Regio

Informatieavond: Hoe ga je om met kanker?HAREN - Het Behouden Huys in Haren gaat iedere eerste donderdag van het kwartaal een (algemene) informatiebijeenkomst verzorgen over kanker, de gevolgen daarvan en hoe daar mee om te kunnen gaan. Cliënten, verwijzers en andere belangstellenden kunnen zo op een vrijblijvende manier kennis maken met Het Behouden Huys.
Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, lijkt alle zekerheid verdwenen. Er komt veel op iemand af, eerste de klap van de diagnose en dan vaak de ingrijpende medische behandelingen. Niet alleen lichamelijk verandert er veel, maar ook sociaal en emotioneel. Hoe ga je daar mee om? Het Behouden Huys biedt kankerpatiënten en hun naasten professionele begeleiding bij de verwerking van kanker.

Programma
Eén van de therapeuten van Het Behouden Huys belicht de psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van kanker. Wat gebeurt er met je en wat kun je zelf doen? En wat als je partner kanker krijgt, of je kind? De therapeut geeft een presentatie en een rondleiding. Het zorgaanbod van Het Behouden Huys komt hierin naar voren. Er is hulp voor patiënten, partners, kinderen, gezinnen en nabestaanden. De therapieën zijn er in verschillende vormen: groepsgesprekken, individuele gesprekken, creatieve therapie en lichaamsgerichte therapie. Ook huisbezoeken zijn mogelijk. Daarnaast zal een cliënt vertellen over zijn/haar eigen ervaring met Het Behouden Huys. Na afloop is er ruimte om in gesprek te gaan of vragen te stellen.

Geplande avonden
De eerste avond staat gepland op 5 juni as. Daarna staat er elke eerste donderdag van het kwartaal een informatieavond gepland.

Data 2014:
5 juni 2014
2 oktober 2014

Data 2015:
8 januari 2015
2 april 2015
2 juli 2015
1 oktober 2015

Tijdstip:
19:30 uur - 21:30 uur

In verband met de beperkte ruimte vraagt Het Behouden Huys belangstellenden om zich telefonisch (050 406 2400) of per mail (info@behoudenhuys.nl) aan te melden. De informatieavonden vinden plaats bij Het Behouden Huys, Rijksstraatweg 363a in Haren.

Het Behouden Huys
Het Behouden Huys biedt kankerpatiënten en hun naasten professionele en betrokken begeleiding bij de verwerking van de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen van hun ziekte. Er is begeleiding mogelijk voor iedereen, ongeacht de leeftijd, ziektefase, prognose of het stadium van het ziekteproces. Jaarlijks weten ruim 700 mensen hun weg te vinden naar het centrum. Het Behouden Huys biedt mensen de mogelijkheid op eigen kracht de regie in hun leven te (her)nemen en antwoorden te vinden op vragen waarmee ze door kanker worden geconfronteerd. Naast de hoofdvestiging in Haren kunnen cliënten ook terecht op locaties in Delfzijl, Oostwold, Assen, Emmen en Drachten.

Meer informatie vindt u op www.behoudenhuys.nl en www.behoudenhuys.nl/informatieavond