Regio

Informatiebijeenkomst windpark N33 in MeedenMEEDEN - Op dinsdagavond 26 augustus aanstaande van 19.30 tot 22.00 uur organiseert de provincie een informatiebijeenkomst over het windpark N33. De bijeenkomst vindt plaats in het dorpshuis, Tussen Baide Meulens 16 in Meeden.

Tijdens deze informatiebijeenkomst worden de uitkomsten gepresenteeerd van het verdiepend onderzoek naar een alternatieve locatie voor het windpark, variant 6 bij de Eekerpolder. Resultaten onderzoek naar zesde variant Voor het windpark N33 zijn al eerder vijf inrichtingsvarianten door de initiatiefnemers en het Rijk onderzocht. Uit deze Milieu Effectrapportage (MER) bleek dat de variant in de Eekerpolder beter scoort op leefbaarheid en op het onderdeel landschap evenwaardig scoort.

Naar aanleiding hiervan heeft de provincie Groningen het Rijk om ruimte gevraagd voor het doen van een verdiepend onderzoek naar deze variant: de zogenaamde 'zesde variant'. Deze variant ligt ten noorden van het dorp Meeden. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van het onderzoek toegelicht en is er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de gedeputeerde William Moorlag en medewerkers van de provincie Groningen.

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.