Regio

Nieuw routebureau werkt aan kwaliteit van alle fiets- en wandelroutes in GroningenPROVINCIE - Stichting Wandelen Groningen sluit op 19 december het project ‘Wandelen Groningen' af met de oprichting van het Routebureau Groningen. Met de toekenning van bijna 200.000 euro subsidie door de provincie Groningen en de toegezegde bijdrage van een meerderheid van de gemeenten gaat het bureau voor alle wandel- en fietsroutes in de provincie vanaf 1 januari van start. "Het Routebureau Groningen is een belangrijke impuls voor de verdere ontwikkeling van Groningen als toeristische provincie", aldus gedeputeerde Toerisme en Recreactie Yvonne van Mastrigt.

Donderdag 19 december wordt in het kerkje van Obergum (Winsum) de slotbijeenkomst gehouden van het project Wandelen Groningen. De gelijknamige stichting maakt dan tegelijk de oprichting van het Routebureau Groningen per 1 januari 2014 bekend. Van Mastrigt zal toelichten waarom de provincie dit initiatief steunt met een bijdrage van 191.000 euro. Het Routebureau is van groot belang voor recreatie en toerisme in Groningen, omdat het voorziet in een behoefte aan coördinatie en afstemming, zowel bij gemeenten als bij actieve burgers.

Het verwerven van steun bij de laatste gemeenten wordt de eerste taak van het bureau. Het Routebureau wordt alleen een succes als naast de provincie alle Groninger gemeenten bijdragen, benadrukt Van Mastrigt. "Wandelen en fietsen in Groningen is goed voor lijf en leden én de portemonnee van toeristische ondernemers wordt erdoor gevuld. Als provincie hebben wij onze bijdrage geleverd. Ik hoop dat alle Groninger gemeenten ons voorbeeld volgen."

Waarborg voor de toekomst

Het project ‘Wandelen Groningen' heeft ervoor gezorgd dat alle wandelroutes in de provincie in kaart zijn gebracht, door vrijwilligers zijn nagelopen en vanaf begin 2014 voor recreanten en toeristen vindbaar zijn op de website wandelen.groningen.nl. De Stichting Wandelen Groningen wilde de zekerheid dat het resultaat van het project gewaarborgd is voor de toekomst, maar ook dat de grote groep wandelvrijwilligers die zich voor de Stichting inzetten, dat werk kan blijven doen.

"Er is veel tijd en geld gestoken in het wandelnetwerk. Alle routes zijn nu niet alleen te vinden, maar als bezoekers van de website kun je ook nog eens kiezen op bijvoorbeeld korte of lange route of verhard of onverhard. Met dit project hebben we het prachtige Ommeland ontsloten; de leefomgeving van de dorpsbewoners, de ‘tuin' van de stadjers en een mooi wandelgebied voor de rest van de wereld", vertelt voorzitter Jannie Reinders. "Maar als je het niet bijhoudt, ben je het zo weer kwijt. Het is belangrijk dat het actueel wordt gehouden."

Bekend was dat op het gebied van fietsroutes ook behoefte bestond aan een overkoepelende organisatie die kan werken aan de kwaliteit en promotie van alle routes. De Stichting Wandelen Groningen besloot daarom een bureau op te richten voor alle routegebonden recreatie. In eerste instantie richt het nieuwe bureau zich op fiets- en wandelroutes, maar de ambitie is in de toekomst ook de coördinatie en afstemming van alle routegebonden recreatie bij het bureau onder te brengen.

Beheer en onderhoud
Het Routebureau richt zich in eerste instantie op coördinatie en afstemming. Het zorgt er onder meer voor dat de website actueel blijft en dat alles wat beheer en onderhoud van paden aangaat, zo veel mogelijk centraal wordt geregeld. Ook wil het, zij het niet onmiddellijk, uitvoerende taken via onderhoudspakketten aanbieden aan gemeenten. Reinders wijst verder op het belang van het Routebureau voor de vele wandelvrijwilligers. "Neem nu de storm laatst, waarbij zo veel bomen zijn omgewaaid. Dan is het mooi dat vrijwilligers die ‘hun' route wandelen kunnen doorgeven waar het pad versperd is of waar schade is ontstaan, zodat het Routebureau dat kan doorgeven aan de eigenaar en er actie kan worden ondernomen. Zo houden we het wandelnetwerk toegankelijk. Dat geldt overigens voor alle wandelaars en fietsers in Groningen. Wie iets opmerkt wat andere recreanten zouden moeten weten, kan dat doorgeven aan het Routebureau. Zo kunnen we met elkaar zorg dragen voor de routes in Groningen. Dat bepaalt de kwaliteit van een belangrijk onderdeel van het recreatieve aanbod van de provincie."

Stichting Wandelen Groningen

De Stichting Wandelen Groningen is een initiatief van de vereniging Groninger Dorpen, de Stichting Oude Groninger Kerken en Landschapsbeheer Groningen. In de stichting werken alle organisaties die wandelen in Groningen op de kaart willen zetten samen aan een goede wandelstructuur.