Overslaan en naar de inhoud gaan

Burgemeester Veendam erkent fouten ......

Door op woensdag, 13 oktober, 2004 - 23:13
Burgemeester Veendam erkent fouten bij aanleg Museumplein

Veendam - Burgemeester Ab Meijerman heeft dinsdagavond korte metten gemaakt met een dreigende motie van afkeuring aan het adres van het college van B en W van Veendam. "Wij kennen de term afkeuring niet", aldus Meijerman, "een dergelijke motie zullen wij opvatten als een motie van wantrouwen en dan kan er een probleem zijn."

Gemeenteraad en college van B en W spraken dinsdagavond, inclusief schorsingen, drie uur lang over de overschrijding van 325.000 euro op de aanleg van het Museumplein. In eerste termijn presenteerden ChristenUnie en GroenLinks hun motie van afkeuring. Burgemeester Meijerman koos de frontale aanval, waarna de motie schielijk werd ingetrokken. De raadsleden hadden heel wat te verhapstukken met de burgemeester als eindverantwoordelijke voor de aanleg van het plein. "Maar wij worden met elkaar in ons hemd gezet", zei Fenno Bos (VVD). "De gehele gemeenteraad wordt hier op aangekeken, want de burgers denken: 'de gemeente doet maar en wij draaien weer voor de gevolgen op'."

Alle fracties stelden kritische vragen over de gang van zaken omtrent de aanleg van het Museumplein. De competentie van ambtenaren op het gemeentehuis bleef evenmin onbesproken, maar volgens Meijerman schort het daar niet aan. "Dit kwam voor de organisatie ook als een schok, maar fouten maken gebeurt en ik kan niet garanderen dat dit de laatste keer was. Het kost tijd om systemen waterdicht te maken."

De burgemeester brak een lans voor de projectleider Museumplein, die onlangs vervroegd uittrad. "De projectleider die dit overkwam was een van de beste die we in huis hadden. Dit was voor hemzelf ook een klap. Ik weet dat hij er slapeloze nachten van heeft gehad." Gemeentebelangen meende aan het slot van het debat nog een motie te moeten indienen. De strekking wees de kant op die het college al ingeslagen was en B en W namen de motie dan ook zonder stemming over.

Reserve

De politiek stelde voor dat de overschrijding op de aanleg van het Museumplein wordt betaald uit het potje voor het basisplan binnenstad, waarin een geraamde reserve van 600.000 euro zit. Ab Meijerman zei dat 'een gezonde suggestie' te vinden. Dat mag opvallend genoemd worden. Toen vorig jaar bij de begrotingsbehandeling werd voorgesteld wat geld aan deze reserve te onttrekken, wilde de burgemeester daar beslist niet aan.