Regio

Computer- en telefoonstoring Refaja opgelostSTADSKANAAL - De computerstoring in het Refaja ziekenhuis is weer verholpen. De storing is afgelopen nacht bij een software-update ontstaan, waardoor ook het telefoonverkeer er uit lag. Naar de precieze oorzaak wordt nog gezocht.
Nadat eerst is geprobeerd de storing te verhelpen, werd om ongeveer 5.00 uur duidelijk dat het herstel meer tijd zou vragen. Hierna is besloten om een opnamestop af te kondigen en geplande operaties, behandelingen en onderzoeken niet door te laten gaan en polikliniekbezoeken waar nodig te annuleren. Dit alles om geen risico's te nemen met de patiëntveiligheid.
De meldkamer en omliggende ziekenhuizen zijn direct geïnformeerd, zodat spoedpatiënten naar elders gebracht konden worden.
Nadat alle programma's waren getest is vanaf 12.00 uur het ziekenhuis weer bereikbaar en operationeel. Van ongeveer 150 patiënten is de afspraak niet doorgegaan. Zij worden binnen een week weer opgeroepen. De zorg voor de opgenomen patiënten heeft niet geleden onder de storing.