Nieuws, Regio

Isolatieactie in Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam van start!Rechtenvrij-Isolatieactie.JPG

Doordat steeds meer bedrijven de isolering van woningen aanbieden, is het voor huiseigenaren lastig om een goede keuze te maken. Daarom starten verschillende Oost-Groninger gemeenten een isolatieactie. Met deze actie wil de gemeente het verduurzamen van woningen gemakkelijk maken voor haar inwoners en energiebesparing stimuleren. Door de aankoop te bundelen kunnen bewoners isolatie aanschaffen tegen een scherpere prijs.
 
Jouwbespaarcoach heeft de actie namens de gemeente in samenwerking met het Regionaal Energieloket opgezet. Onafhankelijke technische specialisten van Regionaal Energieloket hebben bij verschillende installateurs in de regio offertes opgevraagd. Op basis van prijs, kwaliteit en garanties is de beste installateur voor de actie gekozen.
 
Online informatiebijeenkomst 
Ter voorbereiding op de actie worden in juni verschillende online informatiebijeenkomsten georganiseerd. Voor Stadskanaal is dit dinsdag 13 juni, Oldambt en Pekela donderdag 15 juni en voor Veendam op woensdag 20 juni. Inwoners kunnen zich aanmelden via regionaalenergieloket.nl/acties. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt de isolatieactie toegelicht en kunnen inwoners hun vragen stellen. Ook de installateur is hierbij aanwezig.
 
Inschrijven voor de isolatieactie
Inschrijven voor een vrijblijvende offerte kan de dag na de informatieavond. Inwoners die zich hebben ingeschreven ontvangen een uitnodiging om een digitale woningopname in te plannen met de installateur. Kort na de woningopname ontvangen bewoners een persoonlijke offerte. Hierna kunnen bewoners besluiten of ze meedoen met de actie.
Inschrijven kan via regionaalenergieloket.nl/acties. Meer informatie is ook te vinden op: Jouwbespaarcoach.com/isolatie.
 
Jouwbespaarcoach.com
Jouwbespaarcoach.com is een gezamenlijk initiatief van de Oost-Groninger gemeenten, om woningeigenaren te helpen bij het besparen van energie en het verduurzamen van de woning. Voor meer informatie zie: www.jouwbespaarcoach.com

Nieuws, Regio

Grunneger Toalroute Jan J. Boer in de WildervanksterdallenBoer-Jan-J.-klein-janglas2007.jpg

Op vrijdag 2 juni wordt in de Wildervanksterdallen een Grunneger Toalroute geopend. Die is geheel gewijd aan het werk van schrijver dr. Jan J. Boer. Een Toalroute is een wandel- of fietspad door het fraaie Groninger landschap waarbij je kunt genieten van de Groningse taal en cultuur. De Grunneger Toalroute in de Wildervanksterdallen wordt – na Baflo/Rasquert en Middelstum -de derde in onze provincie. 

De naam Dr. Jan J. Boer (1927 -2011) zal bij veel inwoners van de Veenkoloniën en Westerwolde bekend in de oren klinken. Geboren in de Wildervanksterdallen werd Jan J. Boer na zijn studie geneeskunde huisarts in Alteveer en Onstwedde en later geneesheer-directeur van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal en het verpleeghuis Open Haven in Veendam. Maar vooral werd Jan J. Boer bekend van zijn gedichten en verhalen in de Groningse taal. Hij trad regelmatig op in theaters en dorpshuizen en verwierf zo populariteit bij een breed publiek. Ook als bestuurder leverde hij een grote bijdrage aan de oplevende belangstelling voor de Groninger taal. In 1994 ontving Jan J. Boer de K. ter Laanprijs van de stichting ’t Grunneger Bouk.   

Om het werk van Jan J. Boer levend te houden heeft familie het initiatief genomen om een Grunneger Toalroute uit te zetten in de Wildervanksterdallen. Aan het bij fietsers en wandelaars welbekende Zevenbruggetjespad zijn tien cortenstaal panelen geplaatst met gedichten, liedjes en verhalen geschreven door Jan J. Boer. De verhalen - ingesproken door Henk Scholte, Janet Hoekzema en Jan J. Boer zelf - zijn te beluisteren door een QR-code te scannen op de smartphone. De liedjes worden gezongen door Lianne Abeln en Jeanine Collet. 
De Grunneger Toalroute in de Wildervanksterdallen heeft een lengte van 2 x 1½ kilometer (heen en terug). Er kan zowel vanuit Stadskanaal (Unikenstraat) als vanuit de Wildervanksterdallen gestart worden. 
Het project werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Grunneger Toal, Provincie Groningen en Gemeente Veendam. De officiële opening is op vrijdagmiddag 2 juni door de heer Jan Groenbroek van Stichting Grunneger Toal. Dan gaat ook de nieuwe website www.janjboer.nl online met onder meer de 400 ‘verhoalen uut ’t doktershuus’ die Jan J. Boer in de jaren ’80 en ‘90 schreef voor het Veendammer huis aan huis blad de Koerier.  

Nieuws, Regio

Afronding metingen afwijkend geluid Windpark N33_MG_2334.jpg

De afgelopen twee weken zijn metingen naar afwijkend geluid (bromtonen) van de windmolens bij de N33 uitgevoerd bij woningen die dicht bij het windpark staan en in één van de windmolens zelf (in de gondel van de molen). Het aanvullend onderzoek werd uitgevoerd door de partijen die betrokken zijn bij het windpark: de gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, fabrikant Siemens-Gamesa en de exploitanten van het windpark, RWE en Eurus Energy. Vandaag is die meetperiode afgelopen en is de meetapparatuur weggehaald uit de windmolen en bij de woningen. De resultaten worden de komende periode geanalyseerd. 

Onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Arcadis en Jan van Muijlwijk (gepensioneerd geluidsspecialist van de gemeente Veendam) waarbij meetapparatuur is geplaatst in één windturbine dicht bij het dorp Meeden en buiten de windturbine in de buurt van een nabijgelegen woning. Daarnaast hebben enkele omwonenden tegelijkertijd bijgehouden welke hinder zij ervaren van geluid, zoals bromtonen, en wanneer juist niet.

Uitkomsten
De metingen worden nu nauwgezet geanalyseerd en naast de klachtenregistratie van omwonenden gelegd. Op basis hiervan gaat fabrikant Siemens Gamesa onderzoeken welke aanpassingen mogelijk zijn en of deze zorgen voor minder klachten. Dit vraagt enige tijd. De uitkomsten van het onderzoek en mogelijke vervolgacties worden door de gemeenten namens de partijen later bekend gemaakt.

Achtergrond
Er is regelmatig overleg tussen de exploitanten en de fabrikant van het windpark, het ministerie van EZK, de gemeenten en Jan van Muijlwijk. Jan van Muijlwijk heeft eerder geluidsonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat er op sommige momenten een afwijkend geluid lijkt te komen van het windpark.
Hoewel het windpark voldoet aan gestelde geluidsnormen willen betrokken partijen nagaan of de ervaren hinder kan worden beperkt.

Regio

Hoe zorgen we er samen voor dat bezoekers langer in de provincie Groningen verblijven?Logo Hackatour.jpg

Dat is de vraag die we gaan beantwoorden tijdens de Hackatour! De Hackatour is een meervoud van een hackathon: de manier om in één dag tot de meest creatieve en innovatieve oplossingen te komen om het verblijf van bezoekers in de provincie Groningen te verlengen.

Het programma Vrijetijdseconomie van Economic Board Groningen organiseert maar liefst vier hackathons door de hele provincie Groningen. Op de maandagen in juni zijn ondernemers en organisaties uit de vrijetijdssector van harte welkom om mee te denken en tot de beste antwoorden te komen.

Per regio gaan teams van ondernemers, organisaties, onderwijs en overheid samen aan de slag om antwoorden te vinden op de uitdagingen van de vrijetijdseconomie in Groningen. Het team met het beste idee van de regio wint 5.000 euro startgeld om het idee tot uitvoering te brengen.

Hackatour
Denk mee over hoe de provincie Groningen dé vrijetijdsbestemming wordt. We dagen je uit met challenges en je komt in verbinding met andere ondernemers en organisaties die actief zijn in de vrijetijdssector.

Data

  • Maandag 5 juni: Hackatour Het Hogeland (en Ten Boer) - Op Maarhuizen, Winsum
  • Maandag 12 juni: Hackatour Eemsdelta & Midden Groningen (en Haren) - De Basiliek, Appingedam
  • Maandag 19 juni: Hackatour Zuid Oost Groningen – Borgerswoldhoeve, Veendam
  • Maandag 26 uni: Hackatour Westerkwartier (en Hoogkerk) – Allersmaborg, Ezinge

Aanmelden is verplicht. Meer informatie:  economicboardgroningen.nl

Nieuws, Regio

Stichting “Veur Mekoar Veendam-Pekela” opgericht.mekoar.jpg
  
Praten over de toenemende kosten en de hoge inflatie in het afgelopen jaar is voor (bijna) iedereen gewoon goed geworden. In heel Nederland, maar zeker ook in de gemeenten Veendam en Pekela is de (dreigende) armoede-problematiek groot. Toch vindt nog niet iedereen de juiste hulp om de problemen op tijd aan te pakken.

Daarom hebben meerdere kerken in de gemeenten Veendam en Pekela het initiatief opgepakt om een stichting op te richten die kan ondersteunen bij geldzorgen en armoede. Deze stichting is aangesloten bij de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje en gebruikt de werkwijze van SchuldHulpMaatje. Het initiatief is vanuit kerken genomen, maar de hulp staat open voor alle inwoners. Ook kan iedereen die graag klaar wil staan voor de ander, maatje worden.

Na een leerzame en boeiende opleiding gaan de maatjes aan de slag, waarbij de coördinator beschikbaar is voor ondersteuning. Via de stichting kunnen mensen met (dreigende) financiële problemen gekoppeld worden aan een vrijwillig maatje en daadwerkelijk geholpen worden. Meer regie over het leven en zelfredzaamheid is het doel.

Voelt u zich aangesproken, heeft u hulp nodig of interesse om mee te doen en invulling te geven aan dit zinvolle maatschappelijke project, neem contact met ons op. Stichting “Veur Mekoar Veendam-Pekela” wil je graag informeren over de mogelijkheden om een maatje te krijgen, of te worden. Samen vormen we een mooi team en helpen we elkaar hoe de hulp het beste te ontvangen of te kunnen bieden.
 
Wil je je aanmelden of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Tanja Uhlen via
e-mail:tanja.uhlen@veendampekela.schuldhulpmaatje.nl

Regio

Nieuwe wegverharding aan Het Loeg in MuntendamSchermopname (505).png
Foto Google maps

Midden-Groningen volgt keuze van omwonenden

De riolering en de wegverharding aan Het Loeg in Muntendam is in een slechte staat en aan vernieuwing toe. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten om de verkeersroute met asfalt te gaan aanleggen en niet met klinkers zoals in eerdere plannen van de herinrichting stond. Daarmee volgt het college het advies van de omwonenden aan het Loeg in Muntendam. 

Wethouder Markus Ploeger: “Het Loeg is een belangrijke doorgangsroute voor Muntendam. Het college vindt het belangrijk dat wij de keuze van de bewoners hierin kunnen meenemen. Verkeersveiligheid en leefbaarheid komen op deze manier mooi samen”.

Voorbereiding
De gemeente is in 2022 gestart met de voorbereidende werkzaamheden en er is een inloopavond georganiseerd voor de aanwonenden. De bewoners werden geïnformeerd over de plannen om de riolering te vervangen en gevraagd om over de herinrichting van Het Loeg na te denken. De meerderheid van hen is niet voor klinkers maar juist voor asfalt. Hun zorg is dat klinkers geluid- en trillingenoverlast veroorzaken.

Onderzoeken
Vervolgens heeft de gemeente drie verschillende onderzoeken gedaan, waaruit bleek dat in de huidige situatie (verharding van asfalt) het geluid en trillingen nog binnen de normen vallen. Echter omdat het een drukke verkeersroute is en de omwonenden voor asfalt kiezen, is toch besloten om het nieuwe wegdek uit te voeren met asfalt.

Nieuwsbrief
Binnenkort ontvangen bewoners en de dorpsraad van Muntendam meer informatie hierover in een nieuwsbrief.

Regio

Leerlingenvervoer naar Groningse musea uitgebreid _V_R1429-1024px.jpg

Ook NAD en Museum Stad Appingedam in provinciale project Culturele Mobiliteit

Het vervoersproject Culturele Mobiliteit wordt volgend schooljaar uitgebreid met Museum Stad Appingedam en het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. Scholen kunnen nu kiezen uit negen culturele bestemmingen. Het busvervoer naar de geselecteerde musea wordt tegen sterk gereduceerde prijs aangeboden, waardoor een educatief programma op locatie voor alle scholen mogelijk is.

In Museum Stad Appingedam gaan leerlingen op zoek naar Middeleeuwse sporen op straat en in kelders en horen ze de verhalen over hoe mensen vroeger leefden. In het Noordelijk Archeologisch Depot onderzoeken de leerlingen het verleden als echte archeologen. Ze bekijken botten en materialen, maken kennis met bijzondere vondsten en richten hun eigen tentoonstelling in.
Naast de genoemde musea kunnen scholen ook kiezen voor het Groninger Museum, Klooster Ter Apel, Fraeylemaborg, Openluchtmuseum het Hoogeland, Veenkoloniaal Museum, De Schoolkerk en Museum Wierdenland.

Het project Culturele Mobiliteit wordt uitgevoerd door Stichting Kunst & Cultuur en gefinancierd door de provincie en gemeenten in Groningen. Alle partijen vinden het belangrijk dat alle kinderen in Groningen op locatie kennismaken met de rijke historie van de provincie Groningen en de kunst in het Groninger Museum. 
Leren in een museum gebeurt niet alleen formeel, maar ook informeel. Door het bezoek en door te kijken en te doen. Door de verhalen, voorwerpen of kunstobjecten uit het museum ontwikkelen de leerlingen zich op cultureel gebied. 

De uitbreiding van het project Culturele Mobiliteit betekent niet dat er meer geld beschikbaar is. De scholen hebben alleen meer keus uit het aantal aangeboden programma’s. Jaarlijks is er financiële ruimte om ongeveer 6.000 leerlingen te vervoeren.

Regio

Alle kinderen de schooltuin inSchermopname (482).png

Tijdens de nationale Week van de Schooltuin - van 22 t/m 26 mei 2023 – gaan basisschoolleerlingen op diverse plekken in de provincie Groningen aan de slag met het thema ‘In en om de moestuin’. Met gastlessen, een lesbrief en een mooie weggeefactie zetten Jong Leren Eten Groningen en IVN deze week volop de schijnwerpers op het schooltuinieren. De uiteindelijke doelstelling waar de activiteiten aan moeten bijdragen: zelf zaaien, verzorgen en oogsten zijn voor alle kinderen basisvaardigheden.

Gastles In en om de moestuin voor de bovenbouw
Basisschoolleerlingen uit de midden- en bovenbouw volgen in de schooltuin (de eigen schooltuin of een schooltuin in de buurt) een gastles waarbij ze plukken en koken met groentes uit de moestuin én met (on)kruiden die rondom de tuin groeien. Hiervoor kan de eigen schooltuin gebruikt worden, maar dat is geen vereiste. In de provincie zijn diverse plekken waar leerlingen terecht kunnen om les te krijgen in de moestuin. Zo gaan leerlingen van de Groene Borg in Kornhorn naar de schooltuin van het Curringherveld -, kinderen van OBS de Woldstee volgen de les in het Voedselpark in Slochteren, en kinderen van Jenaplanschool In De Manne gaan naar de Educatieve Jeugdtuinen Borgerswold in Veendam.

Gastles Insecten en de bodem voor groep 5/6
Leerlingen van groep 5/6 in de gemeenten Oldambt, Eemsdelta en het Hogeland kunnen kiezen voor een gastles over het belang van insecten en de bodem voor de schooltuin én over eetbare planten. Ook kunnen scholen gratis een lesbrief downloaden met informatie over het belang van insecten en de bodem, met lesmateriaal over moestuinieren erbij. Daarbij krijgen scholen die daar belangstelling voor hebben een insectenhotel en/of eetbare bloemen zaden.

Landelijke activiteiten
Tot slot kunnen scholen zich ook aanmelden voor de landelijke activiteiten in deze week. Inmiddels doen al meer dan 350 scholen en meer dan 41.000 leerlingen mee. Kijk voor meer informatie op Week van de Schooltuin - Alliantie Schooltuinen.

Week van de Schooltuin
De activiteiten in de provincie Groningen worden in gezamenlijkheid aangeboden door Jong Leren Eten Groningen en IVN Natuureducatie. De landelijke Week van de Schooltuin wordt georganiseerd door de Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten. Meer informatie: alliantieschooltuinen.nl en jonglereneten.nl

Regio

Video - April-mei staking in 1943 in PekelaSchermopname (479).png

Door Boelo Lutgert

Bij stakingen in Pekela denk je al gauw aan de staking in de strokartonindustrie in Oude Pekela in 1966. Maar ook in Nieuwe Pekela is gestaakt. Dat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog op 1 mei 1943. Tijdens deze staking was er een rel bij het gemeentehuis van Nieuwe Pekela waarbij de NSB-burgemeester in het Pekelderdiep werd gegooid. Deze staking heeft niet geleid tot doden, maar heeft wel grote gevolgen gehad voor het verdere verzet tijdens de oorlog in Nederland.

Een werkgroep van het Kapiteinshuis in Pekela heeft daarover een film laten maken.

Nieuws, Regio

De Vriendschapskring van Humanitas Veendam/Pekela’s zoekt nieuwe vriendenBBQ foto uitdelen 2012.JPG

De Vriendschapskring van Humanitas bestaat al meer dan 20 jaar! Dit is een groep volwassenen met een lichte verstandelijke beperking, die onder leiding van een aantal enthousiaste vrijwilligers, talrijke leuke activiteiten in hun vrije tijd organiseert. Deze bestaan uit spelletjes doen, knutselen, samen(uit)eten, naar een toneeluitvoering, bingo, zwemmen, een leuke film kijken, sinterklaas vieren, tuinen bezoeken zoals de Heemtuin, de Hortus Haren, een workshop schilderen, een stadswandeling en ga zo nog maar even door.

Buurthuis “Het Scheepskwartier” aan de Barkstraat 14 is veelal de plaats waar ze samenkomen. Via een eigen “krantje” worden de activiteiten onder de aandacht gebracht en kunnen ze zich opgeven/inschrijven. De bezigheden worden zoveel mogelijk door de Vriendschapskring zelf bedacht én georganiseerd, uiteraard met steun van de vrijwilligers.

Huifkartocht 2013_2.JPG

De leden wonen in de meeste gevallen zelfstandig of thuis bij hun ouders/verzorgers of in een woonvoorziening.

Nu hebben ze een luxe probleem. Een luxe probleem? Ja. En waaruit bestaat dat dan? Waar talloze organisaties kampen met een tekort aan vrijwilligers, is het probleem bij De Vriendschapskring juist andersom. Ze hebben een tekort aan leden. Voor de corona was er een wachtlijst en nu… heel jammer, want was is er mooier om deze mensen te zien stralen?

Vincent_namenlijst_voor_vertrek_2011.JPG
Coördinator Vincent

De vrijwilligers Gerja, Dia, Ineke, Rhea Sol en coördinator Vincent staan klaar om nieuwe leden met open armen te verwelkomen. Indien gewenst komt een van de vrijwilligers langs voor een kennismakingsgesprek.

Ken je iemand die daar wellicht iets voor voelt? Neem even contact op met Henk Jansen, secretaris van Humanitas. Je kunt hem bereiken op 06-13874104 of via de mail veendam@humanitas.nl
Ook kun je bellen met coördinator Vincent  06-57266909

Pagina's

Abonneren op RSS - Regio