Overslaan en naar de inhoud gaan

Omwonenden sportschool overvallen.

Door Redactie op vrijdag, 14 juni, 2024 - 12:06

Tekst Peter Panneman | Foto Willem van der Werf

Omwonenden van het sportcentrum Bodewes aan de Stationsstraat, Pieter Sneeuwplein, E.E. Stolperlaan, Parallelweg, Tjark Jans Giezenstraat en Stationspark voelen zich overvallen. Aanleiding is een brief waarin staat dat Projectontwikkelaar Hamstone B.V. de grond van sportcentrum Bodewes heeft gekocht en voornemens is in het sportcentrum 25 appartementen met tuintje te realiseren. Daarnaast wil Hamstone B.V. een nieuw appartementencomplex met balkons bouwen van vier woonlagen met 15 appartementen. De hoogte van dit complex zal plm. 12 meter zijn.

De  omwonenden laten middels een brief aan Hamstone B.V. het volgende weten;
Door u verstrekte informatie is voor ons echter te summier om een gefundeerde mening te vormen. Het is daarom niet mogelijk om te participeren in de planvorming zoals dit in de Omgevingswet is bedoeld. Daarnaast is de brief wat ons betreft te kort dag door u verstrekt om ons goed te kunnen verdiepen in wat u precies voorstaat. We voelen ons overvallen door uw benadering en krijgen nauwelijks de kans te overzien wat uw plan inhoudt en wat de impact ervan is voor omwonenden. We stellen een bewonersbijeenkomst voor, waar u alle geïnteresseerde omwonenden op hetzelfde moment dezelfde informatie kunt geven.  Hierbij denken wij aan gedetailleerde tekeningen van de appartementen en het terrein, de beoogde doelgroep, inpassing van uw plan in het karakteristieke en beschermde dorpsgezicht, hoe u ons als omwonenden meeneemt in de planvorming en welke planning u voor ogen heeft. Dit is nadrukkelijk geen weigering van onze kant om in gesprek te gaan, maar voor ons een beter passende vorm om uw plan voor het terrein van sportcentrum Bodewes te begrijpen, aldus de omwonenden, in een schriftelijke reactie.

Projectontwikkelaar Hamstone B.V. laat de omwonenden weten dat ze in de Omgevingskamer hun plannen aan de gemeente zullen presenteren. 

“Wij verzamelen op dit moment informatie om de Omgevingskamer te kunnen betreden. Een van de stukken die wij hiervoor aanleveren is een verslag van de eerste reacties van direct omwonenden. De eerste reactie van omwonenden zal ook zo veel mogelijk worden meegenomen in het plan. Aan de hand van wat er in de Omgevingskamer besloten wordt, zullen de plannen, en daarmee ook de participatie, verder vorm gaan krijgen. Het is bekend dat het gebied een beschermd dorpsgezicht heeft. Mochten de plannen verder vorderen dan zal er ook een bestemmingsplan wijziging plaats moeten vinden. Zo ver is het nog niet. Inmiddels zijn een behoorlijk aantal omwonenden gesproken, Voor deze fase in de planvorming hebben wij nu voldoende beeld van hoe men in de buurt naar de plannen kijkt. Wanneer wij de uitslagen van de onderzoeken en de reactie in de Omgevingskamer binnen hebben en verder zijn qua planvorming beoordelen we hoe we hier vorm aan kunnen geven”, aldus een woordvoeder namens Hamstone B.V.

Hamstone en de eigenaar van Bodewes zijn inmiddels overeengekomen  dat Stephan Bodewes  met zijn sportcentrum een jaar kosteloos zijn bedrijf mag voortzetten en dat daarna afspraken volgen over de periode tot aan eventuele start bouw.