Nieuws

Er even tussenuit….
een groot succes in Grand Café Java Veendam_MG_2627.jpg

Tekst Peter Panneman

Ze waren ervan overtuigd, er zijn veel eenzame mensen in Veendam. `En juist voor die groep gaan we wat leuks organiseren`, aldus Tineke Alders en uitbater Leo Frans van Grand Café Java Veendam.

_MG_2641.jpg

Circa 75 eenzame ouderen uit Veendam kwamen dinsdagmiddag naar Grand Café Java voor gezelligheid, een praatje en/of een spelletje, en een heerlijke warme maaltijd uit `Oma`s keuken`. Kortom een middagje er even tussenuit.

_MG_2686.jpg

De aanwezige vonden het mooi en gezellig en na afloop keek men al uit naar een volgende keer.


Fotoalbum: 
Nieuws, Regio

Afronding metingen afwijkend geluid Windpark N33_MG_2334.jpg

De afgelopen twee weken zijn metingen naar afwijkend geluid (bromtonen) van de windmolens bij de N33 uitgevoerd bij woningen die dicht bij het windpark staan en in één van de windmolens zelf (in de gondel van de molen). Het aanvullend onderzoek werd uitgevoerd door de partijen die betrokken zijn bij het windpark: de gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, fabrikant Siemens-Gamesa en de exploitanten van het windpark, RWE en Eurus Energy. Vandaag is die meetperiode afgelopen en is de meetapparatuur weggehaald uit de windmolen en bij de woningen. De resultaten worden de komende periode geanalyseerd. 

Onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Arcadis en Jan van Muijlwijk (gepensioneerd geluidsspecialist van de gemeente Veendam) waarbij meetapparatuur is geplaatst in één windturbine dicht bij het dorp Meeden en buiten de windturbine in de buurt van een nabijgelegen woning. Daarnaast hebben enkele omwonenden tegelijkertijd bijgehouden welke hinder zij ervaren van geluid, zoals bromtonen, en wanneer juist niet.

Uitkomsten
De metingen worden nu nauwgezet geanalyseerd en naast de klachtenregistratie van omwonenden gelegd. Op basis hiervan gaat fabrikant Siemens Gamesa onderzoeken welke aanpassingen mogelijk zijn en of deze zorgen voor minder klachten. Dit vraagt enige tijd. De uitkomsten van het onderzoek en mogelijke vervolgacties worden door de gemeenten namens de partijen later bekend gemaakt.

Achtergrond
Er is regelmatig overleg tussen de exploitanten en de fabrikant van het windpark, het ministerie van EZK, de gemeenten en Jan van Muijlwijk. Jan van Muijlwijk heeft eerder geluidsonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat er op sommige momenten een afwijkend geluid lijkt te komen van het windpark.
Hoewel het windpark voldoet aan gestelde geluidsnormen willen betrokken partijen nagaan of de ervaren hinder kan worden beperkt.

Nieuws

Hapjes uit verschillende landen
tijdens foodfestival Breehorn  Veendambowl-1850039_1920.jpg
Foto Pexels

Op donderdagmiddag 25 mei wordt in woonservicecentrum de Breehorn in Veendam een foodfestival gehouden. Bewoners, familieleden en wijkbewoners kunnen hier koude en warme hapjes uit verschillende landen proeven. Deze hapjes worden bereid door vrijwilligers. 

 Het foodfestival is een initiatief van welzijnsorganisatie De Basis in Veendam en de Breehorn. Doel van deze middag is om wijkbewoners en bewoners van de Breehorn met elkaar in contact te laten komen tijdens een gezellige culturele middag. Het is de eerste keer dat de Breehorn samenwerkt met De Basis. 

Bezoekers kunnen voor 5,00 euro een kaart kopen. Hiermee kunnen ze vijf hapjes krijgen en koffie, thee of een sapje. Kaarten zijn vooraf te koop in de huiswinkel of bij de activiteitenbegeleiders in de Breehorn.  

Het foodfestival vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur. Adres: Boven Westerdiep 86h in Veendam. Iedereen is welkom!

Nieuws

Leutje Sail een maritiem en geslaagd evenement348452085_1298666611026432_6959155102754844235_n.jpg

Door Peter Panneman en Arend Lichtenberg

De locatie kruising Molenstreek, Blankensteinkade en Bocht Oosterdiep vormde zaterdagmiddag het decor van ‘Leutje Sail’. In de haven lagen een f aantal schepen, van klein tot groot, waaronder het schip ‘Familietrouw’ van het Veenkoloniaal Museum.

348454252_1041782506809251_5684276457690377086_n.jpg

Zo kon het publiek genieten van Shantykoor De Scheepsjoagers, De Zeemansvrouwen en Opwierde II. Ook waren er een aantal kramen waar oude ambachten te zien waren. Verder zorgden radiografisch bestuurbare bootjes in het water voor een klein spektakel.

348468843_939825050661160_1443544739599940720_n.jpg

De Paardentram zette koers naar dit gebied, vergezeld van de Kiepkerel en was er straattheater met het Octopus Orakel én liepen er piraten rond. Uiteraard was er horeca aanwezig voor een drankje en voor een heerlijk visje was er een viskraam.

348560470_1307390483488304_2483665385892939592_n.jpg

Kortom Veendam kan er wederom een maritiem en geslaagd evenement bijschrijven die werd georganiseerd door Stichting Bogdike, naar een idee van fotograaf Peter Panneman.


Fotoalbum: 
Nieuws

Serviceclubs schenken kleding aan MaximaIMG-20230520-WA0045  Maxima  Serviceclubs.jpg

Jaarlijks wordt door de Serviceclubs van Veendam, dit jaar in samenwerking met Restaurant & Grand Cafe Java, de kerstmarkt voorzien van een gezellig plein met een drankencarousel. De opbrengst van afgelopen december wordt dit jaar geschonken aan Kledingsbank Maxima.

De vrijwilligers van Maxima hebben in het bijzijn van de leden van de InterService het geld besteed aan sportkleding voor jongeren. Scapino heeft een mooie korting gegeven op de aankoop zodat de waarde van de kleding bijna 5000 euro is.

De InterService is een samenwerking van Lions, Rotary, Kiwanis , Round Table en Soroptimisten.

Nieuws

Participatieraad in gesprek348273649_790706979298739_2693945840232844438_n.jpg

Door Peter Panneman

De Participatieraad van de gemeente Veendam organiseert op donderdag 25 mei een contactavond met inwoners van Veendam. De bedoeling is om ervaringen met de gemeente Veendam, op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen, inclusief armoedebeleid uit te wisselen.

De leden van de Participatieraad zijn inwoners van de gemeente Veendam die zich betrokken voelen bij het sociale beleid. Op de contactavond zal in een aantal groepen worden gediscussieerd. De avond wordt gehouden in de zalen op de eerste verdieping van vanBeresteyn. Aanvang 20.00 uur. Van te voren aanmelden is gewenst via website participatieraadveendam@hotmail.com of door inlevering van een aanmeldstrook bij de kassa van vanBeresteyn.

Nieuws

Odd Fellows doneren aan Stichting VoorDoorVoorDoor_donatie OF.jpeg

De Stichting VoorDoor in Wildervank heeft een donatie van € 500,00 ontvangen van de  vier Veendammer Odd Fellowloges.

VoorDoor heeft als doel, mensen een veilige en familiaire omgeving te bieden, en gezelligheid aan iedereen die daar behoefte aan heeft.
Zo staat op vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur de koffie en thee klaar. Ze knutselen samen en, wie dat willen, kunnen gezellig met elkaar praten. De maaltijd wordt samen met de bezoekers gemaakt. Er wordt samen afgewassen en koffie en thee gezet en is er tijd voor een gezelschapsspel. Af en toe worden er activiteiten georganiseerd, zoals een verjaardag vieren, kerstviering, of een karaoke-avond en worden er workshops georganiseerd.

Voldoende redenen voor de Odd Fellows om hier iets voor te doen.
Odd Fellows is een wereldwijde organisatie met een eeuwenlange traditie. Zij zijn een vereniging van vrouwen en mannen die verschillen in cultureel, religieus, maatschappelijk en politiek opzicht. Binnen de loges heerst een gezellige, warme sfeer, waar men naar elkaar luistert, elkaar vertrouwt en elkaar respecteert. Zij willen werken aan het welzijn van mensen en, daar waar nodig, hulp bieden.

Ze komen eens per 14 dagen bij elkaar in het Odd Fellowhuis aan de Nassaustraat te Veendam. Zie ook: www.oddfellows.nl

Nieuws, 112

minderjarigen toegang ontzegd in vanBeresteynWhatsApp Image 2023-05-17 at 18.29.52.jpeg

Met ingang van 16 mei 2023, is aan een tweetal minderjarige jongens de toegang ontzegd tot de gehele Cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam. De ontzegging is voor de duur van 1 jaar. De twee hebben zich ernstig misdragen en schuldig gemaakt aan een strafbaar feit.

In cultuurcentrum vanBeresteyn zijn Muziek-Dans en Theaterschool, de Bibliotheek, het theater en het Veenkoloniaal museum gehuisvest.

Nieuws

Burgemeester Veendam sluit pand aan de Poststraat Wildervank na ontdekken hennepkwekerij296097050_426479049525767_781001921608622283_n.jpg

De burgemeester van Veendam heeft 16 mei jl. een pand aan de Poststraat in de gemeente gesloten voor zes maanden. In het pand is door de politie een in werking zijnde hennepkwekerij met 250 planten ontdekt en ontruimd.

Aanpak
De fysieke sluiting van een pand wordt door de gemeente op het pand kenbaar gemaakt door middel van zegels op de deur en het aanplakken van het besluit, maar ook door het ophangen van posters . Burgemeester Link: “Naast de zegels en het aanplakken van het besluit ontvangen omwonenden van de gesloten panden een flyer met informatie. Deze middelen maken onderdeel uit van een campagne om inwoners en pandeigenaren bewust te maken van de risico’s en te waarschuwen. Ook hopen we door het zichtbaar te maken, dat mensen sneller melding maken van een vermoeden van drugsproductie of –handel.”

Veiligheid
Burgemeester Berry Link heeft het pand gesloten door het Damoclesbeleid toe te passen. Het sluiten van een pand op grond van de Opiumwet en het Damoclesbeleid is een bestuursrechtelijke maatregel. De burgemeester kan hiermee een pand sluiten wanneer er sprake is van handel of productie van drugs of als er meer drugs worden aangetroffen dan de voorraad die voor eigen gebruik aanwezig mag zijn. 

De maatregel kan naast de strafrechtelijke procedure van de politie en het openbaar ministerie worden opgelegd. Burgemeester Berry Link: “Drugsproductie en/of drugshandel zorgen voor een aantasting van het woon- en leefklimaat en van de sociale en/of fysieke veiligheid van inwoners. Vooral in de nabije omgeving. Hennepplantages of handelshoeveelheden drugs hebben een aanzuigende werking op criminele activiteiten en kunnen leiden tot onveilige situaties, zoals brandgevaar, explosiegevaar, waterschade of geweldsincidenten. Door het sluiten van een pand voor een bepaalde tijd neemt de kans op herhaling van drugsproductie in panden en overlast af.” 

Wat kunt u doen? 
Heeft u het vermoeden dat er een hennepkwekerij of drugslab in een pand zit of woning zit? Meld dit bij de politie via 0900 8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000 of meldmisdaadanoniem.nl.

Nieuws, Regio

Stichting “Veur Mekoar Veendam-Pekela” opgericht.mekoar.jpg
  
Praten over de toenemende kosten en de hoge inflatie in het afgelopen jaar is voor (bijna) iedereen gewoon goed geworden. In heel Nederland, maar zeker ook in de gemeenten Veendam en Pekela is de (dreigende) armoede-problematiek groot. Toch vindt nog niet iedereen de juiste hulp om de problemen op tijd aan te pakken.

Daarom hebben meerdere kerken in de gemeenten Veendam en Pekela het initiatief opgepakt om een stichting op te richten die kan ondersteunen bij geldzorgen en armoede. Deze stichting is aangesloten bij de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje en gebruikt de werkwijze van SchuldHulpMaatje. Het initiatief is vanuit kerken genomen, maar de hulp staat open voor alle inwoners. Ook kan iedereen die graag klaar wil staan voor de ander, maatje worden.

Na een leerzame en boeiende opleiding gaan de maatjes aan de slag, waarbij de coördinator beschikbaar is voor ondersteuning. Via de stichting kunnen mensen met (dreigende) financiële problemen gekoppeld worden aan een vrijwillig maatje en daadwerkelijk geholpen worden. Meer regie over het leven en zelfredzaamheid is het doel.

Voelt u zich aangesproken, heeft u hulp nodig of interesse om mee te doen en invulling te geven aan dit zinvolle maatschappelijke project, neem contact met ons op. Stichting “Veur Mekoar Veendam-Pekela” wil je graag informeren over de mogelijkheden om een maatje te krijgen, of te worden. Samen vormen we een mooi team en helpen we elkaar hoe de hulp het beste te ontvangen of te kunnen bieden.
 
Wil je je aanmelden of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Tanja Uhlen via
e-mail:tanja.uhlen@veendampekela.schuldhulpmaatje.nl

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws