Oud Veendam

Centrum, deel 2Rink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Een van de mooiste gebouwen die Veendam heden ten dage nog rijk is, is de voormalige Hoogere Burgerschool waarin nu het Veenkoloniaal Museum is gevestigd. Het gebouw dat opgeleverd werd in 1911 was destijds een van de eerste gebouwen die werd gebouwd in het kader van het stratenplan. Het gebouw bezit een prachtige voorgevel. Geheel links ziet men de rails van het smalspoor dat komende uit de Kerkstraat via de van Beresteinstraat naar het station ging.

Hierbij een uitzicht op de Hoogere Burgerschool vanuit de voormalige Veenlusttuin. De tuin die jammer genoeg opgeofferd werd aan de Promenade had een achteruitgang aan de Winkler Prinstraat. Aan de rechterzijde bevond zich het grote sportterrein. Deze foto uit 1934 laat zien dat Veendam toen echt het predikaat ‘Parkstad' verdiende. Of het dit met het huidige beleid nog steeds zo verdiend valt te betwijfelen.

Op deze foto de Burgemeester de Hoopstraat. Aan de rechterzijde de conciërgewoning die behoorde tot de Hoogere Burgerschool. De kleine boompjes aan de rechterzijde zijn uitgegroeid tot volwassen beuken.

De Torenstraat heet tegenwoordig ds. Petersenstraat. Vanuit deze straat had men vroeger zicht op zes torens. De toren op de achtergrond behoort toe aan de Ned. Hervormde kerk aan de Kerkstraat.

Deze foto is genomen in de voormalige Torenstraat in de richting van de Jacob Bruggemalaan. Links de voormalige Chr. ULO en iets verder de Chr. lagere school. De ulo werd gebouwd in 1921 en de lagere school in 1916. Op de achtergrond de gereformeerde kerk aan de Jac. Bruggemalaan.

Hier de Chr. lagere school die gebouwd werd in 1916 en in de plaats kwam voor de school die stond op de doorbraak van de Torenstraat met de Jacob Bruggemalaan. Deze doorbraak werd gemaakt in het kader van het stratenplan. De school werd later aan beide zijden verhoogd met een verdieping en het karakteristieke torentje verdween.