Regio

Hoofdlijnenakkoord 'Veur Mekoar' gepresenteerdvvvvvvvvvvv.jpg

Veur Mekoar, dat is de titel van het hoofdlijnenakkoord van de BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang. Met gepaste trots presenteren wij dit akkoord waarin wij de Groningers voorop stellen. 

Stijl van besturen
Met een verbindende, duidelijke, eerlijke en oprechte stijl van besturen werken wij de komende periode 2023 - 2027 aan de verbetering van de brede welvaart van de inwoners van de provincie Groningen. Door met partners het goede te doen voor de Groningers willen we het vertrouwen in de overheid herstellen. Hiervoor is een intensief gesprek met de samenleving nodig waar, bij het maken van plannen, de Groningers en de unieke identiteit van onze provincie centraal staan. Wij plaatsen de belangen van onze inwoners voorop. Ook als we onze verantwoordelijkheden nemen bij landelijke opgaven in de landbouw, natuur, energie, mobiliteit en gezondheid. Verandering heeft alleen kans van slagen als ze gedragen en beleefd wordt door verreweg de meeste Groningers. 

Gemeenschappen
Wij gaan investeren in gemeenschappen. Een dorpshuis, winkel, bushalte, basisschool, en een rijk verenigingsleven betekenen ontzettend veel voor hoe inwoners hun gemeenschap beleven en er toekomstperspectief in zien. Daarnaast zetten wij ons in voor het regionale centrabeleid. Hierin maken we plannen voor de leefbaarheid van de kleine steden en kernen die een centrumfunctie vervullen in de provincie. Daarbij vinden wij dat elke Groninger recht heeft op een goede, veilige en betaalbare woning. Een woning die past bij iedere levensfase en in een omgeving die aansluit bij ieders wensen. Wij zetten ons in voor een goede bereikbaarheid van Stad én Ommeland. Reizen moet veilig, vlot en betaalbaar kunnen. Of dat nu met het openbaar vervoer, de auto of de fiets is.  

Mijnbouw
De Rijksoverheid en de oliemaatschappijen hebben in onze provincie een slepende en ontwrichtende ramp veroorzaakt. De parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen heeft haarfijn blootgelegd hoe enerzijds het sturen op geld verdienen en anderzijds de kosten beheersbaar houden hebben geleid tot een onhoudbare situatie in onze provincie. Wij gaan ons samen met de gemeenten en inwoners inzetten voor écht een 'nij begun'. Centraal staat een integrale en gebiedsgerichte aanpak, waarin we werken vanuit vertrouwen in de burger en oplossingsgericht denken. Met als doel dat het gebied, de woningen en de mensen er daadwerkelijk mee geholpen zijn. 

Landelijk gebied
Groningen is en blijft een landbouwprovincie. Voor zowel het herstellen en versterken van natuur, als voor de vastgelopen vergunningverlening (denk bijvoorbeeld aan PAS-melders en interimmers) zien wij de noodzaak om te werken aan een integrale aanpak voor een transitie in het Landelijk Gebied. We proberen daarin de opgaven en wettelijke verplichtingen in te vullen op het gebied van stikstof, klimaat, biodiversiteit en de kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van water. Die overgang geven we op Groningse wijze gaandeweg verder vorm: gebiedsgericht willen wij komen tot maatregelen als antwoord op de juridische en ecologische uitdagingen. Daarbij is draagvlak van de grondeigenaren van groot belang. Gedwongen onteigening om nieuwe natuur te ontwikkelen of stikstof- of broeikasuitstoot te verminderen is wat ons betreft niet aan de orde.  

Economie
We maken werk van een nieuwe economische visie. Daarin hebben we aandacht voor de ontwikkeling en groei van de agrarische sector, vrijetijdseconomie, health-sector, innovatieve en groene industrie, maakindustrie, gezondheid, transport, onze industrieterreinen en winkelkernen. Wij zoeken hierin naar samenhang en (internationale) samenwerking, zodat sectoren van elkaar kunnen leren en vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Zo stimuleren wij ook de arbeidsmarkt.  

Wij zien Groningen Airport Eelde als een belangrijke voorziening voor onze provincie en een aanvullend onderdeel van onze infrastructuur. De komende jaren ondersteunen wij het vliegveld met ons aandeel in de NEDAB-subsidie (Niet Economische Diensten van Algemeen Belang). 
 
Ook investeren wij de komende periode in onze vrijetijdseconomie. Dit draagt bij aan de werkgelegenheid en de leefbaarheid van Groningers.

Provinciebestuurders
De beoogd gedeputeerden zijn Henk Emmens (BBB), Tjeerd van Dekken (PvdA), Johan Hamster (ChristenUnie), Bram Schmaal (Groninger Belang) en Susan Top (partijloos). Dit is voor het  eerst dat een partijloze gedeputeerde in het college plaatsneemt. Tijdens een extra Statenvergadering op 5 juli staat de installatie van de kandidaat-gedeputeerden op de agenda.

Zetelverdeling
Op 15 maart 2023 vonden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten van de provincie Groningen. De BBB was de grote winnaar van de Statenverkiezingen en veroverde als nieuwkomer 12 zetels. De PvdA volgde met 5. ChristenUnie en Groninger Belang hebben elk 3 zetels. In totaal hebben ze hiermee 23 van de 43 zetels in Provinciale Staten.
 
Downloads
•    Hoofdlijnenakkoord 'Veur Mekoar' (PDF)
•    Portefeuilleverdeling (PDF)
•    Aanbiedingsbrief formateur Ard van der Tuuk (PDF)
 

 

Nieuws, Regio

Hoppenbrouwers op koers naar landelijke dekking
met vijf nieuwe overnames Schermopname (584).png

Hoppenbrouwers Techniek is op koers om in 2030 te groeien naar landelijke dekking met een omzet van 1 miljard euro en 5000 medewerkers. De groeistrategie van de technisch dienstverlener richt zich onder meer op het openen van meerdere vestigingen, waarbij het uitgangspunt is om ieder jaar 10% autonoom te groeien en 10% middels overnames. In het eerste half jaar van 2023 heeft Hoppenbrouwers vijf overnames gedaan met een totale omzet van 70 miljoen euro en heeft hierdoor inmiddels 22 vestigingen verspreid over het land.  

In maart werd de Drents-Groningse Top Installatiegroep met twee vestigingen in Hoogeveen en Veendam ingelijfd, waardoor de technisch dienstverlener nu ook in het noordoosten van het land goed vertegenwoordigd is. In mei nam Hoppenbrouwers het Technisch Installatiebureau Van Wijngaarden over uit Nieuwerkerk a/d IJssel en in diezelfde maand integreerde het bedrijf systemintegrator Control Digit BV in haar vestiging in Deurne waarmee ze haar cluster Industriële Automatisering een boost gaf. In juni werd Nijsten Elektrotechniek geïntegreerd in de vestiging van Hoppenbrouwers in Sittard en met de recente overname van Van Thiel Optimaal in Schijndel wordt Brabant versterkt op het gebied van werktuigbouwkundige installaties en duurzaamheid. Henny de Haas, algemeen directeur is enthousiast over deze groeiontwikkeling: ‘Al deze bedrijven sluiten naadloos aan bij onze strategie. Het zijn familiebedrijven met een goede cultuurfit die graag een professionaliseringsslag willen maken. Ze hebben, net als wij, autonomie hoog in het vaandel staan en hebben veel aandacht voor hun medewerkers. Door sommige overnames kunnen we onze positie verstevigen in een bepaalde regio, bij andere overnames vergroten we juist onze kennis en expertise of kunnen we ons klantenportfolio verbreden.’  

Bedrijven met meerwaarde 
De Haas ziet nog steeds veel beweging en aanbod van bedrijven binnen de overnamemarkt; tegelijkertijd is er ook veel vraag. De algemeen directeur van Hoppenbrouwers geeft aan: ‘We merken dat de overnamemarkt ook vaker wordt ingenomen door organisaties buiten de branche, zoals private equity partijen en bouwbedrijven die hun business willen verbreden met technische dienstverlening. Wij bouwen door op onze lange termijnstrategie en willen vooral goed integreren en onze expertise uitbreiden. Jaarlijks bieden zich zo’n 60 kleine- en middelgrote bedrijven bij ons aan, waarbij wij heel selectief overnames doen, een bedrijf moet echt kwalitatieve meerwaarde voor ons bieden. Die kan zitten in medewerkers, kennis, klanten, geografische ligging en moet binnen onze cultuur- en familiewaarden passen. Ook weten installatiebedrijven die goed aansluiten op onze B2C-ambities ons steeds beter te vinden. Hiermee kunnen we versneld verder bouwen aan ons consumentenplatform.’ 

‘All the way-integratie’ 
De technisch dienstverlener gaat dan ook alleen voor volledige overname en integratie naar 100% Hoppenbrouwers. Van koopfase en implementatie, van systemen en werkprocessen tot één merknaam Hoppenbrouwers. ‘We houden heldere en simpele processen en zijn één bedrijf. Er is veel aandacht voor de medewerkers. Integreren gaat niet zonder slag of stoot, maar ik ben trots op eenieder om te zien waar we nu staan. Wij zijn ervan overtuigd dat onze lange termijn aanpak en heldere integratiestrategie bijdraagt aan een goede samenwerking tussen vestigingen en teams en dat medewerkers zich nauw verbonden voelen met onze cultuur’, aldus De Haas 

Over Hoppenbrouwers Techniek 
Koninklijke Hoppenbrouwers Techniek is de technische dienstverlener die van A tot Z ontzorgt. Het bedrijf begon iets meer dan 100 jaar geleden als éénmanszaak in Udenhout. Nu ontwerpt, installeert en onderhoudt Hoppenbrouwers vanuit 22 vestigingen in Nederland elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor bedrijfsleven, industrie, zorginstellingen, scholen en particulieren. De ruim 1850 medewerkers staan op één binnen het bedrijf; tevreden medewerkers zorgen tenslotte voor tevreden klanten. Met plezier helpen zij de ambitie van Hoppenbrouwers waar te maken: de beste en meest duurzame technisch dienstverlener van Nederland worden. Hoppenbrouwers Techniek behaalde in 2022 een omzet van 313 miljoen. Voor 2023 verwacht het bedrijf te groeien naar een omzet van 385 miljoen. 

Nieuws, Regio

Fusie Mekander en uitvaartvereniging Hoogezandflowers-4839339_1280.jpg
Foto keesluising

Uitvaartvereniging Mekander (Onderlinge uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A.) beter bekend als Mekander en Uitvaartvereniging Hoogezand (Onderlinge Uitvaartvereniging Hoogezand en omstreken U.A.) zijn gefuseerd.

De fusieakte werd op donderdag 29 juni 2023 getekend bij de notaris in Hoogezand en is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 van kracht geworden. De leden van beide verenigingen hebben in de loop van 2023 tijdens hun Algemene Ledenvergaderingen hun goedkeuring verleent aan deze fusie. De fusie van beide verenigingen brengt voor haar leden substantiële voordelen met zich mee en draagt bij aan de continuïteit. Door de fusie ontstaat één grote regionale speler met een eigen uitvaartonderneming genaamd: Diedel-Wessels. Mekander is tevens eigenaar van uitvaartcentrum Buitenwoelhof te Veendam en is mede-eigenaar van het Crematorium te Winschoten. De fusie zal geen personele gevolgen hebben. 

Mekander is de grootste zelfstandige “natura uitvaartverzekeraar” van de provincie Groningen. Zij heeft haar oorsprong in de uitvaartzorg gebaseerd op de noaberschapsgedachte. Mekander is ontstaan uit verschillende fusies van kleinere uitvaartverenigingen. Zij verzorgt, middels haar dochteronderneming Diedel-Wessels, uitvaarten voor zowel haar leden, leden van zusterverenigingen als niet-leden en opereert vanuit Winschoten. Mekander heeft leden in het hele land maar de ledendichtheid concentreert zich sterk rond de plaatsen Winschoten en Veendam. Door de fusie komt daar nu Hoogezand bij. Het verzorgingsgebied van uitvaartverzorging Diedel-Wessels omvat de provincies Groningen en Drenthe.

Als lid van een uitvaartvereniging ontvangen de nabestaanden bij overlijden een uitkering waarmee (een gedeelte van) de kosten van de uitvaart kan worden voldaan. Een uitvaartvereniging houdt de kosten van een uitvaart laag. De kosten van een uitvaart welke wordt verzorgd door een reguliere uitvaartonderneming zijn significant hoger dan die van een uitvaartonderneming die is gelieerd aan een uitvaartvereniging. Dit verschil heeft te maken met het ontbreken van een “winstoogmerk”. Een uitvaartvereniging hanteert als uitgangspunt: “het stoffelijk overschot mag geen voorwerp zijn van commercieel handelen”.

Individueel en zelfstandig verder gaan wordt voor kleinere uitvaartverenigingen steeds lastiger. Ledenaantallen nemen structureel af terwijl de (wettelijke) eisen, die aan uitvaartverenigingen worden gesteld en de daaraan verbonden kosten, steeds hoger worden. Daarnaast is het lastig om aan voldoende gekwalificeerde en ervaren bestuurders te komen. Het bestuur van de uitvaartvereniging Hoogezand heeft deze problematiek tijdig onder ogen gezien en heeft contact gezocht met Mekander om tot een oplossing te komen. Voor Uitvaartvereniging Hoogezand en haar leden levert de fusie vooral efficiëntie- en kostenvoordelen op. De aanspraken van de leden van uitvaartvereniging Hoogezand blijven ongewijzigd. Mekander en haar rechtsvoorgangers bestaat al bijna 100 jaar en is een gezonde en financieel solide organisatie. Deze fusie stelt de leden van uitvaartvereniging Hoogezand in staat om mee te liften op het succes en de kennis van Mekander. Doordat de ledenvoordelen van Mekander, voor wat betreft kortingen op de kosten van een uitvaart en speciale ledentarieven, nu ook voor de leden van Hoogezand gaan gelden, zijn de leden van Hoogezand voortaan voordeliger uit. Voor Mekander zelf is uitbreiding van haar werkgebied en de lokale marktpositie van Uitvaartvereniging Hoogezand een belangrijke factor. De fusie past daarmee uitstekend binnen de missie en visie van Mekander.

Voor zowel Mekander als voor de leden van Uitvaartvereniging Hoogezand betekent de fusie dat de kosten dalen waardoor er meer middelen voor uitkering aan de leden beschikbaar blijven. Voor mensen die woonachtig zijn binnen het werkgebied van Mekander biedt het lidmaatschap van Mekander grote voordelen ten opzichte van het aanbod van grote landelijke commerciële uitvaartverzekeraars. 

De nieuwe fusieorganisatie gaat verder onder de naam: Mekander. Voorzitter van het dagelijks bestuur van Mekander is de heer Albert Kraster. Volgens Albert Kraster is er sprake van een duidelijke “winwin” situatie voor leden van beide verenigingen. Hij is erg ingenomen met deze fusie en ziet deze als een bevestiging van het succes van Mekander. Hij denkt dat het goed zou zijn dat meer uitvaartverenigingen zich de vraag stellen of zij nog bestaansrecht hebben. Samen verder gaan biedt simpelweg voordelen. Verder draagt het bij aan de instandhouding van de uitvaartzorg gebaseerd op de noaberschapsgedachte.

Het landschap van uitvaartverenigingen in Nederland is heel divers en uitvaartverenigingen verschillen behoorlijk van elkaar. Er zijn verenigingen met enkele honderden leden geleid door vrijwilligers die enkele honderden euro’s vergoeden ingeval van overlijden maar er zijn er ook met een directeur en een raad van commissarissen die bij overlijden duizenden euro’s uitkeren. Mekander is een middelgrote vereniging met een bestuur die ook verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Mekander heeft de ambitie om te groeien middels fusies met andere uitvaartverenigingen en om op die wijze voor haar leden betaalbare uitvaartzorg beschikbaar te houden

Regio

VIDEO | Giezelbaargbloazers liggen mooi op schemaMidwinterhoorn.jpg

Door Boelo Lutgert

In een schuur achter een boerderij in Veele wordt elke dinsdagmiddag keihard gewerkt. Zelfs op snikhete dagen, zoals de afgelopen tijd, is een groep mannen bezig met hamers en beitels. Ze maken een reuze midwinterhoorn om begin volgend jaar mee op te treden.

Jan Bossen is een van harde werkers en hij vertelt in deze reportage wat ze momenteel precies aan het doen zijn.

Regio

Videoreportage over veldboeketten en Gronings rood in Stelmakerij SellingenStelmakerij_2.1.1.jpg

Door Boelo Lutgert

Onder het motto "Westerwolde Rijgt" openen twintig prachtige tuinen en bijzondere locaties nog tot en met 25 juni hun tuinhek, poort of deuren om bezoekers gastvrij te ontvangen. Daarbij worden ook kunstenaars uitgenodigd om te komen exposeren. Ook de Oude Stelmakerij in Sellingen doet dit jaar weer mee.

Twee kunstenaars uit de provincie Groningen exposeren in de voormalige werkplaats van de Stelmakerij hun kunst met als titel "Veldboeketten en Gronings Rood". Mirjan Veldhuis  en Alida Everts werken beiden met klei en hebben al eerder voor het Streekhistorisch Centrum geëxposeerd.

Nieuws, Regio

Subsidieregeling voor aanpassen
obstakelverlichting windparken_MG_2334.jpg
 
De provincie Groningen stelt de subsidieregeling Transponder- en radartechniek windparken open voor exploitanten van windparken. Hiermee wil de provincie de exploitanten van windparken N33, Geefsweer, Oosterhorn, Oostpolder en van overige windturbines stimuleren om de rood-knipperende obstakelverlichting op windturbines aan te passen. Technologische ontwikkelingen maken het nu mogelijk om de verlichting alleen in te schakelen wanneer een vliegtuig zich in de nabijheid van het windpark bevindt. Naar verwachting kan hiermee de tijd dat de lampen branden aanzienlijk worden verminderd. Daarmee zal de hinder voor omwonenden sterk verminderen. 
 
Deze rood-knipperende obstakelverlichting is verplicht gesteld door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bij windturbines van 150 meter en hoger. De mogelijkheid om de obstakelverlichting uit te schakelen, waarbij de verlichting alleen inschakelt als er een vliegtuig in de buurt is, wordt naar verwachting in 2024 opgenomen in de Omgevingswet. Vooruitlopend hierop geeft de ILT toestemming aan pilotprojecten. Hiervoor moeten de exploitanten zich zelf aanmelden. 
 
Bijdrage aan aanschaf- en installatiekosten
De windturbines moeten worden aangepast om de verlichting uit te schakelen. Met deze subsidieregeling wordt 40% van de aanschaf- en installatiekosten van een naderingsdetectiesysteem op windturbines met obstakelverlichting gefinancierd. Het systeem werkt op basis van transponders in vliegtuigen of door middel van een radar. Hiermee kan worden vastgesteld of een vliegtuig in de buurt is en of de lampen aan of uit moeten staan. We hopen dat het eerste windpark nog in 2023 over kan stappen op naderingsdetectie. 

Nieuws, Regio

Burgemeesters in de zandbak tijdens
de Nationale Buitenspeeldag!Jantje_Beton_Buitenspeeldag_2023_Parcours_1686129004.jpg

Oproep voor actief buitenspeelbeleid vindt gehoor bij lokale bestuurders

Woensdag 14 juni is het Nationale Buitenspeeldag! Heel Nederland viert deze dag wat zo belangrijk is voor kinderen: buitenspelen! Jantje Beton stuurde eind mei een brandbrief naar 342 burgemeesters met de oproep om buitenspelen serieus te nemen en in gesprek te gaan met de experts op dit gebied, de kinderen. Op meer dan 700 locaties wordt de Buitenspeeldag georganiseerd.  

Tijdens deze 16e editie van de Buitenspeeldag slaan initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon de handen ineen om ruimte te geven aan het spelende kind. Deze aandacht is nog steeds broodnodig. Nederland dreigt een generatie kinderen te verliezen aan ‘binnenzitten’. Meer dan 300.000 kinderen in ons land spelen nooit buiten. Omdat ze achter een beeldscherm zitten. Omdat ze geen tijd hebben. Omdat er geen veilige speelplek is. 

“De fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen krijgt een enorme impuls tijdens het buitenspelen”, stelt Erik Scherder, hoogleraar klinische psychologie en ambassadeur van Jantje Beton. “Bewegen in een avontuurlijke omgeving is stimulerend en uitdagend voor je hersenen. Samen spelen maakt een kind blij. Als kinderen op jonge leeftijd gemotiveerd worden om actief buiten te spelen, plukken zij daar de rest van hun leven de vruchten van.”

Helaas is speelruimte schaars, zeker als die ook veilig, uitdagend en bereikbaar moet zijn. Stedelijke gebieden worden steeds voller en er is een gebrek aan goed ontworpen en onderhouden speelplekken. “Hier valt nog veel winst te behalen”, zegt Dave Ensberg-Kleijkers, directeur van Jantje Beton. “Elk kind moet kunnen buitenspelen, elke dag. Wij vragen onze burgervaders en -moeders om een actief buitenspeelbeleid te voeren. Daar moet je zeker kinderen bij betrekken. Daarom is het fantastisch dat 14 burgemeesters en wethouders samen met heel veel kinderen, Jantje Beton, Spongebob en Chase gaan buitenspelen in Groningen. 

Wil je zelf ook buitenspelen? Kijk op www.buitenspeeldag.nl voor leuke activiteiten in jouw buurt!

Binnenblijven heeft geen zin: Paramount zenders Nickelodeon en Nick jr. zetten zoals ieder jaar het scherm op zwart tijdens de Buitenspeeldag. 

Regio

Het belang van waterontharding:
Voordelen voor jouw huis en gezondheiderda-estremera-eMX1aIAp9Nw-unsplash.jpg
Foto Erda Estremera

Water is een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven. We gebruiken het om te drinken, te koken, te wassen en nog veel meer. Maar niet al het water is gelijk. In sommige gebieden kan het water behoorlijk hard zijn, wat betekent dat het hoge concentraties mineralen bevat, zoals calcium en magnesium. Hoewel hard water over het algemeen veilig is om te consumeren, kan het negatieve effecten hebben op zowel je huis als je gezondheid. Gelukkig is er een oplossing: waterontharding. In dit artikel zullen we de voordelen van waterontharding bespreken en waarom het belangrijk is voor jouw huis en gezondheid.

Wat is een waterontharder?
Een waterontharder is een apparaat dat speciaal is ontworpen om overtollige mineralen, zoals calcium en magnesium, uit het water te verwijderen. Het wordt vaak geïnstalleerd in de waterleiding van een huis om het water dat het hele huis binnenkomt te behandelen. Er zijn twee hoofdtypen te onderscheiden: een waterontharder met en een waterontharder zonder afvoer. Een waterontharder met afvoer spoelt periodiek het verzamelde calcium en magnesium weg, terwijl waterontkalkers zonder afvoer de mineralen in het apparaat verzamelen en uiteindelijk handmatig moeten worden gereinigd. Beide types bieden echter de voordelen van het omzetten van hard water naar zacht water, wat resulteert in een betere waterkwaliteit en verschillende voordelen voor jouw huis en gezondheid.

Voordelen voor jouw huis
Waterontharding biedt verschillende voordelen voor jouw huis. Ten eerste helpt het de opbouw van kalkaanslag in huishoudelijke apparaten, zoals koffiezetapparaten, waterkokers en wasmachines, te verminderen. Kalkaanslag kan de levensduur van deze apparaten verkorten en de efficiëntie ervan verminderen. Door het water te ontharden, verleng je de levensduur van je apparaten en bespaar je op de lange termijn op reparatie- en vervangingskosten.

Daarnaast kan waterontharding ook helpen bij het verminderen van de hoeveelheid zeep en reinigingsmiddelen die je nodig hebt. Hard water heeft de neiging om minder schuim te produceren, wat betekent dat je meer zeep moet gebruiken om hetzelfde schone resultaat te bereiken. Met zacht water kun je besparen op de hoeveelheid zeep en reinigingsmiddelen die je gebruikt, wat niet alleen gunstig is voor je portemonnee, maar ook voor het milieu.

Voordelen voor je gezondheid
Naast de voordelen voor jouw huis, heeft waterontharding ook positieve effecten op je gezondheid. Hard water kan bijvoorbeeld irritatie van de huid en jeuk veroorzaken, vooral bij mensen met een gevoelige huid of huidaandoeningen zoals eczeem. Door het water te ontharden, wordt de kans op huidirritatie verminderd en kun je genieten van een zachtere, gladdere huid. Bovendien kan waterontharding ook helpen bij het behoud van gezond haar. Hard water kan het haar droog en broos maken, waardoor het moeilijk te beheren is. Door zacht water te gebruiken, blijft je haar gezonder, glanzender en makkelijker te stylen.

Regio

Last minute studiekeuze-event bij Terra mbo op 15 juni Last minute studiekeuze-event Terra mbo-1.png

Op donderdag 15 juni organiseert Terra mbo het Last minute studiekeuze-event van 16.00 tot 18.00 uur. Dit event is voor de late beslissers en overstappers die nog geen studiekeuze hebben gemaakt, maar wel willen beginnen aan een mbo-opleiding in september. De locaties van Terra in Groningen, Emmen en Meppel zijn geopend. 

 Groene mbo-opleidingen van Terra 
Terra biedt mbo-opleidingen aan op het gebied van natuur, tuin & landschap, dier & welzijn, agro & techniek, bloem, groen & styling en voeding & voorlichting. Door het volgen van een opleiding bij Terra kun je meebouwen aan een groene toekomst; duurzaam, innovatief en creatief.  

Maak alsnog een studiekeuze 
In april was de inschrijfdeadline voor mbo-opleidingen. Niet iedereen heeft echter al een studie kunnen kiezen, om wat voor reden dan ook. Bijvoorbeeld havisten die switchen naar mbo of iemand die is uitgeloot bij een andere opleiding. Speciaal voor hen is dit Last minute studiekeuze-event. Geen studiekeuzestress meer! 

Bezoek de open dagen 
Kom langs op 15 juni en ontdek meer over de mbo-opleidingen van Terra! De deuren van Terra in Meppel, Emmen en Groningen staan voor je open tussen 16.00 en 18.00 uur. 

Regio

Wat zijn de opties tijdens een vakantie in eigen land?pexels-photo-689458.jpeg

Vakantie in eigen land is al jarenlang een populaire optie voor veel Nederlanders. Vooral de laatste jaren is het toerisme in Nederland flink gegroeid. Of je nu van de natuur houdt, van steden of van het strand, er zijn genoeg opties voor een geslaagde vakantie in eigen land.

Geniet van de natuur
Nederland heeft een prachtige natuur en er zijn ontelbare plekken waar je kunt genieten van deze schoonheid. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een vakantie op de Veluwe, waar je kunt wandelen, fietsen of paardrijden door de uitgestrekte bossen en heidevelden. Of wat dacht je van een vakantie in Nationaal Park De Biesbosch, waar je kunt kanoën door de vele wateren en de bijzondere flora en fauna kunt ontdekken? Ook de Wadden zijn een populaire bestemming voor natuurliefhebbers. Hier kun je wadlopen, zeehonden spotten en genieten van de rust en ruimte.

Bezoek onze mooie steden
Nederland heeft ook een aantal prachtige steden die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Denk bijvoorbeeld aan Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag. In deze steden kun je genieten van cultuur, geschiedenis, winkelen en uitgaan. Ook zijn er veel gezellige terrasjes en restaurants waar je kunt genieten van de lokale keuken. Wil je liever iets kleinschaliger? Dan zijn er ook genoeg mooie steden en dorpjes die je kunt ontdekken, zoals Maastricht, Delft of Giethoorn.

Rust uit op de lange stranden
Nederland heeft een lange kustlijn en er zijn genoeg mooie stranden waar je kunt genieten van de zon, de zee en het strand. Scheveningen is misschien wel het bekendste strand van Nederland en is het hele jaar door een populaire bestemming. Ook Zandvoort, Bloemendaal en Texel zijn geliefde plekken voor een strandvakantie. Maar er zijn ook genoeg mooie stranden buiten de bekende badplaatsen, zoals het strand van Vlieland of het strand bij Ouddorp.

Camping
Een campingvakantie is ook een populaire optie voor een vakantie in eigen land. Er zijn ontzettend veel campings in Nederland waar je kunt genieten van de natuur en de rust. Ben je op zoek naar een luxe vakantiepark met zwembad? Bezoek dan parcmaasresidencethorn ze zijn gevestigd in de buurt van Maastricht, en beschikken over een tal van luxe faciliteiten!

Luxe
Wil je tijdens je vakantie in eigen land wat meer luxe en comfort? Ook dat is zeker mogelijk. Nederland heeft een aantal prachtige hotels en resorts waar je kunt genieten van luxe en ontspanning. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een wellnesshotel, waar je kunt genieten van een massage, sauna of bubbelbad. Of wat dacht je van een verblijf in een kasteelhotel, waar je kunt genieten van historie en luxe?

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio