Regio

OZG en Refaja geven voorlichting over Kanker en WerkWINSCHOTEN/DELFZIJL/STADSKANAAL - Op dinsdag 29 oktober organiseren de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) en het Refaja ziekenhuis, een voorlichtingsbijeenkomst over kanker en werk. Patiënten, partners en overige belangstellenden, die te maken kregen met kanker en geïnformeerd willen worden over werkhervatting na een behandeling vanwege kanker, zijn van harte welkom. De bijeenkomst wordt gehouden in de grote zaal van het personeelsgebouw van locatie Lucas, Schönfeldsingel 57 in Winschoten en begint om 19.15 uur.

Op het gebied van kankerbestrijding is in de medische wereld veel bereikt. De overlevingskansen zijn sterk toegenomen. Medewerkers worden ziek, maar worden ook steeds vaker weer beter. Zij willen dan ook graag weer meedraaien in de maatschappij door te werken. Vaak is er een enorme motivatie om het werk te behouden, of om weer aan het werk te gaan, vanuit vele beweegredenen. Dat kan een financiële basis zijn, sociale contacten, persoonlijke zingeving of omdat men plezier aan werken beleefd.
Veel vragen
Wanneer bij iemand de diagnose kanker wordt gesteld, verandert er veel. Er volgt behandeling waardoor werken tijdelijk of helemaal niet meer mogelijk is. Dit roept veel vragen op zoals: Hoe pak ik mijn werk weer op? Hoe is de regelgeving? Wanneer ben ik weer in staat om te werken? Wat wil ik zelf? Wat is mijn rol? Wat is de rol van de werkgever? En zo zullen er wellicht veel meer vragen bij mensen opkomen.

Deskundigen
Tijdens de voorlichtingsavond geven een aantal deskundigen, waaronder een re-integratiecoach en counselor van Stap.nu en een bedrijfsarts/bedrijfsconsulent Oncologie, advies. Ook licht een patiënt haar eigen ervaringen over kanker en werkhervatting nader toe. Verder is er een forumdiscussie onder leiding van een verpleegkundig consulent Oncologie van de OZG. Zie voor meer informatie het programma op www.ozg.nl.

Inlichtingen en aanmelden
Belangstellenden kunnen informatie inwinnen of zich aanmelden via het
algemene telefoonnummer van de OZG: 088 - 066 1000 en vragen naar de
verpleegkundig consulent/specialist Oncologie, locatie Delfzicht of locatie Lucas.
E-mail: afd.oncologie@ozg.eu of oncologie.delfzicht@ozg.eu.

Bij het Refaja ziekenhuis kunnen belangstellenden informatie inwinnen of zich aanmelden via het rechtstreekse telefoonnummer van de oncologieverpleegkundige: 0599 - 654529 of via e-mail: oncologie@refaja.nl