Oud Veendam

Beneden VerlaatRink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Het Beneden Verlaat was tot het eind van de negentiende eeuw het centrum van Veendam. Het was er altijd een drukte van belang daar zowel de schepen uit het Westerdiep als die uit het Oosterdiep hier de sluis moesten passeren. Vele bedrijven en winkeltjes hadden zich hier gevestigd. Deze foto toont de situatie rond het eind van de negentiende eeuw. Te zien is de sluis, de klapbrug en de aardappelmeelfabriek van Meihuizen Boon opgericht in 1865

Een luchtfoto van de aardappelmeelfabriek van Meihuizen Boon. Deze fabriek behoorde tot een van de eerste in zijn soort. De productie werd in 1935 gestaakt en kort erna werd de fabriek afgebroken. Op deze plaats staat nu oa. een fabriek voor scholmeubilair. De aardappelmeelfabriek maakte gebruik van het schone water van de Oude AE die door de polder achter de fabriek liep daar het water uit het kanaal voor de fabriek door de vervuiling niet bruikbaar was.

Deze foto toont goed de aardappelmeelfabriek en de sluis aan het Ben. Verlaat. De fabriek is reeds verdwenen en ook de oude huizen rondom de fabriek zijn in de loop van de tijd gesloopt.

Het is een bedrijvigheid alom op deze foto. Het toont het Ben Verlaat omstreeks 1915. Nog steeds is er veel te beleven aan het Ben. Verlaat hoewel de scheepvaart langzaamaan afnam en er minder schepen de sluis passeerden. Heden ten dage is het kanaal deels gedempt, de brug verdwenen en is de sluis niet meer dan een vervallen overblijfsel uit de historische rijke tijden van weleer. Als deze sluis eens zou kunnen spreken wat zou ze een rijke bron van historische vertellingen kunnen zijn. De schepen en de daarbij behorende bedrijvigheid zijn voor altijd verdwenen en nooit zal er meer een turf of aardappelschuit deze sluis passeren.

Deze foto is genomen vanaf het Scholthuizen in de richting van de Vredenrustlaan. De foto is genomen in de begin jaren zestig. Aan de slagbomen bij de brug is kan men opmaken dat het Westerdiep nog in gebruik was. De Vredenrustlaan maakt deel uit van het uitbreidingsplan, Plan Noord. Tot voor de uitbreiding was dit alles open veld en als men uit de Middenweg vanuit de richting Muntendam kwam moest men de weg vervolgen via het Westerdiep.

Een foto genomen vanuit de Vredenrustlaan richting Muntendam Hier passeert men Scholthuizen wat gezien wordt als het oudste gedeelte van Veendam. Scholthuizen ligt op een uitloper van een zandrug en werd reeds voor de stichting van Veendam bewoont onder de naam Boven Muntendam.