Regio

Gemeenteraad Oldambt besluit positief over nieuwsbouwaanvraag OZGOLDAMBT - Woensdag 18 december jl. heeft de gemeenteraad van Oldambt een positief besluit genomen over de bouwaanvraag die de OZG eind juni had ingediend. Dit besluit zal in januari worden gepubliceerd. Daarna heeft iedereen, die eerder een zienswijze (= bezwaar) op de bouwaanvraag had ingediend, de mogelijkheid tegen het gemeenteraadsbesluit beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Dit kan tot eind februari 2014.

Het besluit van de gemeenteraad betekent dat er een volgende stap op weg naar het nieuwe ziekenhuis in Scheemda gezet gaat worden. Naast dit traject rond de locatie voor de nieuwbouw, lopen de trajecten rond de ontwikkeling van de binnenkant van het gebouw en het vinden van een koper voor de huidige panden van de OZG in Delfzijl en Winschoten. De resultaten van deze beide trajecten, die zich op dit moment in het stadium van onderzoeken en uitwerken bevinden, zijn belangrijk en nodig voor het starten van het traject van financiering. De verwachting is dat begin 2014 dit traject kan worden opgepakt.
De OZG heeft het volste vertrouwen ook deze trajecten met succes te kunnen afronden. Uitgangspunt blijft dat na de zomer 2014 de daadwerkelijke start van de bouw kan plaatsvinden.
Het besluit van de gemeenteraad Oldambt sluit een periode van één jaar af waarbinnen zowel het project is ontwikkeld als de vergunningsaanvraag is doorlopen. Er zijn in Nederland geen andere projecten van een dergelijke omvang bekend waarbij er zo snel tot vergunningverlening is gekomen.