Overslaan en naar de inhoud gaan

Politiek wil snel doorstart lokale VVV

Door op dinsdag, 12 oktober, 2004 - 23:12
Politiek wil snel doorstart lokale VVV

veendam - Het college van B en W en de gemeenteraad van Veendam hebben maandagavond verbaal een stevig robbertje gevochten over het debacle van het Toeristisch Huis Oost-Groningen (THOG). Is de lokale VVV de gebeten hond, of heeft het bestuur juist bijtijds de kat de bel aangebonden?

Wethouder Edzko Smid (VVD) las tijdens de raadsvergadering een veertien pagina's tellende verantwoording voor met betrekking tot het debacle van het Toeristisch Huis en de rol daarin van de Veendammer VVV.

Deze had van meet af aan (oktober 2002) kritiek op het Toeristisch Huis en weigerde daarom met de instelling te fuseren. Smid gaf in zijn verantwoording het bestuur van de VVV herhaaldelijk onder uit de zak.

Henk Jan Schmaal (Gemeentebelangen) toonde zich in eerste termijn 'geschokt door het kwalijke beeld' dat de wethouder schetste. "De VVV wordt ten onrechte in het beklaagdenbankje gezet, terwijl dat bestuur juist goed heeft opgelet en deed wat het college heeft nagelaten: kritisch zijn."

GroenLinks was 'verbijsterd', terwijl de PvdA repte van 'een klucht waarvoor woorden tekortschoten'. "Wat hier gepresenteerd is, daar lusten de honden geen brood van", aldus Henk Batting.

Alle fracties drongen aan op een spoedige doorstart van de lokale VVV, waarbij het huidige bestuur 'het voordeel van de twijfel wordt gegund'. Op termijn zou samenwerking met andere VVV's kunnen worden gezocht.

Gemeentebelangen diende een motie in waarin onder meer stond dat het college van B en W en de provincie 'niet adequaat en tijdig hebben gereageerd' op signalen van de VVV over de gang van zaken binnen het THOG en droeg het college in gesprek te gaan met het bestuur van de VVV.

Dat ging wethouder Smid te ver. "Wij willen allemaal zo spoedig mogelijk een doorstart, maar hoe? Deze materie is zo complex dat het college daar nu geen uitspraak over kan doen. De motie haalde het niet, nadat het college van B en W toegezegde dat er binnen drie maanden een voorstel ligt om de toekomst van de VVV zeker te stellen en daarbij nadrukkelijk het huidige bestuur betrekt.

Museumplein

Het aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegde punt over de overschrijding van 325.000 euro op de aanleg van het Museumplein, werd maandagavond wegens tijdgebrek niet meer behandeld. Het punt komt vanavond om 20.00 uur in een extra raadsvergadering aan de orde.