Overslaan en naar de inhoud gaan

Groningen onthaalt fluistertrein Dolomietshuttle

Door op maandag, 11 oktober, 2004 - 21:04
Groningen onthaalt fluistertrein Dolomietshuttle Op maandag 4 oktober hebben de burgemeester van Hoogezand-Sappemeer mevrouw M. Salet en gedeputeerde van de provincie Groningen de heer T. Musschenga officieel de zogenoemde fluistertrein verwelkomd in de provincie Groningen. De Dolomiet-shuttle rijdt in opdracht van Nedmag Industries Mining and Manufacturing B.V drie maal per week volgens een vaste route tussen Veendam en het Belgische Hermalle. De fluistertrein is een proefproject van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM, goederenvervoerder Railion en adviesbureau NedTrain Consulting. De proef maakt deel uit van het Innovatieprogramma Geluid voor weg- en spoorwegverkeer (IPG).

De provincie Groningen en de gemeente Hoogezand-Sappemeer hebben zich gezamenlijk ingespannen om de proef in Noord-Nederland te laten plaatsvinden, niet alleen omdat het geluidsreductie tot gevolg heeft, maar ook omdat de spoorlijn in Hoogezand-Sappemeer een ideale omgeving is om toekomstige (geluids-)ontwikkelingen voor het goederenvervoer per spoor te testen op effectiviteit. Om die reden hebben Hoogezand-Sappemeer en de provincie Groningen het als hun taak gezien om het bedrijfsleven te stimuleren aan een proef in deze regio mee te willen doen. Dat blijkt onder meer uit de mede-financiering van een haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd in 2000 en 2001. Na een intensieve en lange voorbereidingstijd zal Nedmag Industries in Veendam de geluidsarme Dolomietshuttle officieel in gebruik gaan nemen. De ombouw van alle wagons is daarmee een feit.

Verwelkoming

Het onthaal in Noord-Nederland heeft op 4 oktober plaatsgevonden op 2 locaties, namelijk het station Hoogezand-Sappemeer en het bedrijfsterrein van Nedmag Industries in Veendam. Allereerst heeft de shuttle om 13.25 uur het station Hoogezand-Sappemeer aangedaan. De shuttle is vervolgens na een korte stop doorgereden naar Veendam. Burgemeester Salet en gedeputeerde Musschenga hebben de laatste kilometers naar Veendam meegereden aan boord van de locomotief. In Veendam werd de fluistertrein feestelijk onthaald bij Nedmag Industries.

Pilot

In het pilotproject Fluistertrein onderzoeken het ministerie van Verkeer en Waterstaat, adviesbureau

NedTrain Consulting en goederenvervoerder Railion hoe geluidsoverlast door goederentreinen fors kan worden teruggebracht. Drie jaar lang wordt in de dagelijkse praktijk getest hoe effectief het aanpakken van geluidshinder van goederentreinen ?aan de bron? is. Die bron wordt in dit geval gevormd door de wielen van goederentreinen, de grootste producent van geluid op het spoor. Daarom wordt voor de pilot Fluistertrein een bestaande goederentrein voorzien van nieuwe wielen, wieldempers en remmen.

Tot medio 2007 zal op het traject het geluid van de Fluistertrein worden gemeten. De hoofddoelstelling van het project is een geluidsreductie van 10 dB(A), wat voor het menselijk oor een halvering is van het waargenomen geluid. Tevens moet inzicht worden verkregen in de kosten, levensduur en veiligheid van de toegepaste methoden. Bovendien is het project bedoeld om zoveel mogelijk kennis te verzamelen over maatregelen, die geluidsoverlast op het spoor kunnen verminderen. Het pilotproject Fluistertrein is een uniek project. Nooit eerder werd in Nederland gedurende zo?n lange periode een geluidsreducerende proefneming uitgevoerd in de dagelijkse praktijk, met een goederentrein die volledig in bedrijf is.