Nieuws, Vrijwilligers

Boeiende klus zoekt dappere vrijwilliger:
Help een vluchteling op weg in Veendam20151002_vluchteling op weg in Veendam_P1040213.JPG

HULP - In Nederland zoeken veel asielzoekers onderdak. Zij komen vanuit diverse landen waar sprake is van oorlog, geweld en vervolging. In opvangcentra op verschillende plaatsen in ons land wachten zij hun procedure af. Na kortere of langere tijd krijgt men al of niet een verblijfsvergunning. De mensen met een verblijfsvergunning hebben het recht om in Nederland te blijven. Zij moeten op zoek naar een woning en worden daarbij geholpen door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de gemeenten.

Alle gemeenten zijn verplicht elk jaar een aantal vluchtelingen te huisvesten. Daarbij gaat het om jongeren, ouderen, gezinnen en alleenstaanden. Onze gemeente biedt in samenwerking met Acantus, de plaatselijke woningbouwcorporatie, een geschikte woning aan en wijst de vluchteling verder de weg. Medewerkers van Compaen geven samen met vrijwilligers ondersteuning en begeleiding aan de vluchtelingen die in Veendam komen wonen. In de praktijk moet er veel werk worden verzet. De woning moet worden ingericht, voorzieningen aangevraagd, contacten gelegd, scholing geregeld enzovoort. Als de huisvesting rond is, worden vluchtelingen nog een periode verder maatschappelijk begeleid.

Als nieuwkomer is het niet altijd eenvoudig te wennen in je nieuwe land of de juiste weg te vinden in je nieuwe woonplaats. Er komt veel op je af, je moet actief worden, inburgeren en meedoen in het sociale leven. En dat terwijl je de gewoonten en gebruiken in Nederland vaak nog onvoldoende kent of nog bezig bent met de verwerking van je verleden. Vluchtelingen verkeren een tijdlang in de overgang van hun oude bestaan naar hun nieuwe bestaan. Dat kost tijd en inspanning. En dan is het fijn als er anderen met je meedenken en waar nodig voor je klaar staan.

Voor de hulp aan vluchtelingen is hulp van vrijwilligers onontbeerlijk.
Daarom is Compaen op zoek naar geïnteresseerde vrijwilligers die het leuk vinden samen op te trekken met mensen uit een ander land en andere cultuur. Vrijwilligers die in verschillende opzichten willen en kunnen helpen, praktisch, mentaal en maatschappelijk en die een band kunnen opbouwen met de mensen.
Nederland is een goed, maar soms ook bureaucratisch georganiseerd land. Daarin je weg vinden vraagt het één en ander van zowel vluchteling als vrijwilliger.
De begeleiding van nieuwkomers is dan ook boeiend, leerzaam en plezierig werk. Eveneens dankbaar werk. Het vraagt een stevige en actieve inzet gecombineerd met geduld en doorzettingsvermogen. U hoeft het bovendien niet alleen te doen. Compaen biedt u als vrijwilliger hulp en ondersteuning.

Voor de functie is het goed dat u een eenvoudig gesprek in het Engels kan voeren en handig op de computer bent voor het digitaal aanvragen van: digiD, UWV, Uitkering en Toeslagen.

Hebt u interesse, wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Janine Smit, Stichting Compaen telefoon: 0598-698119.