Regio

Minder extreme hardrijders op A7REGIO - Er zijn minder (extreme) hardrijders op de A7 en de gemiddelde snelheid op de snelweg is tijdens het eerste half jaar van het project A7 Veilig gedaald. Zo blijkt uit onderzoek dat de projectorganisatie van A7 Veilig heeft laten verrichten. De intensieve verkeerscontroles en voorlichting hebben een positief effect. In het onderzoek is de situatie vergeleken met andere snelwegen in Noord-Nederland. Om te kijken of het effect blijvend is, laat Rijkswaterstaat dit jaar opnieuw metingen verrichten. "Het is een goede start, maar we willen veel meer bereiken", zegt Gerrit Schenk van Rijkswaterstaat. "Het aantal ongevallen moet dalen en het veiligheidsgevoel van weggebruikers moet toenemen."

Het project A7 Veilig is ruim een jaar geleden gestart. Uit de eerste resultaten blijkt dat in 2012 de politie 3393 verkeersdeelnemers langs de kant van de weg heeft gezet en heeft bekeurd op het traject van Afsluitdijk tot Bad Nieuweschans. In 130 gevallen werd daarbij het rijbewijs ingenomen. De meeste mensen werden staande gehouden vanwege hun (veel te) hoge snelheid. Ook is een flinke groep (468 mensen) aangesproken op bellen achter het stuur, iets wat vaak tot gevaarlijke situaties en ongevallen leidt. De politie zet de controles in 2013 onverminderd door en richt zich daarbij nog meer op rijgedrag dat door weggebruikers zelf wordt aangeduid als gevaarlijk of irritant. Denk aan langdurig links rijden, onvoldoende afstand houden, geen richting aangeven of te langzaam rijden.

Veiligheidsgevoelens dalen licht na zomer 2012
De reacties van weggebruikers zijn van grote waarde voor de projectorganisatie van A7 Veilig. Iedereen kan zijn mening geven via een online enquête op de website a7veilig.nl. Via peilingen in de respons heeft de projectorganisatie een beeld van de veiligheidsgevoelens verkregen van inmiddels ruim 5000 weggebruikers. Na de laatste peiling (in december/januari 2013) blijkt dat het veiligheidsgevoel in het begin van 2012 duidelijk groeide en in de tweede helft van het jaar heel licht is afgenomen. Voelde in december 2011 62% zich (heel) veilig op de A7, in de lente was dat 69% en in juni/juli 65%. In het najaar daalde dat naar 58% en exact een jaar na de start 59%. Slechts een kleine groep voelt zich uitgesproken onveilig op de A7 (3,8% bij begin project en 5,5% na één jaar). In- en uitvoegstroken en knooppunten worden als meest onveilige stukken ervaren.

Extra voorlichting
De voorlopige resultaten zijn voor de projectorganisatie reden om onverminderd door te gaan met de activiteiten op de snelweg. Dit jaar zetten de partijen daarbij bovendien extra voorlichting in over veilig rijgedrag. In volgende metingen onder het publiek en onderzoek van snelheidsgegevens zal moeten blijken of de aanpak het gewenste effect sorteert. De eerstvolgende publieksmeting vindt plaats in juni 2013.

A7 Veilig
Het project A7 Veilig is bedoeld om de verkeersveiligheid en doorstroming op de rijksweg A7 van de Afsluitdijk tot Bad Nieuweschans te verbeteren. In het project A7 Veilig werken Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de politie, Openbaar Ministerie en de provincies Fryslân en Groningen samen.