Regio

Vaatkeurmerk voor Refaja ziekenhuisSTADSKANAAL - Het Refaja ziekenhuis heeft opnieuw het Vaatkeurmerk gekregen. Dat betekent dat het ziekenhuis voldoet aan de verscherpte kwaliteitseisen van de Hart&Vaatgroep. Het ziekenhuis krijgt het samenwerkingskeurmerk, omdat de chirurgen van het Refaja ziekenhuis, het Ziekenhuis Bethesda en het Scheper Ziekenhuis als één maatschap samenwerken; ook op het gebied van de vaatchirurgie.
Het Vaatkeurmerk richt zich op de kwaliteit van behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. Het keurmerk helpt vaatpatiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden.

De Hart&Vaatgroep

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl. Het Vaatkeurmerk 2013 is in samenwerking met het onderzoeksbureau MediQuest uitgevoerd.

In totaal ontvangen 82 ziekenhuizen het aangescherpte Vaatkeurmerk.
Meer informatie:www.hartenvaatgroep.nl.