Nieuws

Veendam: passantenonderzoek in verband met dodelijDe politie heeft maandagmorgen tussen 6.45 en 7.15 uur een zogeheten passantenonderzoek uitgevoerd op de kruising Geert Veenhuizenweg met de Rijksweg N33 in Veendam. Dit vanwege de onduidelijkheid in het onderzoek naar het dodelijk ongeval dat plaatsvond op 21 februari 2005 omstreeks 7.00 uur. Dat was op dezelfde kruising. Daarbij kwam een 44-jarige automobilist uit Veendam om het leven door een frontale botsing met een tegenligger. De politie vermoedt dat een van beide betrokkenen het rode licht heeft genegeerd. Omdat er vlak na het ongeval geen getuigen aanwezig waren heeft de politie diverse keren een oproep via de media gedaan. Dat heeft niets opgeleverd. Het passantenonderzoek is een laatste mogelijkheid om informatie te krijgen. Enkele automobilisten die passeerden wisten zich wel iets te herinneren over het ongeval. Het moet nog blijken of het voldoende oplevert om een helder en duidelijk beeld te krijgen. De verklaringen worden opgenomen in het proces-verbaal dat binnenkort naar het Openbaar Ministerie wordt gestuurd. Mochten er nog getuigen zijn die concrete informatie kunnen verstrekken over dit ongeval dan worden ze nog steeds uitgenodigd om contact op te nemen met de politie in Veendam, telefoon 0900-8844 (lokaal tarief).

Nieuws

Ubbo Emmius weert leerling met 'opruiend' uiterlijveendam - De leiding van de scholengemeenschap Ubbo Emmius in Veendam tolereert geen geschoren hoofden, gekleurde veters in kistjes en discriminerende en/of provocerende muziek en kleding van de leerlingen. Deze maatregel is het gevolg van het gedrag van vijf leerlingen. Ouders, maar ook leerlingen zouden positief reageren op de maatregel.

Leerlingen die zich niet aan de voorgeschreven dresscode houden, worden uit de klas geweerd. "Het is onmogelijk kinderen ervoor van school te sturen", zegt locatiedirecteur Harry Enter.

Nieuws

Website Services wil van KvK-lijstVEENDAM - Het internetbedrijf Website Services wil zo snel mogelijk verwijderd worden van de lijst met bedrijven die zich bezig zouden houden met acquisitiefraude. De lijst is door de Kamer van Koophandel in Groningen op internet gepubliceerd.

Website Services heeft een kortgeding aan gespannen, dat op 24 maart zal dienen. Als de Kamer van Koophandel zich niet aan de uitspraak van de rechter houdt, wil het internetbedrijf een dwangsom eisen van 200.000 euro. Website Services is al lange tijd in opspraak. Tientallen ondernemers hebben aangifte tegen het bedrijf gedaan bij de politie.

Directeur Tiebout van Website Services bestrijdt in alle toonaarden dat zijn bedrijf zich bezighoudt met acquisitiefraude. Hij is dan ook woedend dat zijn bedrijf wordt genoemd op de lijst van de Kamer van Koophandel.

Nieuws

Veendam in spotlights op BoomfeestdagVEENDAM - In de provincie Groningen staat Veendam in de spotlights bij de Nationale Boomfeestdag. De provincie heeft de Parkstad gebombardeerd tot 'accentgemeente'.

Bij golfbaan De Compagnie worden woensdag vijfduizend bomen geplant. De werkzaamheden worden vooral verricht door scholieren, maar de eerste boom werd geplant door Commissaris der Koningin Alders. Hij werd daarbij geholpen door burgemeester Meijerman van Veendam en voorzitter Stam van Commissie Boomfeestdag Groningen.

Ook op andere plaatsen in de provincie zijn woensdag vele bomen geplant

Nieuws

B en W passeren raad Veendam bij onderzoekVeendam - Het college van B en W van Veendam heeft medio februari opdracht gegeven tot het doen van een extern onderzoek, waarvoor het aanstaande maandag toestemming van de gemeenteraad moet krijgen. Dinsdag 8 maart liet een meerderheid van de raadscommissie bestuur en middelen (BEM) onomwonden weten niets voor dat onderzoek te voelen.

Het Veendammer college slaagde er niet in om een door de raad opgelegde bezuiniging van 350.000 euro op onderhoud van het openbare groen in te vullen. Daarom stelde het voor om adviesbureau Grontmij voor 47.300 euro onderzoek naar een verantwoorde vorm van bezuinigen te laten doen. Voor dat onderzoek blijkt dus inmiddels al opdracht te zijn gegeven.

B en W voelen waarschijnlijk nattigheid en hebben gisteren een verklarende brief aan de raadsleden gestuurd. "Wij hebben nooit bedoeld de raad op welke wijze dan ook te passeren. Wij handelen vanuit de oprechte overtuiging dat juist een forse bezuiniging op zo'n zichtbaar en dus kwetsbaar product alle aandacht verdient. Een incidentele uitgave van nog geen 50.000 euro voor een advies over een structurele bezuiniging van 350.000 euro is moeilijk exorbitant te noemen."

Het college verdedigt zijn voortvarendheid met het argument dat gezien de tijdsdruk een onderzoek dat twee maanden vergt, niet langer uitstel duldde. "Daarbij kon niet worden gewacht op een oordeel van de raad." B en W zetten daarnaast vraagtekens bij de bevoegdheid van de gemeenteraad in deze kwestie. "Het college handelt binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn gesteld en put uit kredieten waarvoor op van te voren vastgestelde momenten verantwoording wordt afgelegd."

'Het stond al tussen de regels'

"Ik las het al zo'n beetje tussen de regels door", reageert Henk Batting, fractievoorzitter van de PvdA. Hij keerde zich dinsdag 8 maart fel tegen weer een onderzoek. "Toen werd daar al geheimzinnig over gedaan en mijn vermoedens, dat er al opdracht tot het doen van een onderzoek was gegeven, worden nu bevestigd. Als blijkt dat het college van B en W inderdaad een spelletje met ons speelt, moeten we nog maar eens goed naar de spelregels kijken."

Nieuws

Bomen kappen15 maart 2005
De gemeente Veendam streeft er naar om haar groenareaal zo veel mogelijk in stand te houden. Hierin spelen de bomen een belangrijke rol. Derhalve heeft de gemeente nadere regels opgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening omtrent het kappen van bomen.

Jaarlijks worden er veel aanvragen ingediend voor een kapvergunning, zowel door de burgers als door de gemeente. In 2004 werden er 151 aanvragen ingediend, waarvan 134 door burgers, 17 door de gemeente Veendam. In totaal ging het om 374 bomen. 115 aanvragen zijn gehonoreerd, waardoor 297 bomen zijn geveld (44 meer t.o.v. 2003!). Er werden 253 particuliere bomen geveld en 44 gemeentelijke bomen. De top 3 van verwijderde bomen bestond uit de berk (66 st.), conifeer (40 st.) en de spar (31 st.).

Van de 151 aanvragen zijn 18 particuliere aanvragen niet gehonoreerd. Hierdoor bleven er 45 bomen staan. De voornaamste reden voor het niet verlenen van de kapvergunning was dat het ging om bomen die markant in beeld staan. Voor 7 aanvragen gold dat er geen kapvergunning vereist was. Het ging dan met name om opslag of om bomen waarvan de overlast door middel van snoei te verhelpen is. 11 aanvragen zijn op voorhand niet in behandeling genomen, vanwege onvolkomenheden in de aanvraag. Het betrof voornamelijk onduidelijkheden in het aantonen van de eigendomsituatie of het niet kunnen aantonen dat een boom noodzakelijk gekapt moet worden in het kader van een bouwplan.
Doordat de gemeente Veendam de aanvraag om een kapvergunning kritischer is gaan beoordelen, wordt er meer gekeken naar de mogelijkheid om het aantal te verwijderen bomen te compenseren. Waar grote hoeveelheden groen worden verwijderd zal sowieso een herplantplicht worden opgelegd, daar waar de situatie het toelaat zal in overleg met de aanvrager een herplantplicht worden opgelegd.

De gemeente Veendam heeft in 2004 circa 118 bomen nieuw aangeplant op diverse locaties binnen de gemeente. Tevens heeft de gemeente 7 bomen verplant, waardoor kap ervan is voorkomen. Daarmee compenseert zij ruimschoots de kap van 44 gemeentelijke bomen.

Nieuws

STAR koopt station in VeendamVEENDAM - De Museumspoorlijn STAR in Stadskanaal heeft het voormalige stationsgebouw in Veendam gekocht. Volgende week wordt het pand overgenomen van de NS.

De afgelopen jaren huurde STAR het stationsgebouw, daterend uit 1905, van de Nederlandse Spoorwegen. Nu mag STAR zich dus eigenaar noemen en daarmee is een oude droom in vervulling gegaan.

Als eigenaar kan het museum veel meer doen. Zo kan STAR nu subsidiegelden beter besteden. En dat komt goed uit, want er moet nog wel wat gebeuren aan het station.

Nieuws

Veendam doet aangifte van brandstichting JOPVeendam - De gemeente Veendam heeft aangifte gedaan van brandstichting van de Jongerenontmoetingsplek (JOP) aan de Galjootstraat. De voorziening ging in de oudejaarsnacht in vlammen op. Tot grote teleurstelling van de gemeente en de begeleidingscommissie.

"De JOP waar een groot deel van de bewoners van het Scheepskwartier al zolang om gevraagd had en die niet helemaal klaar was, bleek een object om in brand te steken", schrijft de gemeente in een brief aan de bewoners van de wijk. "Op geen enkele manier is ons duidelijk gemaakt dat de JOP zoveel weerstand heeft opgeroepen dat er brand zou worden gesticht. De politie is op zoek naar de daders, die ook buiten het Scheepskwartier kunnen wonen."

De begeleidingscommissie, waarin de wijkagent, welzijnsstichting Compaen, het wijkbeheerteam en de gemeente samenwerken, heeft voorgesteld de JOP te herstellen. "Wij zijn ervan overtuigd dat alles in het werk gesteld moet worden om de JOP weer als JOP te kunnen gebruiken. De gemeente gaat er vanuit dat daar nog steeds draagvlak voor is."

Eerdaags zal met de herstelwerkzaamheden worden begonnen. Daarna wordt een feestelijke heropening georganiseerd. "De begeleidingscommissie zal alles in het werk stellen om met jongeren en buurtbewoners er voor te zorgen dat de JOP een plek wordt waar de jeugd uit het Scheepskwartier elkaar kunnen blijven ontmoeten."

Pagina's

Abonneren op RSS - Nieuws