Bareveld, langs
het Stadskanaal richting stadskanaal, dan richting gasseltenijveen, en dan over de mondenweg richting valtehrmond rijd, passeer je om de paar honderd meter een windmolen.Jullie hebben wel veel invloed met de media op het gebied van de Waddenzee, waar op een grote ruime, waar niemand last heeft van deze molens,veel geschreven. Schrijf hier dan ook maar eens over hoeveel mensen, gezinnen , inwoners, bedrijven en natuurlijk ook alle recreatieve toeristen hier last van zullen krijgen
Henk Kamp in ieder geval niet, die komt hier nooit en woont wel op een mooie stee in het midden van het land