Oud Veendam

EgypteneindRink Oosting is amateurhistoricus en verzamelt oude foto´s en verhalen die de geschiedenis van Veendam vertellen. Wekelijks op parkstadveendam een nieuw verhaal, zoveel mogelijk inhakend op de actualiteit, omlijst met foto's. Mocht u zelf in het bezit zijn van oude foto's, ansichtkaarten, dia's, oude nota's, verhalen enz. U kunt Rink Oosting bereiken op telefoonnummer 06-41586400 of per e-mail: rinkoosting@online.nl


Hier is het allemaal begonnen, het Egypteneinde. Toen er in 1647 begonnen werd met het ontginnen van het veen groef men vanuit het dan reeds aanwezige Medemerdiep, een kanaal zuidwaarts, het Oosterdiep. Nadat het Beneden Verlaat is gegraven wordt het laatste gedeelte van het Egypteneinde gedempt en wordt het een doodlopend kanaal.

Een prachtige overzichtsfoto van het Egypteneinde zoals het er eens bijlag. Het kanaal is nu gedempt en niets wijst er op dat hier eens water heeft gelopen. De foto is van voor de jaren veertig en genomen ter hoogte van nummer 61.

Deze foto is genomen vanaf het Oosterdiep in de richting van Meeden. De foto dateert uit de begin jaren dertig. Let ook eens op de handkar links en de schippershuizen rechts.

Een van de scholen die Veendam eens rijk was. Het betreft een Chr. Kostschool op de hoek van het Beneden Dwarsdiep en het Egypteneinde. Van deze school is alleen bekend dat het een school betrof voor meisjes van de gegoede burgerij. De directrice was Mej. L.W. Karsen. Verder is er weinig van deze school bekend. De foto dateert van ± 1915

Een uniek exemplaar. Het toont het kruispunt van het Ben. Oosterdiep, het Egypteneinde en het Ben. Dwarsdiep. Het gebouw in de hoek is de Chr. Kostschool van Mej. Karsen tevens zou dit de geboorteplaats zijn van de bekende dominee de Cock. De molen rechts is van Mulder. Het onderste gedeelte is nog steeds aanwezig.

Een foto genomen vanaf de brug over het Ben. Dwarsdiep aan de Oosterdiepzijde. De foto is genomen halverwege de jaren vijftig. De molen van Mulder is reeds verdwenen. Links is nog net een gedeelte te zien van de kunstmesthandel van Tonkes.