Regio

OZG ontvangt certificaat voor medische technologieWINSCHOTEN/DELFZIJL - Deze week ontving de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) het QMT certificaat. QMT staat voor Quality for Medical Technology. Het is een kwaliteitssysteem voor het borgen van veilig werken met medische apparatuur in de zorg, ontwikkeld door TNO. De OZG is het tweede ziekenhuis in Nederland dat een dergelijk certificaat ontvangt voor de beheersing van medische technologie.
Doel
De medische technologie krijgt een steeds prominentere rol in de zorgverlening. Onbetrouwbare medische apparatuur kan de patiëntveiligheid ernstig in gevaar brengen. Het doel van QMT is de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis inzichtelijk te maken voor patiënten en medewerkers, zodat zij op een veilige manier met medische apparatuur omgaan. In het QMT kwaliteitssysteem van de OZG zijn alle processtappen vastgelegd en worden deze uitvoerig gecontroleerd.
Eindoordeel positief
In 2013 heeft de OZG een QMT certificering aangevraagd bij TÜV Rheinland Nederland B.V., die gespecialiseerd is in het testen, keuren en certificeren van producten in onder andere de medische sector, ICT en industrie. In samenwerking met verschillende afdelingen heeft de OZG voor haar risicovolle apparatuur, eisen ontwikkeld waaraan de technologie aantoonbaar moet voldoen.
In november 2013 werd de OZG door TÜV Rheinland Nederland B.V. geauditeerd en werd bekend dat het eindoordeel van de TUV positief is.
Te weinig aandacht
Volgens projectleider Paul van der Meij van de OZG is er met de beheersing van medische technologie in ziekenhuizen nog te weinig aandacht voor de meerwaarde van QMT. Zorginstellingen worden de laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd met diverse eisen en normen. Hierbij is het overzicht in de organisaties vaak zoek. Door het hanteren van één geïntegreerd kwaliteitssysteem voor de medische technologie, kunnen zorginstellingen kennis uitwisselen en een gezamenlijke invulling geven aan de kwaliteitsborging.