Regio

Nu aanmelden voor de jaarlijkse Provinciale VrijwilligersprijzenPRIJZEN - "Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor de samenleving. Ruim één op de drie Groningers doet vrijwilligerswerk en zet zich in voor anderen: bij de sportvereniging, op school, in wijken en buurten, bij evenementen of in de zorg. Deze onbetaalbare en fantastische inzet waarderen wij jaarlijks met de Provinciale Vrijwilligersprijzen. Meld uw favoriete organisatie aan, want vrijwilligers verdienen de schijnwerpers!"
Marianne Besselink, gedeputeerde wonen, welzijn, zorg, krimp en leefbaarheid, Provincie Groningen

U kunt uw eigen organisatie aanmelden of een andere organisatie die de prijs verdient. De organisatie is actief in de provincie Groningen, moet een voorbeeld zijn voor andere organisaties of heeft een bijzondere prestatie geleverd. U bepaalt of dat zo is. Daarnaast moet de organisatie passen binnen één van de volgende categorieën:

Zorg - Zorgvrijwilligers zetten zich in bij zorginstellingen of bij mensen thuis. Ze organiseren activiteiten of ondersteunen ouderen, zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers. Kent u een bijzondere vrijwilligersorganisatie die een voorbeeldfunctie heeft voor anderen?

Leefbaarheid - Er zijn in de provincie veel organisaties waar vrijwilligers een bijdrage leveren aan leefbaarheid in wijken en dorpen. Kent u een organisatie die dit op een aansprekende en succesvolle manier doet?

Jeugd - Veel jongeren in onze provincie zijn actief als vrijwilliger. We zijn op zoek naar een organisatie die (hoofdzakelijk) met jonge vrijwilligers (tot 25 jaar) werkt en afwisselend en uitdagend vrijwilligerswerk biedt aan jongeren.

Aanmelden kan tot 1 oktober 2014 via www.provinciegroningen.nl of download en print de folder en stuur de antwoordkaart in.