Overslaan en naar de inhoud gaan

Provincie Groningen presenteert begroting 2014

Door op vrijdag, 16 augustus, 2013 - 18:27

Provincie bezuinigt en investeert in werk, energie en leefbaarheid

REGIO - In de begroting van 2014 kan de provincie bijna € 320,25 miljoen besteden. Dat is ongeveer € 22 miljoen minder dan in 2013. De begroting is solide: in 2014 bedraagt het begrotingsoverschot ca. € 5,1 miljoen. Dat is het gevolg van een bezuinigingspakket van € 9 miljoen dat Provinciale Staten in juni hebben goedgekeurd. Ondanks de bezuinigingen blijft de provincie de komende jaren uit de reserves fors investeren in de infrastructuur, de economische ontwikkeling en de leefbaarheid in de provincie.

Om de provinciale financiën op orde te houden, is in de afgelopen jaren fors bezuinigd. De bezuinigingen zijn noodzakelijk omdat de provincie minder middelen van het rijk ontvangt en door een tegenvallende ontwikkeling van de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting (MRB). Er worden minder auto's verkocht die bovendien kleiner zijn en daardoor in het lagere tarief voor de MRB vallen. Er wordt onder andere bezuinigd op cultuur en natuur. Naast bezuinigen, investeert de provincie stevig in in bereikbaarheid, werk, energie en leefbaarheid.

Gedeputeerde William Moorlag : "Bezuinigen is nodig, maar het is in deze tijd belangrijk om ook de economie en de werkgelegenheid te stimuleren. Uit de beschikbare reserves kan de provincie tot 2020 fors investeren. Zo is € 30 miljoen vrij gemaakt om de leefbaarheid in de Winschoten, Delfzijl en de Marne een impuls te geven. Met de inzet van dit geld worden de centra van Delfzijl en Winschoten versterkt. In de Marne wordt vooral geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van Lauwersoog voor toerisme en visserij. En ook door te investeren in de aanpak van wegen, zoals de Oostelijke ringweg in Groningen en de verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek, verbeteren we de bereikbaarheid en zorgen we voor werk", aldus gedeputeerde Moorlag.

De provincie trekt ook veel geld uit voor bijvoorbeeld openbaar vervoer. Zo draagt de provincie € 40 miljoen bij aan het verbeteren van het openbaar vervoer in en om de stad Groningen. De gemeente Groningen en de Regio Groningen Assen dragen hier ook aan bij. In de stad Groningen gaan meer en langere bussen rijden.

En op belangrijke knooppunten in de stad (zoals Europapark en het Noorderstation) komen busverbindingen met bijvoorbeeld het UMCG of het Zernikecomplex. Deze maatregelen zijn nodig om de bereikbaarheid van bedrijven en voorzieningen van de belangrijkste economische kernzone van de provincie op peil te houden.