Overslaan en naar de inhoud gaan

50 miljoen beschikbaar voor Gronings bedrijfsleven

Door op dinsdag, 7 januari, 2014 - 18:07

Provincie Groningen richt dakfonds op ter
ondersteuning van Midden en Klein Bedrijf

GRONINGEN - Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen wil een financieel dakfonds oprichten waaruit het Midden en Klein Bedrijf in Groningen kan putten voor de vestiging en groei van ondernemingen. Het dakfonds, dat andere fondsen aanvult, heeft een beoogde grootte van 50 miljoen euro. Groningse bedrijven kunnen met het inleveren van een businessplan bij de diverse beschikbare fondsen leningen aantrekken, participaties aangaan of garantstellingen verkrijgen.

De provincie Groningen wil met het instellen van het dakfonds de Groningse economie stimuleren. Het Midden en Klein Bedrijf levert de belangrijkste bijdrage aan de werkgelegenheid in Groningen en heeft last van een niet goed functionerende kapitaalmarkt. Bovendien zijn er in de toekomst minder Rijks- en Europese subsidies voor het MKB beschikbaar. Met het instellen van het revolverende fonds ondersteunt de provincie innovaties en bedrijfsuitbreidingen in de belangrijke MKB sector.

Gezien de expertise die nodig is om te beoordelen of businessplannen voldoende revolverend zijn en marktgericht, wil de provincie Groningen de uitvoering van het dakfonds onderbrengen in een besloten vennootschap, dat beheerd wordt door de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij. De provincie houdt invloed op het fonds door prioriteitsaandelen en met een investeringsinstructie.

Het voorstel om een revolverend fonds voor stuwende Groninger MKB-bedrijven(*1) in te stellen wordt samen met een afwegingskader over het provinciale vermogen aan Provinciale Staten voorgelegd. Al langer leeft bij Gedeputeerde Staten de wens om het opgebouwde provinciale vermogen (onder andere door de verkoop van aandelen Essent) in te zetten voor de realisatie van publieke doelen. Het instellen van een fonds voor het MKB past in het afwegingskader.

Indien Provinciale Staten instemmen met de kaderregeling en de oprichting van een revolverend fonds wordt goedkeuring aan de minister van BZK gevraagd en worden de uitgangspunten verder uitgewerkt. Naar verwachting kan het dakfonds halverwege dit jaar van start gaan, zodat er financiële middelen voor het MKB vrijkomen.

(*1) Met het stuwend MKB bedoelen we dat deel van het MKB dat haar producten voor het grootste deel buiten de provincie afzet. Meer dan 50% van de omzet is afkomstig van buiten de provincie. Bij MKB ondernemingen zijn er minder dan 250 personen werkzaam en is de jaaromzet kleiner dan € 50 miljoen of overschrijdt het jaarlijkse balanstotaal de € 43 miljoen niet.